Home » Organisaties » Lonsdalejongeren » Roy Matthijsse – Nazileider onder blinden

Roy Matthijsse – Nazileider onder blinden

Met het verlopen der jaren zie je soms mensen komen bovendrijven in het extreem-rechtse wereldje, waar je dat niet direct van verwacht. Leeftijd speelt in die gevallen vaak een belangrijke rol. Bij veel groepen met een tegendraads karakter (denk aan criminelen) is de leeftijd van de deelnemers meestal begrensd tussen 15 en de 25. Ook de gemiddelde extreem-rechtse carrière eindigt in Nederland wanneer iemand midden twintig is. Wanneer iemand het om een of andere reden langer volhoudt binnen dit wereldje, valt dat op en wordt hij al snel als leidend figuur gezien. Leeftijd en ervaring zorgen in die gevallen voor aanzien en leveren min of meer direct een beeldbepalende rol op. Zo iemand is de inmiddels 28-jarige Roy Matthijsse.

Roy Matthijsse (1983) dook rond 2005 uit het niets op bij diverse extreemrechtse acties. Hij was (en is) een opvallende verschijning: Groot, kale kop en een tatoeage van een wolfsangel in de nek. Opvallend was ook zijn betrokkenheid bij veel verschillende extreemrechtse initiatieven. Dat was geen vanzelfsprekendheid, want in de periode dat Matthijsse actief werd, vochten diverse kleine extreemrechtse organisaties elkaar de keet uit. De Nationale Alliantie kon niet door een deur met de NVU en de NNP. Er bestonden twee verschillende Blood & Honour-groepen die met elkaar overhoop lagen en kringen rond Voorpost begonnen zich steeds luidruchtiger af te zetten tegen Skinheads en neonazi’s, die in hun ogen zorgden voor imagoschade aan de organisatie. Daartegenover ontstonden groepen als de Nationaal Socialistische Aktie (NSA), die juist weer niets van ‘gematigd’ extreem-rechts moeten hebben. Roy Matthijsse leek zich weinig van al dat onderling gekissebis aan te trekken. Hij liep mee met demonstraties van alle extreem-rechtse groeperingen die er op dat moment bestonden: de Nationale Alliantie, Nederlandse Volks-Unie (NVU), Nationalistische Volks Beweging (NVB), Nationaal Socialistische Aktie (NSA), Blood & Honour en Voorpost.

Roy Matthijsse (midden met kaal hoofd) op NVB demonstratie te Middelburg, 2006

Aanvankelijk deed hij dat echter vooral als consument: Hij wandelde braaf mee, maar droeg verder niet zichtbaar bij aan een organisatie.

DJ Panzerfaust

Zijn voornaamste interesse lag op dat moment nog elders. Matthijsse was, zoals zoveel jongeren van zijn generatie, afkomstig uit de gabberwereld. Hij was al een paar jaar actief als amateur-DJ op gabberfeesten. Vanaf 2005 ging hij gabbermuziek produceren met extreemrechtse inhoud (‘Pro-White Hardcore Techno’) en nam hij de naam ‘DJ Panzerfaust’ aan.(1) Hij noemde als belangrijke aanleiding de moord op Theo van Gogh. Op basis van de teksten van zijn nummers en artikelen die op de website van DJ Panzerfaust geplaatst werden lijkt er echter nog een andere reden te zijn. Na de moord op Theo van Gogh ging er een golf van anti-islamitisch geweld over Nederland. Vooral moskeeën waren een doelwit van vernielingen en brandstichtingen. Door dit geweld kwam de gabberscene (‘Lonsdalejongeren’) in een kwaad daglicht te staan. Opvallend veel daders bleken namelijk een achtergrond als gabber te hebben. In een reactie op deze imagoschade probeerde een deel van de gabbers, dj’s en feestorganisatoren dit tij te keren door allerlei antiracistische initiatieven binnen de gabberscene te organiseren. Dit was Matthijsse een doorn in het oog en lijkt ook bij te hebben gedragen aan de keuze om zich als nazi-DJ te profileren.

Hoesje van album DJ Panzerfaust

Op zijn website betitelde hij zijn muziek vanaf dat moment als ‘Muziek voor de nationalistische hardcore liefhebber, die zich niet laat onderdrukken door linkse leugens en media!’. (2) Dat klinkt een beetje als een gemiddelde PVV-geluid, de rest van zijn DJ-werk laat echter een ander beeld zien. Vooral de muziek zelf geeft een goed inkijkje in zijn gedachtewereld. Het gaat hier om zelfgemaakte nummers met onversneden nazi-titels en -teksten over Jodenhaat, over Holocaustontkenning en over witte suprematie. (3) De ideeën van Matthijsse hebben vanaf dat moment geen grote veranderingen meer ondergaan.

