Home » Organisaties » Nationalistische Volks Beweging » Breiviks link met Nederland

Breiviks link met Nederland

Wie wind zaait zal storm oogsten

Het zal je maar overkomen. Nadat een doorgedraaide Noor een zware bomaanslag heeft gepleegd en daarna tientallen linkse jongeren heeft doodgeschoten, blijkt hij jouw extreemrechtse club, of jou persoonlijk aan te wijzen als zijn inspiratiebron of geestverwant. Heeft de moslimhaat van Nederlandse rechtsextremisten Anders Breivik geïnspireerd?

Nationalistische Organisaties

NVU sticker
NVU sticker

De Nederlandse organisaties PVV, LPF, Dietse Kameraden, Nationalistische Volksbeweging (NVB) en de Nederlandse Volksunie (NVU) troffen zichzelf aan in Breiviks lijst van nationalistische organisaties die zich tegen immigratie keren. Breivik plaatste er vervolgens internetlinks bij naar hun websites. Dat de LPF ondertussen amper nog bestaat had Breivik nog wel meegekregen, maar dat de Dietse Kameraden en de NVB eenzelfde lot beschoren lijkt, was kennelijk nog niet tot hem doorgedrongen.

Reactie NVU op aanslagen Noorwegen
Reactie NVU op aanslagen Noorwegen

De NVU is echter nog wel springlevend en partijleider Constant Kusters reageert venijnig dat “links” voordeel heeft bij de aanslag. In een paar zinnen schakelt Kusters van vermeende medeplichtige naar de slachtofferrol. Vervolgens haalt hij ouderwets stevig uit naar zijn politieke tegenstanders: “Links lacht zich een bult over de lijken van de slachtoffers heen” en “De komende tijd gaat de demonisering en criminalisering weer in een hogere versnelling gezet worden tegen rechtse en radicaal-rechtse partijen. Er gaan discussies komen over de gevolgen van anti-immigratie gedachtegoed in het licht van deze terreuraanslag. De linkse rioolpers kruipt weer uit hun hollen waar ze ingekropen waren na de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh.”

Mogelijk heeft de jarenlange campagne van de NVU tegen immigratie en de islam Breivik gemotiveerd hen op te nemen in zijn lijst. Het nationaalsocialistische partijtje verspreidt al jaren antimoslimstickers en organiseerde in mei 2011 een demonstratie in Enschede onder het motto “Stop de Multiculturele Terreur! Stop Immigratie Nu!”. In september 2010 was de NVU betrokken bij een demonstratie tegen een moskee in het Duitse Aken.

NVU demonstratie Enschede, 2011
NVU demonstratie Enschede, 2011

Ook de nu inactieve NVB organiseerde demonstraties tegen moskeeën, waar de radicaalrechtse vriendenclub Dietse Kameraden dan als ordedienst fungeerde.

Waarom Breivik de PVV en Geert Wilders zo vaak noemt in zijn manifest moge duidelijk zijn. Wilders profileert zich internationaal als een radicale tegenstander van veel zaken waar Breivik zich druk over maakt. Vooral de multiculturele samenleving, immigranten, de islam en de linkse politieke partijen moeten het ontgelden in de felle woorden van Wilders.

Breivik mailt

Tot nu toe is bekend geworden dat een drietal Nederlanders het manifest van Anders Breivik per e-mail ontvangen heeft, kort voordat de Noor zijn dodelijke plannen ten uitvoer ging brengen. Het gaat hier om Tom Zwitser, Erik van Goor en Marcel Bas. Voor zover bekend hebben zij geen gehoor gegegeven aan het verzoek van de Noor om het manifest naar geestverwanten door te sturen. Wel hebben zij zich gedistantieerd van de terreurdaden.

Bitterlemon

Bitterlemon
Bitterlemon

Het drietal was van 2006 tot 2008 betrokken bij de conservatief rechtse projecten “Open Orthodoxie” en “Bitterlemon Magazine”. Daar werkten zij samen met bijvoorbeeld Bart Jan Spruyt van de Burke Stichting die in die tijd met Geert Wilders aan de oprichting van diens partij werkt. Ook de huidige PVV- Europarlementariër Lucas Hartong was medewerker. Bitterlemon presenteert zich als “conservatief, traditioneel en rechts, oranje, blanje bleu”. Verwijzend naar de omstreden Princenvlag die de PVV-fractie onlangs ook uit de kast trok en die rond de Tweede Wereldoorlog door de NSB gebruikt werd. Het adagium van Bitterlemon is dan “Unie, Religie en Militie” aldus het colofon. In 2007 schrijft Erik van Goor een pleidooi voor het bezit van “pistolen in de handen van een eerzaam burger” onder de kop “Eerherstel van de weerbaarheid”. De aanleiding voor dit artikel is het vuurwapenbezit van een radicale dominee die een bomaanslag met clusterbommen op het Arenastadion in Amsterdam aangekondigd had om een concert van Madonna te verhinderen. De dominee kreeg straf, maar Erik van Goor vond dat onterecht en had liever de blasfemische Madonna bestraft gezien. Vervolgens houdt hij een pleidooi voor het recht op zelfverdediging door middel van het dragen van een vuurwapen. Een burgerrecht, volgens Erik van Goor.

