Home » Politieke partijen » Lijst Pim Fortuyn / Leefbaar Nederland » Tweede Kamer Verkiezingen 2003

Tweede Kamer Verkiezingen 2003

Op 22 januari gaat Nederland opnieuw naar de stembus. Er is sinds de vorige verkiezingen, acht maanden geleden, erg veel veranderd en niet in de laatste plaats binnen de stroming van de “Nieuwe Politiek”. Deden er in mei drie partijen mee (Leefbaar Nederland, Duurzaam Nederland en de Lijst Pim Fortuyn), inmiddels zijn dat er door alle ruzies en afsplitsingen zes geworden: Leefbaar Nederland, Duurzaam Nederland, de Lijst Pim Fortuyn (LPF), de Conservatieven.nl, de Alliantie voor Vernieuwing en Democratie (AVD) en de Lijst Ratelband (#1).
In de aanloop naar de verkiezingen in mei constateerden wij dat de Nieuwe Politiek de volle aandacht had van allerlei groepen rechts-extremisten. Met name de persoon Pim Fortuyn kon op veel sympathie en steun rekenen. De vraag is nu of deze sympathie en steun nog steeds aanwezig is en, zo ja, of die zich over alle zes de partijen verspreid heeft of niet.

Om deze vraag te beantwoorden hebben we onderzoek gedaan naar de kandidatenlijsten en de ondersteuners van deze lijsten voor de verkiezingen van 22 januari. Dit onderzoek kende zijn beperkingen aangezien zittende partijen (in dit geval dus de LPF en Leefbaar Nederland) geen ondersteunende handtekeningen hoeven in te leveren. Deze beperking is echter gecompenseerd doordat we ook open bronnen-onderzoek hebben gedaan naar de politieke voorkeuren van rechts-extremisten in de aanloop naar deze verkiezingen. In eerste instantie leek de Nieuwe Nationale Partij ook deel te gaan nemen, maar zag daarvan af na slecht verlopen verkiezingen in Zwijndrecht. Omdat dit de natuurlijke eerste keus was geweest voor de meeste rechts-extremisten ontspon zich op diverse plaatsen (internet, eigen publicaties) een discussie wat er nu gesteund moest worden.

De combinatie van deze twee onderzoeken leverde een onverwacht duidelijk beeld op. Het blijkt dat een aantal partijen door rechts-extremisten geholpen is om mee te kunnen doen. Bij de AVD en de Lijst Ratelband gaat het om een paar incidenten. Bij de Conservatieven.nl is echter sprake van een duidelijke steun vanuit extreem-rechts. Medio december bracht het actualiteitenprogramma Nova dit al naar buiten. Na ons onderzoek is dit beeld nog versterkt.
Wat Leefbaar Nederland en de LPF betreft zijn de conclusies minder opvallend. Bij Leefbaar Nederland hebben we geen enkele steun vanuit extreem-rechtse hoek meer geconstateerd, bij de LPF zijn er nog wel een paar kanttekeningen te maken, maar is de aantoonbare steun vanuit extreem-rechts ook zo goed als afwezig.

Klik op onderstaande logo’s voor een analyse van de betreffende partij.


Conclusie

Naar aanleiding van ons onderzoek kunnen we concluderen dat er nog steeds steun van extreem-rechts is voor de “Nieuwe Politiek”. Op basis van de ons bekende gegevens, die we verzamelden via de kandidatenlijsten, ondersteunende handtekeningen en onderzoek naar publicaties en internetactiviteiten, blijkt dat deze steun zich verspreidt over de Conservatieven.nl, de Lijst Ratelband en de AVD. Bij de Lijst Ratelband en de AVD gaat het om incidenten, bij de Conservatieven.nl is dat niet het geval. Ten eerste is er sprake van bewuste mobilisatie van het extreem-rechtse netwerk door inschakeling van Wim Vreeswijk. Ten tweede blijkt ook dat de extreem-rechtse gemeenschap op internet grotendeels voor de Conservatieven.nl kiest, voor zover zij een keuze maakt. Bij discussies op Polinco en Stormfront wordt bovendien actief opgeroepen om de partij te steunen en om een handtekening te zetten. Ten derde blijkt dat de partij ook daadwerkelijk gesteund wordt door een aantal rechts-extremisten en bepaald niet de minst belangrijken. Vooral de NNP’ers Ben van der Kooi en Peter van Egmond, die hun handtekening zetten, zijn in dat opzicht opvallend. Beiden zijn zij prominente NNP’ers die in de kern van de partij functioneren. Ook de handtekening van Voorpost Nederland-voorzitter Marcel Rüter is veelbetekenend. Door de stormachtige ontwikkeling van de Conservatieven.nl is het moeilijk om een lijn voor de toekomst uit te zetten. Dat geldt zeker voor de vraag of de partij zich al binnen het extreem-rechtse gebied beweegt. Het is wel duidelijk dat binnen en rond de partij gematigde en radicalere krachten actief zijn en het lijkt op dit moment van cruciaal belang om paal en perk te stellen aan het rechts-extremisme, wil de partij het risico van afglijden voorkomen.