Home » Politieke partijen » Nationale Alliantie » Wat deed Ben van der Kooi de afgelopen 10 maanden?

Wat deed Ben van der Kooi de afgelopen 10 maanden?

(We hebben van alle fora alleen zijn postings op Stormfront ter illustratie er bij gezet. Anders zou het helemaal onoverzichtelijk veel worden. Maar hij heeft dus ook veel op andere fora gepost.)

01-09-2004 Schrijft op Stormfront: “deze jongeren verzetten zich tenminst nog actief tegen de destructieve ontwikkelingen in ons land als islamisering en verzwarting in het algemeen”, “HULDE aan deze dappere en moedige verzetsstrijders, vol verwachting klopt ons hart voor de naderende slag bij Dokkum”

03-09-2004 Schrijft op Stormfront: “Als justitie de allochtonenterreur niet aanpakt, dan pakken de NLers dit probleem zelf wel aan, en zullen ze niet langer spastisch, apathisch en lijdzaam toekijken hoe ons ooit zo vredige kleine kikkerlandje nu tot in alle uithoeken steeds meer vervreemdt en verzwart.HULDE aan de dappere, moedige, oorspronkelijke en rechtmatige jeugdige ingezetenen van Dokkum en omgeving.”

04-09-2004 Deelnemer manifestatie Nationale Alliantie in Leeuwarden tegen multicultureel geweld. Op de foto met NA-secretaris Virginia Kapic.

Ben van de Kooi en Virginia Kapic Nationale Alliantie

05-09-2004 Schrijft op Stormfront: “De beelden die gisteren te zien op de lokale t.v.-zender Omrop Fryslan waren, van het in elkaar trappen van dit link(S)e krakerstuig en maatschappelijk afval waren werkelijk schitterend, en smaken naar meer!!”

06-09-2004 Schrijft op Stormfront: “Onderstaande artikel is een vervolg op het onlangs voorgenomen onzalige en anti-Europese besluit van de zonen van Allah in Zeist om via Arabische teksten hun dienaren van Allah aan te sporen tot het knielen van hun opperwezen, te weten Allah de Barmhartige. Persoonlijk vindt ik dat knielen van die moslims meer op kotsen lijken, waardoor ik de onder ons (‘minderwaardige Westerse honden’) steeds populairder wordende naam kotskeet voor moskee wel gepast vindt.”

06-09-2004 Schrijft op Stormfront: “Voor een ieder die ook eens een duidelijk signaal wil afgeven tegen de islamisering van NL en mede daardoor er allerlei ontwikkelingen plaatsvinden die de ontkrachting, ontheemding en vervreemding van onze cultuur en identiteit bevorderen, wil ik er op wijzen dat er a.s. zaterdag 11 september een demonstratie gehouden zal worden tegen de voorgenomen plannen van de zonen en dochters van Allah om ook in de Zuid-Hollandse Merwedestad Dordrecht 2 kotskeëen te bouwen.”

07-09-2004 Schrijft op Stormfront: “HULDE aan Nawijn!! Wat mij beteft mag niet alleen die gebedsoproep verdwijnen uit Zeist, maar ook die hele kotskeet gelijk. Als ook de Marokkaanse gemeenschap, die mogen allemaal nog sneller als de bedoeling is aangestuurd worden om sneller dan gebruikelijk is gebruik maken van de remigratiewet. Je kunt die zonen en dochters van Allah maar beter kwijt dan rijk zijn, NL is toch veel te vol, zeker voor dit afval.

08-09-2004 Schrijft op Stormfront: “Waar wachten ze eigenlijk op?? Tot ze echt bloed en verderf zaaien op een winkelcentrum ergens in één van de grote steden?? Waarom eigenlijk niet gewoon doodschieten bij voldoende overtuigende bewijs van banden met moslimterrorisme???”, “Heel duidelijk blijkt hier dus uit dat als dit soort figuren daarvoor een moskee bezoeken, het zeker niet overdreven is, ja zelfs zeer terecht dat veel oorspronkelijke NLers moskeëen zien als potentieële vertrekpunten van terrorisme. Niets verwonderlijk dat niet veel mensen graag in de buurt van zo´n gebouw willen komen, laat staan wonen”

10-09-2004 Schrijft op Stormfront: “Die direkteur van die Haagse afdeling Bureau Discriminatiezaken moet wel een ontembare drang tot het knuffelen van die kotslims bezitten als je zijn uitspraken nog eens goed leest”, “Nekschot voor die moslimvriend en dus islamcollaborateur Ankóne”

11-09-2004 deelnemer demonstratie Nieuwe Nationale Partij in Dordrecht tegen bouw nieuwe moskee.

11-09-2004 Schrijft op Stormfront: “Vandaag stond er in de landelijke ochtendkrant het Algemeen Dagblad van vrijdag 10 09 2004 een artikel over een poging tot brandstichting, waaruit blijkt dat deze actie van lokale activisten zeker niet voor niet is geweest; de veroveraars spraken ook van afschuw en zijn woedend, volgens dit artikel. En dat valt toe te juichen, en geeft een ieder die ook eens overweegt op pad te gaan een extra impuls en dosis moed als wel doorzettingsvermogen, want de huidige slappe en naieve bestuurders stimuleren liever de bouw van nog veel meer van die haathutten/ kotskeeen, dan dat ze het proberen tegen te gaan.”, “De islam hoort helemaal niet thuis in NL, dus ook geen ontmoetingsplaats voor dit gespuis, welke een vertrekpunt en broeinest van terrorisme kan zijn!!”

11-09-2004 Schrijft op Stormfront: “Deze nestbevuiler/islamcollaborateur Fred Leemhuis moet trouwens toch wel een hele verwrongen en ziek geest hebben met zijn ziekelijke drang om die kotslims en veroveraars te behagen, met deze opmerkingen!!”

12-09-2004 Schrijft op Stormfront: “Beter zou zijn als de over-ons-gestelden, dus dames en heren politici beslisten om geen terreurcoördinator aan te stellen, maar een terreurBESTRIJDER, die erop toeziet dat deloyale, destructieve figuren geëlimineerd worden (d.m.v. definitieve uitzetting dan wel liquidatie)”

13-09-2004 Schrijft op Stormfront: “Ze moeten die veroveraars/ K . . -Marokkanen, negers en negervriendjes(wiggers) omsingelen en de buiten-Europa thuishorenden met een enkeltje op Schiphol afzetten”, “…van die buiten-Europa thuishorende tering-apen!!”, “NL voor de NLers, eigen volk eerst”

14-09-2004 Schrijft op Stormfront: “Ook de hypnotiserende kreten die door de haatprediker (imam) vanaf die haatraket (minaret) worden geslaakt stonden in het Nederlands vertaald in het Reformatorisch Dagblad”, “Alle moskeeën dicht, en ALLE buiten-Europese moslims en nakomelingen terug naar eigen volksgemeenschap”

14-09-2004 Schrijft op Stormfront: “Deze racistische, intolerante, onverdraagzame, anti-Europese/Nederlandse, parasitaire en imperialistische religie is onverenigbaar met de Westerse cultuur en identiteit!! Daarom is er maar één echt antwoord op deze destructieve ontwikkeling (islamisering): Een humane en pacifistische terugkeer organiseren voor ALLE buiten-Europese moslims en hun nakomelingen, en daarna kunnen we ALLE moskeeën als monumenten omvormen, of openbare toiletten van maken zo wij dat bechikken!!”

17-09-2004 Schrijft op Stormfront: “Mandela is ook een crimineel, en niet zomaar ééntje!! Hij heeft namelijk bijna 30 jaar in éénzame afzondering vastgezeten op een gevangeniseilandje Robbeneiland, dat zal ook niet helemaal voor niets geweest zijn……!”

17-09-2004 Schrijft op Stormfront: “Baas in eigen land???? Aas in eigen land zult u bedoelen! Hoog tijd voor privé-milities of vuurpeletons zou je bijna denken.”

18-09-2004 zegt op Stormfront dat hij deze dag naar de kermis in Swalmen komt om met extreemrechtse blanke jongeren een front te vormen tegen allochtone jeugd

21-09-2004 Na een brandstichting op deze datum in een asielzoekerscentrum in ’s Gravendeel post hij hij op Stormfront een juichende reactie.

23-09-2004 Schrijft op Stormfront: “Daar wij wij als rechts-nationalisten voor een beperkt aantal vreemdelingen (zoveel als een volk en land aankan!!) pleiten voor volledige assimilatie (dus het zich conformeren aan onze cultuur en identiteit, en NOOIT aparte zuilen binnen onze cultuur voor vreemdelingen)”

23-09-2004 Schrijft op Stormfront: “Liever een terugkeercentrum in mijn tuin, dan een moslim in de keuken!!”

24-09-2004 Schrijft op Stormfront: “Niet de politie is hier de baas, maar die k . . -Marokkanen zijn hier de baas. De NLers zijn hier dus geen baas, maar AAS in eigen land. Als dus de politie of M.E. niet ingrijpt, voel ik mij geroepen om met een aantal van jullie (minimaal dertig man sterk)!!, deze groep op te zoeken en is een flink lesje te geven, en te laten zien wie er de baas is in NL, ja toch!!!!!!!!!!!!! Wie gaat er mee????? We beschikken over portofoons, en zullen uitgebreidt de omgeving voor het “lesje leren” verkennen. We komen met auto´s of busjes (bestuurders blijven in de auto´s zitten die we op ± 1 km afstand parkeren, zodra we toegeslagen hebben verdwijnen we zo snel mogelijk uit A´dam.”

24-09-2004 Schrijft op Stormfront: “Hulde aan het Vlaams Blok, je kunt het die kotslims niet lastig genoeg maken. We moeten hun aanwezigheid in onze gebieden zodanig gaan bestrijden dat ze wel uit eigen beweging weggaan!! Europa WAS niet-islamitisch, IS dat niet, EN WORDT dat niet!!!”

24-09-2004 Schrijft op Stormfront: “Hulde aan het Vlaams Blok, je kunt het die kotslims niet lastig genoeg maken. We moeten hun aanwezigheid in onze gebieden zodanig gaan bestrijden dat ze wel uit eigen beweging weggaan!! Europa WAS niet-islamitisch, IS dat niet, EN WORDT dat niet!!!”

24-09-2004 Schrijft op Stormfront: “Terugkeerbeleid voor ALLE van buiten-Europa afkomstige moslims en hun nageslacht (van mijn part van de 10e generatie)!!!”

25-09-2004 Schrijft op Stormfront: “Stelletje brutale moslimhonden die koslims, hiermee halen ze echt gewoon het bloed onder onze nagels vandaan, niet waar??? Alle moskeeën dicht!! (Potentiële uitvalsbases van terrorisme)
en ALLE van buiten-Europa afkomstige moslims (en hun nakomelingen, van mijn part van de 83e generatie!!) terug naar eigen volksgemeenschap en territorium. Dus weg met deze anti-Europese / anti-Westerse religie!!

