Home » Diversen » Verzets-Partij

Verzets-Partij

Een woordvoerster van het verzet uit de Tweede Wereldoorlog vond het maar niets dat nota bene een extreem-rechtse partij zich de naam “Verzets-Partij” had aangemeten. Op 20 maart 2000 richtten de nieuwe ‘verzetsstrijders’ Ruben Hubbers (1980) en zijn eega Gaby Hubbers-Plasschaert (1974) deze vereniging op om aan de komende Tweede Kamerverkiezingen mee te kunnen doen. Precies een jaar eerder stonden zij beiden nog kandidaat voor de Centrum Democraten (CD) bij de Statenverkiezingen in Noord Holland.

Gaby Plasschaert

Dat zij hun afkomst niet verloochenden bleek al snel uit het partijprogramma van de Verzets-Partij dat bol stond van conservatief-rechtse standpunten. Als speerpunt heeft de (naar eigen zeggen) landelijk opererende partij, de verlaging van de accijns op benzine gekozen. Dit populistische item was de inzet van tal van recente vrachtwagen- en taxiblokkades. De Verzets-Partij heeft hier echter amper gebruik van kunnen maken. Hun snelwegblokkade bij Breukelen van 22 september haalde weliswaar veel publiciteit, maar kwam vooral als mosterd na de maaltijd. Er was namelijk al enige tijd een akkoord tussen regering en vrachtwagenchauffeurs. De Verzets-Partij wilde dat ook particulieren gecompenseerd zouden worden voor de hoge brandstofprijzen.

Ruben Hubbers
Dien Hubbers-de Boer uit Haarlem is al jaren actief bij de Centrum Democraten en daarvoor bij de Centrumpartij. Zij heeft haar fascistische ideologie echter niet op haar zoon over kunnen dragen. Theodorus Hubbers zag meer heil in het woord van God. Gelukkig is het toch weer goed gekomen met kleinzoon Ruben die de appel niet ver van de boom doet vallen.
Met oog op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 1998 wordt Ruben door het Haarlems Dagblad geïnterviewd. Hij is de jongste kandidaat en staat op de lijst van de CD.
Ruben Hubbers

Hij vertelt dat hij op zijn veertiende het verkiezingsprogramma van de CD las en een jaar daarna lid werd. Inmiddels is hij fractiemedewerker van Wim Elsthout geworden die dan nog Statenlid voor de CD in Noord Holland is. Zijn oma had Ruben meegenomen naar partijbijeenkomsten en naar de Tweede Kamer. Hij voelde zich meteen thuis: “De sfeer in de partij is heel gezellig en de mensen zijn allemaal aardig voor mij”.

Wim Elsthout

Op school had Ruben het maar moeilijk door zijn “nationalistische gevoelens” waardoor hij voortdurend in aanvaring kwam met medeleerlingen. Ruben heeft zich in die tijd enkele malen schuldig gemaakt aan geweld en de slachtoffers hebben aangifte gedaan bij de politie. In 1998 zou hij hiervoor enige tijd vastgezeten hebben. Ruben legt uit dat nationalisme voor hem betekend dat “de Nederlanders het beste van het volk zijn en de eigen cultuur dus belangrijker is dan een zogenaamde multicultuur”. In een interview met het Haarlemse kringblad van de CD van april 1997 verklaart hij zijn lidmaatschap vanuit “de onvrede die er bij mij heerste over het opdringen van een multiculturele samenleving, terwijl zo’n samenleving alleen maar nadelige gevolgen heeft voor de Nederlandse bevolking en de toekomst van het land”. Ruben Hubbers wordt landelijk secretaris van de jongerenorganisatie van de CD. In de aanloop naar de verkiezingen van 1998 zijn deze CD- jongeren erg actief met folderen en stickers plakken. Ook bezoeken zij bijeenkomsten van de Vlaams Blok Jongeren.
Toch verliep Rubens CD-carrière niet voorspoedig. Er was wat ruzie en volgens het weekblad Panorama was Hubbers betrokken bij een curieuze financiële transactie. Hij kreeg 31 duizend gulden van de CD op zijn rekening gestort. Als “beloning” voor het terugstorten kreeg hij hiervan 1250 gulden van Janmaat. In juni 1999 was Hubbers nog kandidaat-europarlementariër voor de CD, maar kort daarna heeft hij de instortende partij de rug toegekeerd. Nu verklaart hij spijt te hebben van zijn CD-verleden, maar uit het partijprogramma van de Verzets-Partij blijkt dat hij de ideologie niet afgezworen heeft. Hubbers zal vooral spijt hebben omdat de besmette naam van de CD hem en de Verzets-Partij zal blijven achtervolgen en ze hierdoor nooit een acceptabele club kunnen worden.