Erik van Goor
Erik van Goor

Bitterlemon had echter geen anti-islamitisch karakter. Sterker nog, in een redactioneel commentaar uit 2008 keert een eindredacteur zich tegen de anti-Koran uitspraken van Geert Wilders.

Van Goor en Zwitser namen vorig jaar de redactie van het orthodox katholieke tijdschrift Catholica over en brachten het blad daarmee in militanter vaarwater. Zo sprak Van Goor namens Catholica op een bijeenkomst van de extreemrechtse studenten van KASPER in Gent in maart 2010.

Apartheid

Marcel Bas
Marcel Bas

Marcel Bas en Erik van Goor waren begin jaren negentig beiden actief bij de pro-apartheid
organisatie NZAW-Jongeren. De Nederlands Zuid-Afrikaanse Werkgemeenschap was in de
hoogtijdagen van het blanke regime in Zuid-Afrika een pleitbezorger van de apartheid. De
organisatie had een actieve jongerenafdeling waar Bas en Van Goor functies bekleedden. Zo
was Erik van Goor correspondent Overijssel en Marcel Bas landelijk bestuurslid. Toch
zeggen ze elkaar niet uit deze tijd te kennen. In 1996 schrijft Bas een artikel in het NZAW-blad over de criminaliteit en de islam in Zuid-Afrika.

Na het verdwijnen van het apartheidssysteem is er op initiatief van extreemrechtse krachten in Zuid-Afrika een blanke enclave ontstaan in het afgelegen dorp Orania. Marcel Bas is er op bezoek geweest en ontving ook een delegatie in Nederland in 2006. In maart 2010 bezochten vertegenwoordigers van Orania ons land opnieuw. In Veenendaal sprak Marcel Bas een bijeenkomst rondom hun bezoek toe. Via internet hadden Tom Zwitser en Erik van Goor zich opgegeven als deelnemers.

Na zijn bestuurswerk bij de jongeren van de NZAW is Marcel Bas allerminst in rustiger vaarwater gekomen. In 1997 wordt de jongerenafdeling opgeheven en stroomt Bas door naar het gewone bestuur van de NZAW. Hij gaat zelfs korte tijd in Zuid-Afrika wonen.

In die tijd wordt Marcel Bas ook lid van de, vanuit Voorpost opgerichte, Nederlandse Studentenvereniging (NSV, later LANS). Jaloers geworden op de grote extreemrechtse studentenbewegingen in België trachtten Voorposters in Nederland ook iets dergelijks op te richten. Het project mislukte, maar de contacten zijn kennelijk gebleven, want Marcel Bas sprak vorig jaar nog op een Voorpostbijeenkomst over Zuid-Afrika. Hij deed dit als vertegenwoordiger van de NZAW. Een ander project waar Marcel Bas bestuurslid van is heet Taalverdediging. Het gaat hier om een extreemrechtse organisatie voor het behoud van de Nederlandse taal. In hun tijdschriftje schrijft hij dan natuurlijk over Zuid Afrika en de Afrikaner taal die op het Nederlands geënt is.
Hiernaast is Marcel Bas sinds 2003 secretaris van het rechts-christelijke Civilistisch
Appèl. Dit is een Vlaams-Nederlandse denktank met een conservatieve inslag. Het vreemde
toeval wil dat Hans van der Vlis uit Alphen aan den Rijn, inderdaad de vader van
winkelcentrumschutter Tristan van der Vlis, ook bij dit Civilistisch Appèl actief is.

Artikel in het NZAW-blad over de criminaliteit en de islam in Zuid-Afrika, door Marcel Bas
Artikel in het NZAW-blad Zuid-Afrika Nu, over de criminaliteit en de islam in Zuid-Afrika, door Marcel Bas.

PVV

In 2006 legt Erik van Goor op het Pim Fortuyn Forum uit hoe hij de Partij voor de Vrijheid het liefst georganiseerd zou zien. Het moet een partij worden zoals de Republikeinse Partij in Amerika, waarin verschillende stromingen mogelijk zijn. Hij stelt dat de islam een groot probleem is, maar dat “onze zwakheid en angst” een veel groter probleem vormt. Erik van Goor was niet alleen op internet bij de PVV betrokken. Want bij de verkiezingen in november 2006 zet hij een ondersteunende handtekening in zijn kiesdistrict. Zonder dat soort ondersteuningsverklaringen had Wilders niet mee kunnen doen. De mensen die een dergelijke handtekening zetten krijgen het papierwerk hiervoor van de PVV en moeten dan zelf naar het gemeentehuis gaan met hun identiteitsbewijs.

Geert Wilders in Berlijn, 2010
Geert Wilders in Berlijn, 2010

Tot Slot

Mogelijk heeft het militant christelijke karakter van het Bitterlemonproject Breivik gemotiveerd het drietal op zijn e-maillijst te zetten. Want met virulente uitspraken tegen de islam profileerden zij zich niet.

_________________________________________________
Bronnen:
Artikel Marcel Bas in Zuid-Afrika Nu, blad van de NZAW (pdf)
Artikel Erik van Goor in Bitterlemon (pdf)
_________________________________________________