25-09-2004 Schrijft op Stormfront: “omdat je je kinderen toch gewoon niet laat omgaan met deze Middeleeuwse woestijnratten, hoeveel moet er nog gebeuren om dit in te zien als ouders??”

25-09-2004 Schrijft op Stormfront: “Recreatiezaal asielcentum in as gelegd”, “Deze “daders” (ik zou ze liever vrijheidsstrijders willen noemen) zijn blijkens de illustratie geslaagd in hun opzet. De illustratie bestaat uit een fotootje van 5 bij 8 centimeter met als onderschrift: De rokende restanten van de recreatiezaal. Whahahahahahaha Dit verzetswerk is toch best professioneel uitgevoerd.”, “Tja en nog even terugkomend op die uitgebrande recreatiezaal. Het is wellicht een goed idee om daarvoor in de plaats een smulbos voor deze gelukszoekers aan te leggen, inclusief bananenbomen, kokospalmen, kamelen, tenten en hoge oerwoudbomen, alwaar deze “lieverdjes” gezellig van de ene boom naar de andere boom kunnen slingeren.”

25-09-2004 Schrijft op Stormfront: “Mensen met een buiten-Europese geschiedenis horen niet thuis in de politiek, als ook niet thuis in beroepsgroepen als justitie en media. De kans op een dubbele loyaliteit, dus INFITRATIE is te groot, en komt de waarborging en bestendiging van de een cultuur zeker niet ten goede.”

28-09-2004 Schrijft op Stormfront: “Kunnen ze een mooie vakantie met soortgenootjes van maken, i.p.v. steeds tussen die opdringerige en hitsige zoontjes van Allah te verblijven, die als roofdieren rondjagen en door hun oudere soortgenoten opgehitst zijn met de overtuiging onze dat elk willekeurig blank meisje als weerloos prooi verbruikt kan worden!!”

28-09-2004 Schrijft op Stormfront: “Bezint, eer ge multi-cul tureel bemint!!! Deze nikker is naast dat hij een barbaarse moordenaar is, ook nog een domme leugenaar!!”

02-10-2004 Schrijft op Stormfront: “Allochtone jongeren blijken steeds vaker samen met hun blanke link(S)e vriendjes zich superieur te voelen boven die vermeende “extreem”-rechtse en “racistische” Lonsdale-dragers. Tijd om een keer terug te meppen, steken of schieten, niet waar??”

07-10-2004 Schrijft op Stormfront: “Het aanstellen van mensen met een buiten-Europese achtergrond op zulke belangrijke maatschappelijke sleutelposities om positieve discriminatie en integratie te bewerkstelligen is natuurlijk van de zotte. Dit leidt namelijk helemaal niet tot integratie, nee integendeel het leidt tot INFILTRATIE”

12-10-2004 Schrijft op Stormfront: “Het lijkt er eerder op dat de NLse culltuur en identiteit een patiënt is geworden die al in terminale fase verkeerd, waarbij de AIVD niet of nauwelijks weerstand biedt, toch iets waar naar mijn mening nog steeds veel hardwerkende dus torenhoog belastingbetalende burgers in geloven. Feitelijk gezien biedt de AIVD alleen maar op een tragikomische wijze stervensbegeleiding aan!!
Je zou bijna stiekem een beetje sympathie voor die onlangs gearresteerde moslim Samir A. krijgen die ook het hoofdkantoor van de AIVD te Leidschendam op zijn lijstje van aan te richten bloedbaden had staan.
Had hij daadwerkelijk dit ten uitvoer gebracht dan hadden we niet eens veel kwijt geraakt, behalve een paar volksverrraders bij de AIVD.”

14-10-2004 Schrijft op Stormfront: “Oplossing wat mij betreft: Apartheid en segratie van het zuiverste soort; dus hekken om zowel deze school, als de wijken waar veel van deze vreemdelingen wonen inclusief grensposten (checkpoints).

15-10-2004 Schrijft op Stormfront: “Want ik heb de rotsvaste overtuiging dat hoofddoeken ook in Nederland op scholen, en bijvoorbeeld burka´s in het openbare leven worden verboden.Steeds vaker is waar te nemen dat de oorspronkelijke NLers al dan niet openlijk aanstoot nemen aan die kopvodjes en ingepakte pinguins (ook wel lopende tenten genoemd).
Vroeger zat dat bij mij persoonlijk wat provocatief in m´n gedachten en gevoel en ging ik achter zo´n tent lopen om vervolgens al mijn speeksel bij elkaar te schrappen om dat op die lopende vuilniszak te roggelen. De laatste tijd overkomt het me ook wel eens dat ik echt boos wordt, rood aanloop en gewoon hardop scheld en dat gewoon benoem
(´weer zo´n kopvodje´ of ´weer zo´n tent´ wat meestal samenvalt met een welgemeende middelvinger) in het bijzijn van andere mensen die dan of knipogen zo van dat heb je goed gezien, of net doen alsof ze niks gehoord en gezien hebben,  of wel verontwaardige blikken van de mannelijke aanhangers van Allah.

15-10-2004 Schrijft op Stormfront: “Van mij mag dat kantoor van de SPITS nu wel affikken”

19-10-2004 Schrijft op Stormfront: “Dus ALLE Marokkanen Europa uit, om te beginnen uit Nederland”

22-10-2004 Hij is aanwezig op een besloten NA-bijeenkomst in Delft over de linkse tegenstanders

24-10-2004 Schrijft op Stormfront: “Dit kleine kranteartikel onderstreept nog maar weer eens het agressieve en roofdierachtige gedrag van deze woestijnratten. Die laatste zin in dit artikel had de krant niet per sé op hoeven te schrijven, dat Youssef geen zin had om te werken weten wij namelijk ook wel. Wie eens een kijkje overdag neemt in een Marokkanenbuurtje ziet dat er dan wel meer Youssefs, Hassans, Mohammeds rondhangen die geen zin hebben om te werken. Het enige waar ze wel goed in zijn is de politie bezig houden en dus de criminaliteitsstatistieken hoog houden. Vraag me alleen wel af waarom ze nu tot 6 maanden celstraf worden veroordeeld?? Omdat het slachtoffer een Joodse achtergrond had??? Hoeveel oorspronkelijke Vlamingen, Walen, NLers in NL, Fransen in Frankrijk zouden niet al slachtoffer zijn geworden door de anti-Europese/Westerse indotrinatie door hun soortgenoten achter de vaak dichte gordijnen van huiskamers en theehuizen, waardoor veel zogenaamde 2e en 3e generatie Marokkanen meer roofdieren dan mensen lijken??? ´k Bedoel het lijkt met deze veroordeling wel of de bestrijding van straatterreur tegen mensen van Joodse afkomst bij Vrouwe Justitia veel meer prioriteit heeft dan de straatterreur tegen de echte en oorspronkelijke bewoners van de West-Europese landen!! Zo zou men toch de indruk kunnen krijgen dat Joden heilig zijn verklaard door justitie.

26-10-2004 Schrijft op Stormfront: “Dit artikel bevestigd ook zeker dat er zich in het niet-islamitische Europa nog altijd een groeiend percentage islamitische infiltranten bevinden, dus deloyale van buiten-Europa afkomstige infiltranten aanwezig zijn.
Het lijkt mij in het belang van ons en hen die na ons komen, en de nationale veiligheid en die van Europa om de aanwezigheid van buiten-Europa afkomstige moslims en hun nageslacht niet langer te waarborgen en bestendigen maar hen in tegendeel te doen herenigen met hun eigen volks-, cultuur- en religiegemeenschap. Dus ALLE van buiten-Europa afkomstige moslims en hun nageslacht Europa uit, om te beginnen uit NL!!! Of zien jullie nog reden om deze potentiele moordmachines van Allah nog langer te doen verblijven in Europa???”

26-10-2004 Schrijft op Stormfront: “Voor die laatste twee link(S)e nestbevuilers en cultuurrelativisten is maar één antwoord, te weten een nekschot.”

28-10-2004 Schrijft op Stormfront: “´A bloody shame` (=schandelijk) om het met Pim te zeggen dat de gemeente Rotterdam islamitische manifestaties subsidieërt en daarmee zelf volop meedoet aan zulke voor volk en land destructieve processen als ontheemding, vervreemding, islamisering en tenslotte verovering.”

02-11-2004 Hij wordt gearresteerd in Den Haag bij een demonstratiepoging van extreemrechtse jongeren na de moord op Theo van Gogh. Voor het protest werd opgeroepen door NNP en NA. Hij had een megafoon bij zich.

04-11-2004 Schrijft op Stormfront: “Europa is op 11 maart 2004 in naam van Allah de oorlog verklaard, en nu dus Nederland met de moord op onze held Theo van Gogh in het bijzonder!! Elke moslim beschouw ik vanaf nu als een vijand, “liberale” moslim of niet!!”

04-11-2004 Schrijft op Stormfront: “’t Zou dan bovendien nog wel eens heel druk kunnen worden op die politieburoos, als ze iedereen moeten gaan verbaliseren die burka’s, hoofddoekjes er af trekken en onder roggelen. Zelf heb ik er ook al bijna tien onder geroggeld, waar ik uiteraard zeer content en trots op ben, in ieder geval heel duidelijk gemaakt dat ik de aanwezigheid van die kotslims niet langer hier kan waarderen en zal dulden en tolereren. Wordt ik dan opnieuw gearresteerd zoals afgelopen dinsdagavond in Den Haag?? Interesseert me geen reet!! ’t Is maar dat justitie het weet
OP NAAR EEN MOSLIMVRIJ EUROPA!!

04-11-2004 Schrijft op Stormfront: “Laten wij dus geheel in de stijl van Theo zijn verbale mentaliteit hoog houden, en de (onze Westerse cultuur, identiteit, normen, waarden en alles wat daarmee samenhangt) hoog houden en DESNOODS te vuur en te zwaard verdedigen, opdat deze held niet voor niets is gestorven.”

04-11-2004 Schrijft op Stormfront: “Laten wij dus geheel in de stijl van Theo zijn verbale mentaliteit hoog houden, en de (onze Westerse cultuur, identiteit, normen, waarden en alles wat daarmee samenhangt) hoog houden en DESNOODS te vuur en te zwaard verdedigen, opdat deze held niet voor niets is gestorven.”

04-11-2004 Schrijft op Stormfront: “Amsterdam: Varkenskop bij moskee neergelegd / Aaangezien ik een vloedgolf van dit soort verdedigingsacties verwacht de komenden weken en maanden willde ik een ieder die zijn gezonde dosis dapperheid en moed overdag dan wel ‘s-nachts aanspreekt, de volgende tip meegeven: Ga of helemaal alleen op verdedigingspad, alleen jij zelf heb er dan weet van, niemand anders!!

04-11-2004 Schrijft op Stormfront: “150 moslims worden permanent gevolgd / Wat hebben we als volksgemeenschap nu aan dat gevolg, en wat het Theo van Gogh in het bijzonder nu aan al dat “interessante” gevolg?? POTVERREDORIEEEEEE!!! Oppakken of direct doodschieten dit tuig voor dat deze lopende explosieven bloedbaden aanrichten. Dat zou pas van goede zorg voor onze nationale veiligheid getuigen!!!!!”