Partijprogramma
Het met rood-wit-blauwe banier uitgevoerde partijlogo prijkt prominent op het partijprogramma. Als je door de verkiezingpunten grasduint kom je veel rechts-conservatieve items tegen. Zo wil de Verzets-Partij meer bevoegdheden voor de politie, invoering van de doodstraf, een strenger gevangenisregime, geen alcoholverkoop onder de 21, alle drugs ‘met alle mogelijke middelen’ bestrijden, verplicht afkicken, autorijden goedkoper, meer wegen, asielbeleid flink aanscherpen, economische vluchtelingen moeten direct terug, gebedsruimtes horen niet thuis op een school en het ‘openlijk uitdragen van een geloof moet vermeden worden’ (op scholen). Verder moet positieve discriminatie op de arbeidsmarkt onmiddellijk stopgezet worden. Abortus en het homohuwelijk moeten verboden worden en de dienstplicht komt weer terug als het aan de Verzets-Partij ligt. Ook moet er meer geld naar defensie en zo gaan ze nog wel even door.

De Verzets-Partij is ook tegen de Nederlands deelname aan Europa en de reden hiervoor is dan een gevreesde ‘sterke afname van het nationaliteitsbesef van de bevolking’ en het wegvallen van de grenscontroles waardoor er een ’toestroom van illegalen’ komt.

Geld
Naast een eigen homepage heeft de Verzets-Partij ook een gekopieerd periodiek dat “De Verzets-Krant” heet. Opvallend is de aanwezigheid van enkele advertenties, iets wat normaliter amper voorkomt in de bladen van extreem-rechtse partijen in Nederland. Welk bedrijf wil er immers met hen geassocieerd worden?

Voor de drukkerij/uitgeverij Firma Tip uit Zwolle is dit kennelijk geen probleem. Dit bedrijf heet officieel Atlantis Reclame c.q. Uitgeverij. Een andere advertentie is van de Stichting Hulp van Haarlem aan Oost Europa-Balkan. De partij biedt ook de mogelijkheid om op haar homepage te adverteren, maar hier staat vooralsnog alleen maar een link naar het Delftse computerbedrijfje Mocean dat op haar beurt ook naar de Verzets-Partij linkt.
Geld is sowieso een belangrijk item voor de jonge partij. Het lidmaatschap kost maar liefst 75 gulden per jaar, en ze wil nog meer binnenhalen via sponsoring door het bedrijfsleven. Hubbers deed bij de oprichting nog een poging om subsidie bij de gemeente Bloemendaal te krijgen, maar tot zijn grote verbazing mislukte dit. Hij had niet door dat alleen verkozen raadsleden een beroep op gemeentesubsidies voor hun partij kunnen doen. De partij heeft ook nog een handeltje in T-shirts met daarop afbeeldingen van de leden van het kabinet met een balkje over hun ogen.

Toekomst
Ondanks de pakkende partijnaam verwachten wij geen grootse toekomst voor de Verzets-Partij. Men heeft in de zomer van 2000 flink haar best gedaan om de publiciteit te halen met acties tegen de hoge benzineprijs, maar na september werd het angstvallig stil.
Volgens eigen opgave hebben ze in september 30 leden, wat toch een schamele oogst is na een zomer vol acties en “45.000 ingezamelde protesthandtekeningen”. Op de een of andere manier heeft men geen koppeling weten te maken tussen al deze handtekeningzetters, de media-aandacht en het daadwerkelijk lid worden van de partij. Hierbij zou de aanwezigheid van een andere autopartij in het politieke spectrum mogelijk een rol kunnen spelen. De meeste mensen die via een politieke partij voor de rechten van de automobilist willen opkomen hebben zich de laatste jaren bij Nederland Mobiel kunnen aansluiten. En de meeste rechts-extremisten die hun heil in de partijpolitiek willen blijven zoeken sluiten zich aan bij duidelijkere partijen als de CD en de NNP. De Verzets-Partij hangt hier maar een beetje tussen en vist in de kleine vijver van beide kampen. Hiernaast is er in diverse krantenartikelen aandacht geschonken aan het CD-verleden van Hubbers. Dit zal ook de nodige potentiële leden af geschrokken hebben.
De partij lijkt verder voornamelijk op hem te draaien. Hubbers heeft wel enige partij-ervaring bij de CD op kunnen doen, maar voor een echt goede scholing voor een succesvolle partij-opbouw ben je daar toch aan het verkeerde adres.