Home » Publicaties » Stichting NJCM-Boekerij

Stichting NJCM-Boekerij

Filter

Publicaties

1 resultaten
Publicatie

Verboden rechtspersonen

Uitgever:ISBN:
978-90-6750-001-2
Jaar:
1983
Taal:Aantal blz:
123
Soort Uitgave:
Beschrijving:

De hoofdmoot van deze bundel wordt gevormd door bijdragen over de kwestie of het mogelijk en wenselijk is organisaties als de Nederlandse Volksunie en de Centrumpartij te verbieden en te ontbinden en het propageren van in die kringen levende opvattingen strafbaar te stellen. De auteurs verschillen van mening over de noodzaak van nieuwe, verscherpte wetgeving. De wetsbepalingen die aan de orde zijn, zijn in een aparte bijlage opgenomen; eveneens verdragsbepalingen en de voorstellen van de minister van justitie om de huidige bepalingen aan te scherpen. Ook is opgenomen het zeer kritische verslag van de vaste kamercommissie voor justitie over deze voorstellen. De bundel opent met de tekst van de beroemde rede van de staatsrechtgeleerde prof. G. van den Bergh uit 1936: De democratische staat en de niet-democratische partijen.