05-11-2004 Hij is deelnemer van een demonstratie van de Nationale Alliantie in Rotterdam tegen het moslimfundamentalisme.

06-11-2004 Schrijft op Stormfront: “Utrecht: Brand in moskee gewoed / Enerzijds is dit een meer dan geslaagde aktie, aangezien we weer eens als NLers duidelijk hebben gemaakt en een signaal afgegeven dat we de aanwezigheid v.d. islam niet langer waarderen en tolereren. Anderzijds is hij natuurlijk gigantisch mislukt want er is behalve wat rook- en roetschade geen ernstige schade of obstructie toegebracht aan de bouw van dit terroristische rattenhol. Het had tenslotte pas een geslaagde aktie geweest als er op die bouwplek alleen nog maar een krater te zien zou zijn!! Toch vindt ik dat als in dit geval NLse verzetsstrijders hiervoor verantwoordelijk zijn, zij een medaille en standbeeld hiervoor verdienen, en dat zij tevens een lichtend voorbeeld zijn voor al die andere schreeuwerds in kroegen, aan keukentafels, schoolpleinen en (Lonsdale)-hangplekken. GEEN WOORDEN MAAR……………………….!!!”

07-11-2004 Schrijft op Stormfront: “Rotterdam: Nationale Alliantie demonstreert / Waar ik echt schijtziek van ben zijn twee zaken die op mij uiterst ondemocratisch overkwamen omtrent deze demonstratie: 1. is dat de NA 6 leuzen/slogans heeft overlegd met de politie, waarvan er één werd afgekeurd, te weten: ‘Nederland trots en vrij, de islam hoort daar niet bij’!”

07-11-2004 Schrijft op Stormfront: “Mooi verwoord Siegheiligman, liever nog vandaag dan morgen een kristallnacht tegen dit ongedierte, want door in een verklaring te stellen dat moslims ontmenselijkt worden, suggereren deze Achterlijken En Lomperikken (AEL) dat het ooit mensen zijn geweest, wat ik durf te betwijfelen. OP NAAR EEN MOSLIMVRIJ EUROPA!!!”

07-11-2004 Schrijft op Stormfront: “Niet uit te sluiten valt dat met het overstijgen eerdaags van de minaretten (haatraketten)van de Marokkaanse Essalam moskee boven de lichtmasten van de beroemde Rotterdamse voetbalstadion De Kuip er voor velen een grens is bereikt en dat er zich taferelen gaan voordoen, waarbij de rellen begin jaren zeventig in de Afrikaanderbuurt (Wapenstraat e.o.) met de eerste lichting Turkse veroveraars (GAST arbeiders werden ze toen nog genoemd) zullen verbleken!!”

09-11-2004 Van der Kooi is met een groep vrouwen van de Vrienden van Pim aanwezig op de begrafenis Theo van Gogh in Amsterdam.

09-11-2004 Schrijft op Stormfront: “Perfect van die verzenders van die poederbrieven. Het draagt hoe klein wellicht ook bij aan een klimaat waarin buiten-Europese vreemdelingen en moslims in het bijzonder zich steeds minder thuis en gewenst voelen in ons land.”

12-11-2004 Schrijft op Stormfront: “Brand bij Islamitische basisschool Uden / Ik (en weet zeker vele met mij, ´k zal echt niet de enigste zijn, me dunkt) vindt het in brand steken van eigendommen van de veroveraars volkomen legitiem en terecht.”, “Het is dus oorlog!!!”, “Dat komt vooral door het dappere verzet van moedige NLers die de bezetters met hun acties duidelijk maken dat wij de aanwezigheid van buiten-Europese islamieten niet langer op prijs stellen.”

12-11-2004 Schrijft op Stormfront: “Op naar een moslimvrij Europa!! Ben erg benieuwd welke foto’s van uitgebrande islamitische scholen, moskeeen, islamitische winkels en huizen de dagbladen a.s. maandag sieren…………….!! Vol verwachting wacht mijn hart.”

12-11-2004 Schrijft op Stormfront: “Je zou hooguit kunnen stellen dat het een anti-islamitisch affiche betreft, maar goed de vraag is dan moet je per se pro-islamitisch zijn?? Wat mij betreft een prachtige affiche waarvan ik er nog vele hoop te zien hangen, ik meld me dan ook bij deze gaarne aan als vrijwilliger voor de Rotterdamse plakploeg!!”

12-11-2004 Schrijft op Stormfront: “Dinsdag sierde een foto van een weggeblazen gevel van een terrroristische kweekvijver de voorpagina van deze krant. En woensdag 10 november was een andere terroristische kweekvijver dan weer aan de beurt. Deze foto’s vond ik heel ontroerend als ook hoopgevend”

13-11-2004 Hij is aanwezig op een besloten NA bijeenkomst in Rotterdam.13-11-2004 Schrijft op Stormfront: “Volgens een artikel in de landelijke dagbladen zitten er op dit moment enkele tientallen jongeren in de gevangenis vast op verdenking van verzet tegen de islamisering van ons niet-islamitische NL. Kunnen we hier op dit forum niet een sectie, afdeling of onderwerp starten en daarin de gevangenisadressen neerschrijven van de verzetsstrijders die nu vast zitten, om hen dus allen een kaartje ter ondersteuning te sturen!!”

13-11-2004 Schrijft op Stormfront: “Deze getuige is een volksverrader van het zuiverste soort, en verdient een nekschot.
Asielzoekers zijn in 97% van de gevallen helemaal geen vluchtelingen, maar gelukszoekers, etnische profiteurs en potentiele moordenaars, verkrachters en overvallers. Deze man met de kleine bijl heeft duidelijk gemaakt dat hij de aanwezigheid van deze “vluchteling” in NL niet op prijs stelt.”

14-11-2004 Schrijft op Stormfront: “Media, politiek en justitie zijn islamcollaborateurs!! zo luidt één van de tientallen spandoeken die ik tot nu toe al gemaakt heb omtrent deze materie”

15-11-2004 Schrijft op Stormfront: “En dit artikel stond hieromtrent in de Telegraaf van zondag 14 november 2004, lees en geniet mee: Houten moskee Helden in de as”, “Uiteraard lezen we alleen maar de geschokte reacties van tegenstanders van deze verzetsstrijders (in de krant brandstichters genoemd), en natuurlijk geen reacties van de vele juichende NLers die dit een heldendaad vinden, een gerechtvaardigde daad door verzetsstrijders”, “Daarnaast begin ik mij steeds meer aangetrokken te voelen tot het beroep van brandweerman; er is toch immers niets zaliger dan het (zoals dat in hun beroepstaal heet) gecontroleerd laten uitbranden van een haathut / kotskeet. Zou ik als brandweerman op zo’n melding afmoeten, dan zou ik toch echt “per ongeluk” de watertoevoer niet zo snel weten te vinden, of eerst nog een paar keer de verkeerde straat inrijden bijvoorbeeld. Zou ik op de redactie werken bij de Telegraaf dan zou ik gezorgd hebben voor de volgende kop boven dit artikel: ‘Helden leggen in Helden houten moskee in de as’  Voor alle kunstliefhebbers zal ik trachten te zorgen dat er morgenavond (dinsdagavond) een prachtige fotoserie van een tot de grond toe afgebrande moskee van een vlak onder Utrecht gelegen plaatsje als reactie hieronder te bezichtigen zal zijn.”

16-11-2004 Schrijft op Stormfront: “Is het aanvallen van islamitische doelen terecht of niet?? In Nederland is er sprake van veel (nachtelijk) verzetswerk tegen de islamisering van Europa en meer in het bijzonder van ons Nederland. Dit verzetswerk kan ondanks dat de massamedia dat zorgvuldig weet te verzwijgen op veel sympathie onder de oorspronkelijke NLers rekenen!!”

16-11-2004 Schrijft op Stormfront: “Prachtige fotoserie van een afgefikte haathut in Vianen! / Oke dan nu de eerder door mij gemaakte en beloofde foto’s van een in juni 2003 afgfikte haathut in Vianen, een plaatsje gelegen onder Utrecht, de 4e stad van NL”

16-11-2004 Schrijft op Stormfront: “Krankzinnig, ziek en schokkend is het te noemen dat de AIVD ondanks dat NL met de weerzinwekkende moord op Theo van Gogh de oorlog is verklaard, nog altijd relatief kleine en onschuldige partijen als Nationale Alliantie (NA) en Nieuwe Nationale Partij (NNP) en een allang niet meer bestaande organisatie als Stormfront blijkt te viseren en te volgen! De overheid is nog altijd horende doof en ziende blind voor het kwaadaardige gezwel wat islam heet.”

18-11-2004 Schrijft op Stormfront: “Die verzetsstrijders die deze school buiten gebruik hebben gesteld, hebben dat naar mijn stellige indruk zeer proffessioneel gedaan aangezien de pro-islamitische systeemknechten bij de recherche in de drie meest spraakmakendste zaken; opgeblazen school in Eindhoven, afgefikte school in Uden en de afgefikte kotskeet in Helden afgaande op de nieuwsberichten hierover geen of nauwelijks sporen hebben van de verzetsstrijders, laat staan hun identiteit!!”

21-11-2004 Schrijft op Stormfront: “De ene uiterst omstreden, in het verlengde van deze weg gelegen met Saoedie-Arabisch geld gefinanciërde moskee is nog niet eens afgebouwd (´t zou door verzetswerk nog wel eens wat langer kunnen duren!!) of het plan voor een andere moskee in de nabijgelegen deelgemeente Groot-IJsselmonde ligt alweer op tafel.”, “Verder zijn er veel ramen in de wanden aangebracht. Die zijn een beetje monumentaal vormgegeven.Hahaha, dat staat alvast genoteerd!! Dat biedt perspectief op het duidelijk maken van hoe gewenst deze veroveraars zijn!! Tegen die tijd is er natuurlijk geen enkele verzekeringsmaatschappij meer te vinden die een dergelijk (potentieël) vertrekpunt van terrorisme wil verzekeren zo dat alle glasherstelschade wellicht voor kosten van deze kotslimsgemeenschap komt. Er zijn vast wel activisten die alvast stenen gaan sparen, me dunkt!! Stop de islamisering en verovering van Europa! Terugkeerbeleid nu.”

22-11-2004 Schrijft op Stormfront: “Want wat heeft het nu voor zin om dit afval langer op Europese dus niet-islamitische bodem te laten verblijven, wellicht dat jullie dat kunnen ophelderen??? Hand in hand terug naar eigen land, voor alle criminele, islamitische en niet-geassimileerde vreemdelingen van buiten-Europa en hun nageslacht!!”

22-11-2004 Schrijft op Stormfront: “Tja het staat niet letterlijk zo in dit artikel maar deze moslims leven duidelijk in angst, en zijn nu een beetje radeloos. Het mag de daders dan niet gelukt zijn deze kotskeet die een verzamelplaats is voor een niet- en anti-Europese religie buiten gebruik te stellen, nochthans zijn zij er dus blijkens dit artikel wel degelijk in geslaagd om een signaal af te geven, zo van jullie aanwezigheid met een dergelijk opzichtig en vreemd gebouw wordt zeker niet gewaardeerd!! Hulde aan die burgemeester Karssen die vanzelfsprekend niet wil hebben dat de openbare orde en veiligheid ook voor niet-moslims in gevaar wordt gebracht door de politie voor permante beveiliging van deze kotskeet in te zetten, wat die kotslims het liefst zouden willen zien!!!”

24-11-2004 Schrijft op Stormfront: “Lachen..: Vandaag in de landelijke middagkrant het NRC Dagblad van woensdag 24 11 2004 een schitterende foto van 15 x 25 cm van de totaal uitgebrande kotskeet in Helden”

24-11-2004 Schrijft op Stormfront: “Verzet: 2e aanslagpoging op kotskeet in Maassluis!! Nou ja na twee MISLUKTE pogingen deze kotskeet in de as te leggen denken we maar: ………..driemaal is scheepsrecht!!”

04-12-2004 Schrijft op Stormfront: “Nu ook Fries verzetswerk tegen kotskee in Drachten!! / Tja nu dus na het incidentje in Sneek al weer een grotere Friese verzetsdaad in Drachten, het blijkt dus een blijvertje en niet een tijdelijke eruptie van verzet tegen de islamisering en verovering van Nederland door Afrikanen en Aziaten, en meer bepaald kotslims, zoals sommige opiniemakers dat in de massamedia trachten neer te zetten.”, “Over ongeveer drie maanden hoopt de islamitische gemeenschap een nieuwe gebedsruimte te hebben, de huidige wordt gesloopt. Dit betekent volgen en kranten bijhouden over waar zij pogen een nieuwe ruimte te vinden, en direct juridische procedures en ander verzetswerk bedenken tegen deze imperialistische kolonialisten!!”

06-12-2004 Schrijft op Stormfront: “Andreas Mölzer die de FPÖ vertegenwoordigde is een zeer interessant man, die gezien kan worden als de partijideoloog van de FPÖ. Mede ook dankzij zijn inzet heeft hij het in Oostenrijk in het verleden aardig voor elkaar weten te krijgen dat de dominatie van link(S) in de culturele sector in Oostenrijk voorbij is, zo heeft hij eens uitééngezet in een lezing die ik heb bijgewoond tijdens een 10-daagse zomervakantie/universiteit van de Vlaams Blok Jongeren”

06-12-2004 Schrijft op Stormfront: “Ik was toen tevens ook zo woedend, dat ik een groepje van drie gehoofddoekte moslima’s echt keihard heb uitgescholden voor ’tering – tyfus moslims rot terug naar je land’, waar weer andere mensen zo van onder de indruk raakten, dat al snel twee beveilingsbeambten arriveerden waarvan de blanke beambte mij vroeg wat er aan de hand was.”

13-01-2005 Schrijft op Stormfront: “KOMT DUS ALLEN woensdag de 26e januari naar de Amsterdamse ‘bunker’ gelegen in de wijk Osdorp om uw ongenoegen zeker niet onopgemerkt te laten voorbijgaan over het lakse, apathische beleid van pro-islamitische politici en beleidsmakers, en het onbeschaamd collaboreren met de imperialistische veroveraars van Allahs territorium van media, politiek en justitie”, “De partij Nationale Alliantie heeft al te kennen gegeven zich te zullen manifesteren, en zal de komende dagen met nadere details naar buiten treden.”, “En Mohammed Bouyeri??
DOODSTRAF OF UITZETTEN met die geitenneuker!!”

15-01-2005 Hij is aanwezig op een besloten Nationale Alliantie bijeenkomst in Noord-Holland.

17-01-2005 Schrijft op Stormfront: “Want islamieten dienen hebben hier helemaal niets te zoeken, aangezien ons NL helemaal geen islamiisch land is, ze zouden hier alleen maar onder streng toezicht als toerist, niet te verwarren met terrorist mogen verblijven. Wat mij betreft is die Sybrand van H. door het schrijven van zijn brief waaruit ondubbelzinnig duidelijk blijkt dat hij ziende blind is en het multi-cul turele samenlevingsconcept met als “topper” een soort van polderislam een warm hart toe blijft dragen ( hij blijft dus door zijn naieve houding islamitische terroristen uitnodigen te infiltreren in deze loyaliteitsgevoelige beroepsgroepen) overrijp voor het gekkenhuis, of beter gezegd (want dat is voor deze persoon nog eigelijk te veel van het goede en veel te kostbaar!!), klaar voor het schavot op het Binnenhof, of het vuurpeleton!! Vrijwilligers voor het vuurpeleton te over dacht ik zo!! MEDIA, POLITIEK EN JUSTITIE ZIJN ISLAMCOLLABORATEURS!!”

17-01-2005 Schrijft op Stormfront: “Over de zittingsdagen in 2003 tegen Volkert het volgende: Persoonlijk heb ik dus alle zittingsdagen, dus zowel de pro-forma zitting als ook de inhoudelijke behandeling bijgewoond van de extreem-link(S)e terrrorist Volkert van der Graaf”, “Allen tot ziens op woensdag 26 januari in A’dam-Osdorp, met volksnationalistische groet, Anti-link(S) NL trots en vrij, de islam hoort daar niet bij”

17-01-2005 Schrijft op Stormfront: “Om te voorkomen dat de volgelingen van deze religie ooit in onze Europese en niet-islamitische landen in de meerderheid geraken door de zeer productieve baarmoeders van de dochters van Allah, dienen we als Europeanen maatregelen te nemen om geboortebeperking onder uit (buiten)-Europa afkomstige moslims te stimuleren.”

26-01-2005 Met de Nationale Alliantie protesteert hij bij het proces tegen Mohammed B. in Amsterdam Osdorp.

26-01-2005 Schrijft op Stormfront: “Het Parool vermeld niet helemaal de juiste tekst die op mijn spandoek stond, hier stond namelijk de volgende tekst op: MEDIA, POLITIEK EN JUSTITIE ZIJN ISLAMCOLLABORATEURS!! Nadat we in de loop van de middag besloten hadden terug naar huis te keren, is Jan Teyn partijvoorzitter van de Nationale Alliantie langs geweest bij het dichtstbijzijnde politiebureau om het spandoek op te eisen, want tijdens het ’s ochtends in bewaring nemen van het spandoek werd verteld dat we daarvoor langs moesten komen op het bureau wat Jan dan ook graag deed.”

02-02-2005 Schrijft op Stormfront: “Maandag 07 febr. demo. TEGEN ALLAHS TERREURLEGER in R’dam!! / Ondanks de wat magere opkomst bij de pro-forma rechtzitting in de streng beveiligde rechtbank ‘de Bunker’ in A’dam-Osdorp, zal de partij Nationale Alliantie (NA) zoals eerder al is aangekondigd, zich maandag 07 februari manifesteren bij de pro-forma zitting tegen de groep islamitische terroristen die de AIVD de ‘Hofstadgroep’ noemt”

04-02-2005 Met Nationale Alliantie-voorzitter Jan Teijn protesteert hij tegen de opvang van heroïnehoertjes Rotterdam.

05-02-2005 Hij is aanwezig op een Nationale Alliantie Jongeren bijeenkomst in Delft.

07-02-2005 Hij voert met de Nationale Alliantie actie bij rechtbank Rotterdam waar moslimfundamentalisten terecht staan.

11-02-2005 Schrijft op Stormfront: “De waarheid mag best eens gezegd worden: NL is gewoon te vol, ja zelfs overvol voor etnische profiteurs en potentieele dieven, moordenaars, verkrachters en terroristen zoals veel vreemdelingen van buiten Europa blijken te zijn!!”

11-02-2005 Schrijft op Stormfront: “Re: Maandag 07 febr. demo. TEGEN ALLAHS TERREURLEGER in R’dam!! / Nou eeeehh….bedankt voor jullie “massale aanwezigheid” en “betrokkenheid” (of beter gezegd jullie schittering in afwezigheid!!) afgelopen maandag de 7e februari j.l. bij de rechtbank bij het metrostation Wilhelminaplein. Maar goed neemt toch niet weg dat met twee, drie man dit toch nog eigenlijk een groot succes is geworden, aangezien onze boodschap/protest op onze spandoeken te zien waren op prachtige kleurenfoto´s in de landelijke dagbladen Volkskrant, Trouw, Metro, Spits, Parool van dinsdag 08 02 2005 en de regionale middagkrant het Rotterdams Dagblad, en de landelijke middagkrant het NRC Dagblad van maandag 07 02 2005. Op spandoeken van de foto´s in de kranten stonden de teksten: GEEN DIALOOG MET INTOLERANTEN en STOP ISLAMTERREUR alsmede de partijvlag van de Nationale Alliantie (NA), de NLse vlag en de 6 mei vlag van Pim Fortuyn tegen zinloos geweld”

12-02-2005 Schrijft op Stormfront met andere Nederlandse rechts-extremisten naar Antwerpen te willen, gaat waarschijnlijk niet door.

15-02-2005 Schrijft op Stormfront: “HOERA:Zwolse loverboy (Marokkaan??) pleegt zelfmoord!!”, “Zo dat wordt dus dit weekeinde een stapel kratten bier drinken zeg, hoera, hoera!! Weer zo’n rotjong minder. Hoe zo ik vermoedt dat dit een Marokkaan of een Antilliaan was?? Simpelweg om het feit dat de slachtoffers, vaak erg jonge NLse meisjes zijn bedreigd door de familieleden van deze schoft.”

15-02-2005 Schrijft op Stormfront: “Jammer dat ze waarschijnlijk nog geen diploma’s op zak hadden voor het trefzeker hanteren van vuurwapens die familieleden van die 23-jarige tering-Marokkaan, anders was NL tenminste weer een Marokkaan minder rijk, want die lui kunnen we missen als kiespijn”

17-02-2005 Schrijft op Stormfront: “Nou en wat is er dan zo fout aan discriminatie en onderscheid maken, dat doet die achterlijke religie van die kotslims ook bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen en gelovigen en ongelovigen. De woordjes outkerieng, soepsidie is het eerste wat figuren als Orhan K. geleerd hebben in NL, en als je snel geld wil hebben als kotslim, en als iets niet snel genoed lukt, en u niet snel genoeg op uw wenken bediend wordt begint u te huilen over diescriemnazie en rassiesme”

17-02-2005 Schrijft op Stormfront: “De islam is bezig de democratie via de democratie te verkrachten. Wellicht is nu dus de hoogste tijd aangebroken voor een goede diktator, want dat is nog altijd beter dan een slechte, versufte democratie, want voor we het missschien willen weten is het te laat en willen zij ons allen laten buigen voor Allah!!”

17-02-2005 Schrijft op Stormfront: “De bouw van de veelbesproken Essalam-moskee is ernstig vertraagd. Het Marokkaanse gebedshuis aan de Colloseumweg in Hillesluis gaat niet zoals verwacht in juli open maar pas volgend jaar zomer. Bestuurslid A. Boutaher plaatst ook daar vraagtekens bij. ……………En vele oorspronkelijke Rotterdamse NLers met hem!!! Tot nu toe is dit het lijstje van relatief kleine incidenten van het NLse verzet tegen dit (potentieele) vertrekpunt en infrastructuur van terrorisme :
-Zwarte ‘verfbommetjes’ tegen houten bouwbord met afbeelding van moskee.
-Varkenskoppen en pamfletten aan en onder dit bouwbord (na de gruwelijke slachtpartij door vermoedelijk een Marokkaanse dader op de Feyenoord-supporter Udo van Aken.
-Houten bouwbord omver getrokken en meter weggesleept door………..?? (’t Zal wel een flinke vrachtauto zijn geweest?)
-Bord weer teruggezet maar later de afgebeelde moskee onder de rode verf beklad
-Nieuw bedrijfsbusje van het bouwbedrijf Karl Konig afgefikt schade schijnt rond de 30.000 euro te liggen, volgens een woordvoerder van het bedrijf
Tja en wanneer incident 6, 7, 8…………!!
Wanneer stoppen ze gewoon niet lekker met dit onzalige en achterlijke bouwwerk??”

17-02-2005 Schrijft op Stormfront: : Meisje (15) maanden in greep loverboys / Een intens gevoel van blijdschap maakte zich meester van mij toen ik dit citaat uit dat Telegraaf-artikel hierover las: Via haar eigen website probeerde het meisje hulp te krijgen. De inhoud daarvan is dusdanig schokkend dat de Veluwse recherche het materiaal nu gaat betrekken in het onderzoek. Onlangs schreef ze nog: „Jullie vingers glijden over me lichaam en zitten op plekken waar ze absoluut niet horen” en „elke keer zie ik het weer voor me hoe hij me dwong om hem te bevredigen terwijl de tranen over me wangen liepen en een mes strak op me keel stond gespannen.”
Wellicht vinden jullie dat niet helemaal netjes van mij maar ik denk dan zoiets van: Lekker eigen schuld dikke bult moet je maar niet met buiten-Europees, negroîde en moslimtuig dus meestal Marokkanen omgaan!! ´k Voel me soms best wel alleen en zou ook best wel eens gelukkig willen zijn met een meisje, pret willen maken, lief en leed, dus willen huilen en lachen met een meissie, toch niets gek aan eigenlijk?? Met zo´n meissie had ik dan op een veel eerlijker manier blij en gelukkig willen zijn!! Maar goed als dan zo graag met die nikkers en moslimtuig in mooie wagentjes willen rond rijden, lekker dure kadootjes willen aanpakken, tja maar dan moet je er ook op een gegeven moment “iets” voor terug doen, da´s nagenoeg bij iedereen bekend!!

20-02-2005 Met Nationale Alliantie voorzitter Jan Teijn in een radio-uitzending van de Humanistische Omroep. Beiden doen extreemrechtse uitlatingen.

21-02-2005 Schrijft op Stormfront: “Oplossing is duidelijk en tevens ook het beste om de territoriale en culturele integriteit voor de toekomst van ons land en volk veilig te stellen, en dat is de islam te verbieden op de universiteiten, want de islam blijkt als religie in toenemende mate een imperialistisch, kwaadaardig en fascistisch gezwel te zijn.”

22-02-2005 Schrijft op Stormfront: “Een van de jongste ontwikkelingen in deze zaak schijnt te zijn dat die Eindhovense haathut juridische stappen zegt te gaan nemen….!! Nou ik overweeg ook stappen te nemen……….!! Maar niet met processtukken richting de rechter/rechtbank, maar (hoop samen met het NLse overheid, dus legereenheden) naar deze haathut die onderdeel is van de infrastructuur van terrorisme, dus een potentieël vertrekpunt van terrorisme.

23-02-2005 Aanwezig op een stadsdebat over de islam in Rotterdam, spreekt zich radicaal tegen de islam uit, wat voor ophef onder het publiek zorgt.

24-02-2005 Schrijft op Stormfront: “En nu nog die haathutten / kotskeëen sluiten overheid, want die zullen met het retour afzender sturen van haatpredikers niet eens geen onderdeel meer zijn van de infrastructuur van terrorisme, me dunkt. Je moet bij dit onkruid niet alleen de tak afbreken maar het islamitisch gezwel inclusief de wortel uit NL verwijderen.”

26-02-2005 Doet op Stormfront oproep voor Nationale Alliantie actie tegen een links benefietfeest in Assen.

28-02-2005 Schrijft op Stormfront: “ZONDER MOSLIMS GEEN ISLAMTERREUR, DUS MOSLIMS ERUIT!! De Rotterdamse geestelijke riep moskeeen ook op hun deuren voor iedereen open te stellen, om zo de angst voor islamitische instellingen weg te nemen. Dit is een uiterst nobel en lovenswaardig plan van deze imperialitische haatprediker, zijn plan zou het mooist uitkomen als de islamitische instellingen hun deuren openhielden tussen ’s nachts 12.30 en ’s ochtends 06.00………….!!!! Zijn vast wel liefhebbers te vinden om in die tussengelegen tijd deze instellingen met een bezoekje te “vereren”!!!”

28-02-2005 Schrijft op Stormfront: “Afgelopen woensdagavond 23 februari heb ik één van de in totaal 10 te houden stadsdebatten over de rol van de islam in de Rotterdamse samenleving bijgewoond”, “Ook was die dominante Nabil Marmouche van de AEL Den Haag aanwezig die het tijdens een interview met een camerman over zijn aversie tegen integratie had wat ik in het voorbijlopen opving, waarop ik brutaal als dat ik kan zijn, tegen hem schreeuwde dat het geen integratie hoort te zijn maar assimilatie (dus een zwaar en streng traject waarbij een vreemdeling aan veel meer critiria dient te voldoen om uberhaupt zich NLer te mogen noemen).”, “Ik mocht dan op een gegeven moment mijn visie/kijk hierop aan de gehele zaal (± 300 mensen, waarvan ruim tweehonderd veelal jonge fanatieke veroveraars) ten gehore brengen. Ik zei: “Ik vindt het perfect dat de overheid zich bemoeit met de islam, want anders gaat de islam zich met de overheid bemoeien. En dan gaan we hier in NL Iraanse of Arabische toestanden krijgen. En ik denk dat ik namens de meeste NLers hier kan zeggen dat de islam uit dit ons verwijdert dient te worden” Al snel leidde dit korte betoog tot een hoop geschreeuw/ commotie en consternatie bij de aanwezige kotslims in de zaal, één van die moslims liep op me af en vroeg of hij er dan ook uit moest, waarop de gene die mij de microfoon voorhield inmiddels wegliep met de microfoon, maar ik deze veroveraar volmondig (weliswaar zonder microfoon)´JA´ toeschreeuwd.”

02-03-2005 Hij is aanwezig op een stadsdebat over de islam in Rotterdam.

03-03-2005 Schrijft op Stormfront: “‘Brandstichting Udense basisschool was gepland’ / Hulde aan de verzetsstrijders die zulk een proffessionele actie hebben uitgevoerd, waarvan wij allen in de landelijke middagkrant het NRC Dagblad het schitterende resultaat hebben mogen aanschouwen”, “Deze jongeren hebben gewoon hun volle verantwoordelijkheid genomen voor hun land en volk, en de afgrijselijke moord op onze held en ridder van het vrije woord Theo van Gogh door Allahs slager Mohammed Bouyeri op een indrukwekkende wijze ook in Uden gewroken. Bovendien is de redactie /regie van dit programma er weer eens ingeslaagd dit prachtige vakwerk van deze Udense jongeren in te kleuren als racistisch, terwijl dit platbranden en onschadelijk maken van deze potentiële kweekvijver van terrorisme (wat eigenlijk normaal werk van onze overheid zou moeten zijn), louter en primair een anti-islamitische verzetsdaad was, en GEEN racistische verzetsdaad!!!”

04-03-2005 Schrijft op Stormfront: “OPSPORING VERZOCHT: Vermoedelijk zijn er vast wel mensen die ´op de koffie willen gaan´ bij die woordvoerder van die haathut, ik meen (alleen over die voornaam ben ik niet helemaal meer zeker) dat die Turk, Mehmet Polat heette. Vast wel mensen hier op het forum uit Uden of omgeving die weten waar hij woont………….??!!!”

06-03-2005 Schrijft op Stormfront: “Sommigen (op andere discussie, fora hier vindt men gelukkig niet zoveel van die link(S)e en pro-islamitische kontenlikkers) schreeuwen dan moord en brand over deze dreigbrieven, tot op heden hebben de verzetshelden (sommigen beweren de daders) met hun verzetsacties tegen de veroveraars minstens net zoveel impact op de massamedia en de publiek opinie, als één van de vele alhier in West-Europa geïnfiltreerde (radicale) kotslims als de stategische terreursoldaat van Allah zoals die Mohammed Bouyeri (Theo van Goghs slachter)”

11-03-2005 Schrijft op Stormfront: “HET TEGEN GAAN VAN DE ISLAMISERING VAN NEDERLAND, EN ROTTERDAM IN HET BIJZONDER!! en ook de barricaden opgaan om onze Westerse cultuur en identiteit uitdragen verdedigen!!”

12-03-2005 Schrijft op Stormfront: “Jaarlijks groot aantal oude vrouwen dood door allochtoons geweld. / De hoogste tijd dus om privé-milities op te richten die doen wat de ´sterke arm´ eigenlijk zou moeten doen!! Namelijk hen die ons land hebben opgebouwd dan wel daar een belangrijke bijdrage aan hebben geleverd te beveiligen”

13-03-2005 Schrijft op Stormfront: “Wat betreft die zaak in Venray: Onze welgemeende felicitaties gaan uit naar de Venrayse verzetsstrijders Dusty van H. en Mandy M. die nu weer van hun vrijheid mogen genieten. En onze medeleven gaan uit naar Stefan van T. en Peter G. die zo als het er nu naar uitziet een flink tijd zullen moeten brommen. Bij deze doe ik opnieuw een oproep om te weten te komen waar deze verzetsstrijders door het ons-vijandige-systeem worden vastgehouden, om deze jongelui middels een kaartje bijvoorbeeld te ondersteunen. Een kaartje sturen is misschien wel het minste wat wij voor hen kunnen betekenen, en toch een vorm van morele ondersteuning. Bedenk zelf eens hoe je het zou vinden als je voor de goede zaak, maar heel alleen dus eenzaam komt vast te zitten, en je je dan in de steek gelaten voelt!! Dit lot verdienen deze jongeren echt niet. Tevens is het niet ondenkbaar dat er veel mensen zijn die zich geenszins van plan waren te laten afschrikken door die disproportioneel hoge straffen van de pro-islamitische justitiële autoriteiten, in hun strijd voor een herkenbare, NLse en van islamitische tirannie vrije samenleving!!”

19-03-2005 Hij is aanwezig op een NA demonstratie in Rotterdam tegen antiracismedag.

Ben van der Kooi en linksboven Nationale Alliantie voorzitter Jan Teijn.

23-03-2005 Schrijft op Stormfront: Prachtig zo’n bijzondere vorm van krachtige strijdlustigheid zoals blijkt uit deze zin en uitspraak van die Soestse bewoonster: “We gaan jaren procederen tot aan de Raad van State. In 2007 staat die moskee er nog niet”, zegt bewoonster Harinck. Hopelijk voor NL en deze Soestse buurt in het bijzonder, dat deze haattempel er nooit komt!!”

23-03-2005 Schrijft op Stormfront: “Het beste in ieders belang is deze haattempel te verhuizen naar waar deze religie thuis hoort, te weten naar Noord-Afrika wat duidelijk tot Allahs territorium behoort. Europa behoort niet tot Allahs territorium, en gelukkig dat er steeds meer Europeanen zijn die daarvoor willen strijden omdat zo te houden!!”

25-03-2005 Schrijft op Stormfront: “Alom gerespecteerd Vlaams Belang boegbeeld en voorman Filip Dewinter zei enige tijd geleden dat moslima’s door het dragen van een hoofddoek in feite een contract tekenen voor hun terugkeer. Dat zelfde zou dan zeker voor deze 5000 sympathisanten moeten gelden van de 2 Eindhovense haatpredikers die verbonden zijn aan de Eindhovense Al-Fourkaan haattempel. Een enkele reis naar hun geboorteland of land van hun voorgeslacht is in ons aller belang. Juist door zo’n steunbetuiging van die Eindhovense kolonistische veroveraars blijkt waar primair hun loyaliteit ligt!!”

29-03-2005 Schrijft op Stormfront: “Zo zijn ze ook eindelijk wakker geworden die Turken. Oprotten met die imperialistische veroveraars van Allahs Aziatische territorium. Duurt wel lang zeg om te constateren dat ze hier niet als welkom gezien worden, maar goed beter laat (we zijn nu zeker een tiental aangevallen kotslimscholen en een kleine honderdtal aangevallen haattempels de afgelopen jaren verder) als nooit, zullen we maar zeggen en schrijven!! En “natuurlijk” wordt deze school nu door de systeemknechten van ons pro-islamitische systeem beschermd, wat kun je van die islamcollaborateurs anders verwachten?? Waar is die zelfde 24-uurs beveiling voor de moegetergde en door vreemde indringers geterroriseerde NLers??

29-03-2005 Schrijft op Stormfront: “Velen zullen het vast en zeker jammer vinden dat die nieuwe school van die veroveraars dit keer niet affikte, de vorige keer lukte dat blijkbaar beter, moet je eens kijken wat een fikkie. WHAHAHAHAHAHA en dat was later het resultaat. Dat ook hun nieuwe onderkomen nu is aangevallen is simpelweg gewoon een kwestie van ZOETE WRAAK wat mij betreft voor het levend in zijn woning verbranden van een oorspronkelijke A’dammer door Turkse / Marokkaanse hier-niet-thuishorenden EN het puur op (door hen zelfverklaarde) racistische grondslag beroven en soms zelfs zwaar mishandelen van blanke jongeren door die zwarte struikroversbende in Haarlem. Als overheden, beleidsmakers, politici en justitiële autoriteiten op de huidige ingeslagen naïeve, lakse en apathische weg blijven zitten, en totaal niets veranderen aan de aanwezigheid van de islam in ons niet-islamitische, (consevatief Christelijke en heidense) landje aan de Noordzee dan hoef je geen helderziende te zijn om te weten dat deze aanvallen van afgelopen weekeinde in Uden en Oldenzaal VAST EN ZEKER niet de laatste zullen zijn!!”

31-03-2005 Schrijft op Stormfront: “Een 17-jarige Udenaar werd aangehouden. Volgens ooggetuigen riep de jongen diverse keren: “Vandaag de school, morgen de moskee”. Enkele omstanders dreigden hem te lijf te gaan, waarna de politie hem aanhield. De politie gaat er nog niet vanuit dat de jongen verantwoordelijk is voor de brandstichting.
Commentaar van mij:
Natuurlijk hoeft die jongen (en wij met hem) zijn blijdschap en vreugde over zo’n mooi en schitterend paasvuur niet onder stoelen of banken te steken, smaken verschillen toch, en dit valt toch (hoe verwerpelijk andere link(S)e volksverraders dat dan ook mogen vinden) onder de vrijheid van meningsuiting!!!!!!!!!”

31-03-2005 Schrijft op Stormfront: “Laat die “zielige” en ” benadeelde” k . .-Marokkaan toch vrij en laat hem vooral “gezellig” zijn eigen soortgenoten afschieten, hoeven wij tenminste straks bij het aan te vangen terugkeerbeleid geen enkeltje thuisland meer aan te bieden. Een stukje lood is nog altijd een stuk voordeliger. Wij kunnen daar niet mee zitten, wie wel alhier??”

01-04-2005 Schrijft op Stormfront: “Wellicht eens tijd om het echte verzet in te gaan want de huidige overheid bied nog maar weinig weerstand tegen de verovering en vervreemding van ons ooit zo mooie NL”

02-04-2005 Schrijft op Stormfront: “Wellicht eens tijd om het echte verzet in te gaan want de huidige overheid bied nog maar weinig weerstand tegen de verovering en vervreemding van ons ooit zo mooie NL”

02-04-2005 Rinus van den Heerik van Leefbaar Rotterdam beledigt en discrimineert tijdens het folderen op de markt een Turkse man. Ben van der Kooi neemt het op Stormfront voor hem op en zegt hem goed te kennen.

04-04-2005 Schrijft op Stormfront: “Uden denkt aan verbieden Lonsdale / Prachtig, prachtig, prachtig al die ophef over dat kledingmerk dat geld weggeeft aan onze extreem-link(S) fascistische tegenstander. Wat mij betreft kan het imago van dit merk niet genoeg beschadigd worden”

07-04-2005 Schrijft op Stormfront: “De pro-islamitische systeemknechten die collaboreren met de veroveraars hebben lekker niets gevonden dat leidt naar de verzetsstrijders die een bomaanslag uitvoerden gericht tegen een pislamschool in Eindhoven.”, “Ondanks het voor de toekomst van ons volk slappe, destructieve en dus verwerpelijke optreden van justitie en OM inzake islamterreurbestrijding, EN het beeld wat de massamedia ons voorlepelt, is het maatschappelijk draagvlak onder de oorspronkelijke NLers voor dit soort verzet groeiende”

07-04-2005 Schrijft op Stormfront: “Tja waarom zouden we ons eigenlijk druk maken over die enge, verschrikkelijke ziekte bij die allochtone vrouwen, als ze toch alleen maar middels een overproductieve baarmoeder bijdragen aan de verdere verarming, vervreemding, islamisering en verovering van ons NL?? Kost alleen maar een hoop (belasting)geld!!”

07-04-2005 Schrijft op Stormfront: “Perfect als groot voorstander van strikte apartheid naar Zuid-Afrikaans model, kan dat van ons als rechts-nationalistische NLers best onze goedkeuring krijgen. Velen van ons snappen eigenlijk nog steeds niet waarom hun aanwezigheid nog steeds niet beëindigd is.”

09-04-2005 Schrijft op Stormfront: “Met dit soort verklaringen wordt toch wel erg duidelijk dat de veroveraars met het grootste gemak denken dat wij ons blijkbaar zullen gaan aanpassen aan hun achterlijke en Middeleeuwse religie…!! Tevens worden we nog weer eens met de neus op de feiten gedrukt dat weer zo’n haatkazerne midden in een woonwijk op een prominente plek bijdraagt aan het ONTkrachten / verslappen van de vitale NLse cultuur en identiteit daar in Leiden.
Verzet tegen deze imperialistische veroveraars van Allahs territorium is dus geen optie maar NOODZAAK!!”, “Mijn intuïtie zegt mij dat we aan de vooravond staan van (zeer) heftige ontwikkelingen in ons land, en ik heb er nou niet bepaald een goed gevoel bij. Een beetje moeilijk, maar wel weer een voorgevoel dat er na de schoonmaak weer een nieuwe start gemaakt kan worden. NLONSDEEL!!”

09-04-2005 Schrijft op Stormfront: “Dit schijnt dan volgens een forumdeelnemer met de naam HOOLI op www.polinco.net
het adres van deze bloedorstige moordmachine van Allah te zijn: Dus voor de mensen die samir A. een kaartje willen sturen”

09-04-2005 Schrijft op Stormfront: “Tja in deze roerende tijden verbaast mij deze bedreigingen aan de collaborateurs met de vijanden van onze NLse volksgemeenschap en moordmachines van Allah geenzins. Die advocaten zijn gewoon vuile NSB´ers.”

10-04-2005 Schrijft op Stormfront: “Whahahaha een haatkazerne naast de brandweerkazerne, kunnen die brandweerlieden voortaan lopend naar hun melding…………!!”

10-04-2005 Schrijft op Stormfront: “Misschien moeten NLse politici wat dat betreft maar eens voor zo’n lesje op werkbezoek gaan in Marokko en kunnen ze gelijk een vrachtje van die criminele/illegale en radicale moslimvarkens meenemen naar hun thuisland.”

13-04-2005 Is aanwezig in Amsterdam Osdorp bij proces tegen Mohammed Bouyeri en zegt hierover in het Parool: “Het is ´ongehoord´ dat Mohammed B. op de pro-forma-zitting over de moord op Theo van Gogh een verklaring wil afleggen, vindt Fortuyn-aanhanger Ben van der Kooi. Hij zit achterin een met posters beplakte Peugeot die vanmorgen om zes uur uit Rotterdam naar de rechtszaal in Osdorp is vertrokken. “Ik vind dat hij zijn grote mond moet houden. Hij heeft Nederland in naam van Allah en de islam de oorlog verklaard”. Van der Kooi draagt een Lonsdale-sweater -“Ik vind het een mooi merk, ik moet toch wat aan, ik ben geen nudist”- en is rechts-activist. De Nationale Alliantie en Nieuw-Rechts, de club van Michiel Smit, hebben zijn voorkeur. Natuurlijk gaat hij op de publieke tribune zitten want ´voor land en volk ben ik dag en nacht beschikbaar´. Nederland mag geen islamitisch land worden. “Ik zal niet rusten voordat de laatste moslim uit Nederland is vertrokken”. Hij heeft een straf bedacht voor Mohammed B.: de doodstraf.”

14-04-2005 Schrijft op Stormfront: “Hoe meer schade het extreem-link(S)e Londale lijdt, moe meer ik het naar m´n zin krijg!! Moeten ze maar geen extreem-link(S)e (want dat zijn anti-racisme) projecten steunen.”

16-04-2005 Schrijft op Stormfront: “Weert: Vechtpartij tussen militairen en politie / Was dit geen poging tot staatsgreep, want daar is het dan ieder geval toch de hoogste tijd voor!! Weg met die link(S)e en pro-islamitische Tweede Slaapkamer. Jeugd Europa Revolutie!!”

22-04-2005 Schrijft op Stormfront: “Falange demonstratie in madrid. / Schitterende foto’s, ben al één keer bij een Front National betoging geweest in Parijs op 1 mei 2002 was tevens ook een steunbetoging toen voor de presidentskandidaat Jean-Marie Le Pen, ‘k ben veel in Vlaanderen geweest bij bijéénkomsten van voorheen Vlaams Blok, nu Vlaams Belang, en ook in Italië bij de Lega Nord geweest”

26-04-2005 Schrijft op Stormfront: “Zwolse moskee mikpunt vandalen
Zwolle – De Zwolse Ulu Moskee was de laatste twee maanden herhaaldelijk mikpunt van vandalen. Al vijf keer zijn ruiten gesneuveld, aldus een woordvoerder van de moskee gisteren. Er is aangifte gedaan bij de politie. De daders sloegen telkens ’s ochtends voor vijven toe, als de moskee nog verlaten was. Volgens het moskeebestuur loopt de schade al in de duizenden euro’s. (ANP)
Commentaar:
Ondanks dat statistieken en kranteartikelen ons de laatste tijd vertelden dat het aantal verzetsdaden afnam kunnen we dus blijkens dit weliswaar kleine artikeltje zien dat het verzet dus nog lang niet is gestopt en gebroken. De vraag is alleen wanneer de veroveraars nu echt eens gaan inzien dat hun aanwezigheid echt niet langer gewaardeerd en op prijs gesteld wordt door de oorspronkelijke NLers. Van alle stenen die de afgelopen twintig jaar door de ruiten van hun haatkazernes zijn gegooid, kunnen we bijna een wolkenkrabber bouwen, en nog willen ze het niet begrijpen, hoe dom kunnen die imperialistische veroveraars zijn vraag ik me af??
Niet alleen plaatsen in Oost-Brabant en Zuid-Limburg zoals Uden, Venray en Helden bevinden zich verzetsstrijders, maar dus ook in tal van andere regio’s in ons kleine volle landje. Gevolg daarvan (los van of je dat nu goed vindt of niet) is dat justitie daardoor de regie/controle verliest, en nog nauwelijks grip krijgt op deze hard groeiende groep overtuigde verzetsstrijders!
De overheid weigert op te treden, vitaliteit en weerstand te tonen tegen de imperialistische veroveraars van Allahs territorium (dus tegen de islamisering en verovering), helaas pindakaas, dan nemen de oorspronkelijke NLers zelf wel naar eer en geweten die verantwoordelijkheid op zich. Als de leeuw echt ontwaakt in de NLer, dan kunnen ze beter maar maken dat ze weg zijn die veroveraars. We zullen eens laten zien waar een klein landje groot in kan zijn.

28-04-2005 Schrijft op Stormfront: “Ik en mijn geestverwanten en kameraden bezitten wel degelijk de kracht van een overtuiging om ons land en volk (in tegenstelling tot dit slappe overheidsorgaan dat AIVD heet) te verdedigen, en op elk moment en plaats daarvoor toe te slaan waar dat nodig mocht zijn!! En succesvolle rekrutering, (zo ver dat niet al plaats zou vinden!), is qua aard en omvang slechts een kwestie van tijd!!!”

29-04-2005 Schrijft op Stormfront: “Die vrijheid houdt op waar islam begint. De islam is anti-democratisch, anti-Westers, imperialistisch en voor ons dus een kwaadaardig gezwel. De islam is dus een criminele religie, welke verboden en verbannen zou moeten uit ons kleine en volle NL, en Europa als werelddeel Europa.”

29-04-2005 Schrijft op Stormfront: “Ha ha ha dus de Nationale Alliantie wordt scherp in de gaten gehouden door de AIVD, waarom dan?? Vormt de Nationale Alliantie een bedreiging voor de openbare orde en nationale veiligheid??
Hahahahahahahaha, laat ons eens hartelijk lachen om zulke grootschalige onzin van onze nationale “veiligheids”dienst AIVD!! En hoe willen ze ons dan scherp in de gaten houden met hun schrijnende persooneelstekorten, ze zullen in de huidige situatie van polarisatie en escalatie toch wel prioriteiten stellen laten wij hopen!!?? Gaan ze de NA prominenten 24-uur observeren?? Ja afluisteren in een tapkamer met een kop koffie erbij is natuurlijk wel makkelijk en is de NA-top ook wel degelijk van overtuigd dat dat gebeurt, maar voor de rest maken zij zich niet al te veel zorgen, zo weten wij allen.”

03-05-2005 Hij is aanwezig bij de voortgang van het proces tegen moslimfundamentalisten in Rotterdam. De politie neemt spandoeken in beslag.

04-05-2005 Schrijft op Stormfront: “Veelal jonge NLse verzetsstrijders daar in tegen hebben dat al (zij het niet altijd op even effectieve wijze) wel gedaan. Waar ooit in Uden een kweekvijver en vergaarbak stond voor potentiele/toekomstige zelfmoordenaars, vindt men nu alleen een lege vlakte terug, en in het Zuid-Limburgse Helden is ook een haatkazerne verwoest, en velen anderen haatkazernes in imperialistische individuen van Allahs territorium elders in ons land aangevallen.”

05-05-2005 Schrijft op Stormfront: “Prachtig: Veel schade door brand in Papendrechts AZC! / Het zijn soms de kleine dingen die het hem doen, nou dat geldt zeker voor dit ogenschijnlijk kleine berichtje. Wel jammer dat dat broeinest van kleine, grote en soms zelfs terroristische criminaliteit niet helemaal is afgefikt. NL is overvol, en er is nog nauwelijks ruimte voor nog meer etnische profiteurs en andere goud-, en gelukszoekers.”

06-05-2005 Hij is deelnemer aan de Fortuyn herdenking in Rotterdam.

10-05-2005 Schrijft op Stormfront: “‘Lonsdaler’ krijgt 3 jaar voor het voorbereiden aanslag moskee / Jongen veel sterkte in de gevangenis, we zullen aan je denken!! Hopelijk dat je kameraden je gevangenisadres op de diverse fora kunnen neerschrijven, zo dat we je een kaartje ter ondersteuning kunnen sturen.”

11-05-2005 Schrijft op Stormfront: “Haatkazerne voor Marokkanen (nu weer in Delft)! / Da’s natuurlijk gehuichel van het ergste soort,want uiteindelijk weten zij dat in dit soort situaties die deze politiek correcte partijen als netelig en of delicaat zien,
altijd de oorspronkelijke en rechtmatige NLers voor voldongen feiten worden geplaatst, en de komst van zo’n haatkazerne steeds minder door de heersende elite en generatie “democratische” politici op een democratische manier gelegitimeerd kunnen worden. Deze huichelachtige politici leveren met dit achter de schermen voldongen feit als de komst van zo’n haatkazerne de NLers een link(S)-fascistische streek, die vergaande gevolgen zullen hebben voor de toekomst, straatbeeld en atmosfeer van toekomstige generaties NLers!! Weg met deze land- en volksverraders.
Politci?? Huichelaars!! Jeugd Europa Revolutie!!”

11-05-2005 Schrijft op Stormfront: “Vindt dit hackwerk en platleggen van deze Marokkaanse moslimsite overigens prachtig verzetswerk, en hoop dat dit op velerlei fronten in NL navolging vindt”

13-05-2005 Schrijft op Stormfront: “Op zaterdag 11 juni 2005 wil de Nationale Alliantie (NA) haar protest tegen het voorgenomen plan van Surinaamse moslims om een moskee te bouwen duidelijk maken middels een demonstratie in Rotterdam-Zuid”

15-05-2005 Schrijft op Stormfront: “Hou de activiteiten van de NA goed in de gaten, want ik heb van ze gehoord dat het komend half jaar (wellicht zelfs voor september) er zeker nog twee andere demo’s tegen haatkazernes komen. Eéntje in Zeeland, en een spannende in Noord-Brabant”

28-05-2005 Hij is deelnemer aan een anti-grondwet manifestatie van Nieuw Rechts in Den Haag.

01-06-2005 Schrijft op Stormfront: “Bus Amsterdamse scholieren gediscrimineerd / Nog nooit geweten wat ik wilde worden, maar nu weet ik het echt!! : IK WIL DOUANIER IN POLEN WORDEN, EN EMIGREER MORGEN NAAR POLEN. Daar zijn ze zich tenminste nog bewust van hun Euopese identiteit, waren ze dat in NL maar zo goed als in Polen!! Die k . . -Marokkaantjes hebben zich zeker niet gratis kunnen douchen in Auswitz, dat ze nu nog zo klagen??

01-06-2005 Schrijft op Stormfront: “Zou het nu nog goedkomen met Lonsdale?? Na deze aktie hoop ik zeker dat dit bedrijf nog sneller failliet gaat, wellicht dat wij eens een discussie moeten starten hier over de vraag hoe wij Lonsdale zo snel mogelijk aan de grond krijgen hier in Nederland.”

01-06-2005 Schrijft op Stormfront: “Volkert van der Graaf die de potentieël minister-president Prof. Dr. Pim Fortuyn liquideerd over 8 jaar al weer vrijgelaten, een vrijheid waar hij hoogstwaarschijnlijk maar heel kort van kan genieten………!!  6 MEI 2014 JACHTSEIZOEN GEOPEND!! Nooit meer link(S), Volkert en PvdALL!!”

04-06-2005 Schrijft op Stormfront: “Op de heenweg naar een kameraad van me in Zwijndrecht, zag ik deze grote zwart/witte posters met het zebra-logo van het LBR hangen in het viaduct onder de treinsporen in Zwijndrecht.Dus maakte ik natuurlijk per direct een noodstop, om deze met grof geweld onschadelijk te maken, en deze posters geheel onleesbaar te maken door ze er helemaal van af te scheuren. Bij een ander viaduct moest dit door de onderste poster bij het hoekje aan te pakken, en vervolgens met soms wel meer dan 10 andere lagen mee te trekken, wat dus een behoorlijke rotzooi is geworden daar bij die viaducten, maar goed het is me dan ook wel wat waard.”

04-06-2005 Schrijft op Stormfront: “Afgelopen zomer heb ik hoogstpersoonlijk het hoofdkwartier van de Lega Nord in Milaan bezocht die ligt aan de straat: via Carlo Bellerio 41, en een rondleiding door dat gebouw gekregen!! En wil deze zomer met eventueel met andere forumdeelnemers van deze site opnieuw Milaan bezoeken, evenals het graf van Pim in het ongeveer 500 km verderop gelegen Provesano bezoeken, als ook het graf van Mussolini in Predappo!!”

04-06-2005 Schrijft op Stormfront: “NNP: 02/11/2004 : Demonstratie in Den Haag (laffe moord Van Gogh) / Wie moet er binnenkort ook allemaal voorkomen vanwege die avond van de verschrikkelijke dag 2e november 2004?? Of hebben jullie soms allemaal die opgelegde boete betaald? Ik was dat in ieder geval niet van plan! Moet nu over ruim een week voorkomen in Den Haag, jullie ook?”

07-06-2005 Schrijft op Stormfront: “HEERLIJK: Verzekeringspremies voor kotSSkeeën verdubbeld na 02-11! / Het aanvalllen van islamitische instellingen met moskeeën als eerste doel blijkt dus wel degelijk zeer effectief te zijn. Niet alleen wordt de haatkazerne wellicht tijdelijk buiten gebruik gesteld, of worden deze onzalige verzamelplaatsen van de veroveraars in het gunstigste geval zelfs helemaal onbruikbaar, maar dragen deze aanvallen ook tevens bij tot het zich hier steeds minder thuis en veilig voelen van de imperialistische veroveraars van Allahs territorium, waardoor steeds meer van hun soortgenoten zullen overwegen en besluiten terug te keren naar hun zandbak. En nu blijkt dus bovendien dat verzekeringsmaatschappijen deze haatkazernes een zeer groot risico vinden, en zij dus steeds minder trek in deze klanten kirijgen. Het nachtelijke verzetswerk van vele al dan niet Lonsdale-dragende verzetsstrijders is dus per saldo veel effectiever dan het non-beleid van de huidige generatie slappe, apatische en naïeve politici.”

08-06-2005 Schrijft op Stormfront: “Het kan nog spannend worden aanstaande zaterdag 11 juni te Rotterdam-Zuid. Diverse extreem-link(S)e en migrantenorganisaties willen dan namelijk de aangekondigde NA-demo tegen het voorgenomen plan tot het bouwen van een Surinaamse haatkazerne gaan vesstoren door het houden van een manifestatie. Zoals algemeen bekend is van de partij Nationale Alliantie zullen zij dit niet zomaat zonder meer gaan accepteren.”

11-06-2005 Hij is aanwezig bij de NA demonstratie in Rotterdam tegen de komst van een moskee op Zuid. Dat is dus het nieuw geplande gebouw van de moskee die op de 15e in de fik gestoken wordt.

15-06-2005 Hij is verdacht aanwezig bij de moskee in Rotterdam die in brand gestoken wordt. Er wordt “Lonsdale” geklad, het merk waar hij zo’n hekel aan heeft en welke hij zwart wil maken. Het is vooralsnog onzeker of hij de dader is.

15-06-2005 Schrijft op Stormfront: “Rotterdam: Brand gesticht in de Surinaamse Shaan-e-Islam-moskee / Oké, dan nu maar een meer serieuzere reactie. Kijk als deze huidige generatie Tweede Slaapkamerleden niet of nauwelijks doen aan het negatieve proces van ontheemding, vervreemding en verovering door de imperialistische veroveraars van Allahs territorium die op 2 november 2004 NL de oorlog hebben verklaard dan zijn dit de logische consequenties, van dit lakse en apathische beleid. Geweld als deze brand is natuurlijk afkeurenswaardig maar zeker niet onverklaarbaar. Wie herinnert zich niet de stoere krantekoppen na de afschuwelijke slachtpartij op 2 november 2004, dat moslims uitgezet, en moskeeën gesloten zouden worden.” (…..) “Oké dan, we zijn nu ruim een half jaar verder, en wat is het resultaat van deze stoere politieke taal???????????????? JUIST helemaal niets, nul komma nul. Dan hoef je toch geen rekenwonder te zijn om te constateren dat deze Lonsdale-jongeren (er even van uitgaand dat zij verantwoordelijk zouden zijn voor deze aanval) veel effectiever bezig zijn tegen de veroveraars dan heel die Tweede Slaapkamer bij elkaar. Immers er is weer zo’n kotskeet onschadelijk gemaakt, en de veroveraars voelen zich weer een stuk minder welkom. Dus een simpele win-win actie, dacht ik zo.”

16-06-2005 Schrijft op Stormfront: “Rotterdam: Brand gesticht in de Surinaamse Shaan-e-Islam-moskee / Zwaar overdreven dat deze extreem-link(S)e krant dit als voorpagina artikel plaatst. De afgelopen vijf jaar zijn er tientallen, wellicht zelfs honderden moskeeën door het hele land aangevallen, dus dit was echt niet de eerste, en zal hoogstwaarschijnlijk ook niet de laatste zijn die aangevallen is. Wel laf dat er van die zieke veelal extreem-link(S)E individuen en organisaties zijn die nu menen hier de regie van de rechts-nationalistische partij Nationale Alliantie (NA) achter te zien. Iedereen begrijpt wel dat dit grootschalige onzin is, want zij dragen hun ideeën uit via de parlementaire weg in het politieke krachtenveld, een reden waarom ook steeds meer mensen geen lid meer worden, en zich niet meer actief inzetten voor een (extreem)-rechtse partij, maar liever de buiten-parlementaire / illegale en gewelddadige weg bewandelen.”

17-06-2005 Schrijft op Stormfront: “De NLse jeugd gaat steeds meer ontwaken en zich op allerlei manieren verzetten tegen de verovers, en dat valt alleen maar toe te juichen. De leeuw gaat steeds meer grommen en brullen……!! Als ‘ie leeuw straks echt in actie komt, dan kunnen de veroveraars maar beter zorgen dat ze weg zijn.”

17-06-2005 Schrijft op Stormfront: “Als rechts-nationalistisch archivaris zal ik hieronder in 4 delen de reacties neerschrijven van
(1) de Nationale Alliantie,
(2) politici ,
(3) de massamedia zelf
(4) de veroveraars (te weten de moslims)
omtrent het geruchtmakende incident waarbij een Surinaamse kotskeet onschadelijk gemaakt is.”
– “Wel raar dat de partij NA zich hiervoor moet verantwoorden, moet de extreem-link(S)e partij Groen-link(S) zich niet eens verantwoorden voor bijvoorbeeld de acties van RaRa, Groen-Front etc.??”
– “Een andere en geheel laffe en belasterende reactie kwam van de zijde van de onder (extreem)-rechts meest gehate politicus van de PvdALL, te weten Bert Cremers die bijna beweerd dat de rechts-Fortuynistische partij Leefbaar Rotterdam achter dit incident zou zitten, maar goed we kunnen dit het beste zien als een mislukte poging om tere moslimzieltjes proberen te winnen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006!! Want de A van de PvdALL staat allang niet meer voor de A van Arbeid, maar veel eerder voor Allochtonen of Arabieren.”
– “Wat bescheiden moskee??????? Tssssssssss, noem je het opdringen van een ongewenst en zeer vreemd gebouw voor ongeveer 0,9% van de IJsselmondse bevolking een als zeer bescheiden staande moskee??? We hebben hier hoogstwaarschijnlijk te maken met een stelletje (extreem)-link(S)e dus verwrongen geesten op die redactie van deze krant die nog steeds bezet zijn door het oer-consevatieve wereldbeeld dat wij MULTIKULTOPIA noemen.”
– “Oh wat zou justitie toch graag willen scoren, en wat is de druk vanuit de moslimpressieorganisaties toch bijzonder groot. Een feit waar we niet om heen kunnen, maar door justitie en media natuurlijk zorgvuldig wordt verzwegen.
Wekelijks zijn er in een grote stad als Rotterdam branden, maar hier schijnen de moslims eens een keertje slachtoffer, en die lijken wel haast heiilg verklaard. Maar goed wellicht dat Opsporing Verzocht velen binnen (extreem)-rechts NL vanavond gaat vermaken met heftige beelden van de gloeiende inhoud van wat ooit een moskee was………!”

19-06-2005 Schrijft op Stormfront: “Een precies dezelfde reflex zagen we onze eigen NLse media vertonen na de verwoesting van een Surinaamse kotskeet op R’dam-West, ook hier werd zonder dat daar ook maar enige aanwijzing voor was de vermeend “extreem”-rechtse partij Nationale Alliantie bijgesleept die toevallig de zaterdag ervoor tegen een veel meer opdringerig en ook voor de oorspronkelijke ingezetenen ongevraagd exemplaar van deze kotskeet op R’dam-Zuid had gedemonstreerd.”

20-06-2005 Schrijft op Stormfront: “”Extreem”-rechtse partij (NA) wil geen enkele moskee meer in NL!! / De demonstraties tegen de komst van moskeeën gaan onverminderd door. “We willen geen enkele moskee meer in Nederland. Het zou huichelachtig zijn om dit standpunt nu te veranderen. We zijn gewoon tegen de islamisering van Nederland. De islam is een complete cultuur met kenmerken als eerwraak en mishandelen van vrouwen”.”

20-06-2005 Schrijft op Stormfront: “Vijftig jaar moskeeën in Nederland / Vooral (extreem)-link(S) NL is aardig en lief voor de verkeerde mensen, dat is de reden dat NL steeds meer een provincie van Iran of Syrië begint te lijken.”

25-06-2005 Hij is aanwezig op een besloten bijeenkomst van de Nationale Alliantie in Enkhuizen.

25-06-2005 Hij is aanwezig op de Radikale Sporenherdenking van Voorpost in Antwerpen.

27-06-2005 Schrijft op Stormfront: De bewering dat moskeebranden niet nadelig zouden zijn voor de veroveraars blijkt dus door dit kranteartikel ontkracht te zijn, en wel degelijk invloed te hebben op hun aanwezigheid. Helaas bevestigd dit artikel wel weer eens dat geld blijkbaar belangrijker is dan de mening van het volk, en de conditie van onze NLse cultuur en identiteit!! Want de media vermeld in dit artikel dat geen verzekering moskeëen nog als klant wil hebben, wat dus blijkbaar noemenswaardiger is dan de afkeurende opinie/mening van de meerderheid van de oorspronkelijke en rechtmatige bewoners van NL. En deze mening is zeker niet onterecht, want net als verzekeringsmaatschappijen, vinden veel NLers de islam en haar ontmoetingsplaatsen (die wij NLers veelal kotskeëen of haatkazernes noemen) een te groot risico. Omdat moskeëen een negatieve invloed op de conditie van onze NLse cultuur en identiteit hebben, en het straatbeeld door de komst en aanwezigheid van een haatkazerne verandert in een soort Iran, Syrië of Pakistan. Moskeebranden hebben dus veel meer invloed op (de portemonnee van) moskeëen dan de ruim 140 Tweede Slaapkamerleden bij elkaar. Verzekeringsmaatschappijen hebben de laatste jaren niet veel trek meer in moskeëen, wij NLers hebben dat eigenlijk nooit echt gehad is mijn indruk. Het wordt ons opgedrongen door de veroveraars en hun (extreem)-link(S)e beschermengeltjes, en dat pikken steeds minder NLers”

30-06-2005 Ben van der Kooi wordt opgepakt als verdachte van de brandstichting in een moskee in Rotterdam. Zijn Stormfront-account “KaKaKa” wordt buiten gebruik gesteld.

Zie artikel ‘Ben van der Kooi gearresteerd