NNE

Terug naar het activisme van Roy Matthijsse. Na enkele jaren meegelopen te hebben als demonstrant bleek het in 2008 tijd om zijn vleugels wat meer uit te slaan. Aan de ene kant deed hij dat door over de grens te kijken. Hij demonstreerde dat jaar voor het eerst in het buitenland, met de Vlaamse extreemrechtse studentenvereniging NSV in Gent, en werd prompt gearresteerd. In de jaren daarna zou Matthijsse bij meerdere acties over de grens opduiken. Maar vooral met Vlaanderen kreeg hij een bijzondere band. Daarover later meer.Aan de andere kant begon hij ook voor het eerst met het organiseren van een eigen clubje. Of althans, hij nam een bestaand clubje over: De Nieuwe Nationale Eenheid (NNE). De NNE was in 2006 opgericht door een paar jonge rechtsextremisten uit Zwolle. De organisatie bleef echter wat hangen in weinig ambitieuze kroegbijeenkomsten voor Lonsdalejongeren en het meelopen met demonstraties. Een jaar na oprichting veranderde de NNE van koers en begon met het verspreiden van uitgesproken nazipropaganda, precies in de tijd dat Matthijsse betrokken raakt bij het groepje. Op Bevrijdingsdag 2007 verspreidde de groep bijvoorbeeld posters tegen de ‘Zionistisch-Amerikaanse bezetting van na 5 mei 1945”, enkele maanden later werd dit vervolgd door stickers met een karikatuur van een Jood en de tekst “Vernietig Zionisme”. In de eerste maand van 2008 wist de NNE zelfs de krant te halen toen er in Goes hakenkruisen, en de leuzen ‘NNE’ en ‘Heil Hitler’ werden geklad. Volgens een andere rechtsextremist zou Matthijsse bij deze acties betrokken zijn geweest. (4)

Geweld

Naar verluidt is Matthijsse de domste niet. Slim in het land der blinden althans: zijn teksten kennen enige structuur en hij haalt een enkele keer ideeën uit een boek. Dat is, zonder flauw te willen zijn, meer dan waar veel mensen uit zijn politieke omgeving op kunnen bogen. Enkele van zijn ideeën zijn terug te vinden op de website van “Volksfront Nederland”, opgezet als de educatieve tak van de NNE.

Roy Matthijsse (rechts met wolfsangel in de nek) op NVU demonstratie, 2007

Veel verrassends bevat die ideeënwereld overigens niet: een streven naar een raszuiver Nederland, bloed en bodem; bestrijding van het internationale kapitalisme en marxisme, die verantwoordelijk zouden zijn voor de aanwezigheid van migranten; Adolf Hitler had gelijk en Israël niet; en ook nog wat tegen moslims en voor meer natuur. Maar Matthijsse moge dan wat intelligenter dan de rest zijn, dat beschermt hem niet tegen bijzonder domme acties waardoor hij diverse malen in aanraking met justitie komt. En niet voor de minste zaken. Na zijn arrestatie in Gent (hierboven beschreven) werd hij nog minstens drie keer opgepakt wegens mishandelingen en vechtpartijen.

In 2007 zat hij in een kroeg met enkele andere rechtsextremisten. Ze waren dronken en gedroegen zich uitgesproken racistisch tegen allochtone bezoekers en zwaaiden met jassen met extreemrechtse symboliek. Dit incident ontspoorde en Matthijsse en zijn collega’s sloopten de kroeg en gooiden stoelen naar andere bezoekers. Matthijsse werd gearresteerd en veroordeeld.

Een jaar later, na afloop van een kroegbijeenkomst van deelnemers aan Holland Hardcore-forum, werd Roy Matthijsse op het station van Hilversum gearresteerd na een incident met enkele allochtone jongens.

Kort geleden was het weer raak. Matthijsse moest zich weer voor de rechter verantwoorden voor een vechtpartij. Een groep van tien rechtsextremisten, waaronder Matthijsse, zocht ruzie in een kroeg, brachten de Hitlergroet en lieten zich beledigend uit. Uiteindelijk leverde dit een vechtpartij op, waarbij Matthijsse diverse mensen klappen gaf. Opvallend genoeg kwam Matthijsse er ook dit keer weer vanaf met een voorwaardelijke straf.

Roy Matthijsse en links Tom Beune

Zoals uit het artikel blijkt is Matthijsse zo op het eerste gezicht geen vriend van links. Zelf denkt hij daar wel eens anders over, wanneer hij als strategische optie een samenwerking met links radicale organisaties niet uitsluit. Maar deze gedachte is voor hem geen belemmering om zich met enige regelmaat tegen linkse activisten te keren. Een voorbeeld daarvan is het doen van anti-antifawerk, onderzoek naar politieke tegenstanders van extreem-rechts. Matthijsse is een aantal keren op pad gegaan om linkse activisten te fotograferen en heeft in het verleden ook regelmatig kleine prikacties ondernomen tegen linkse organisaties en bijvoorbeeld kraakpanden in zijn woonregio.

NJB en NJN

Terug nu naar de door Matthijsse bestierde clubjes. Naast zijn activiteiten voor de NNE richtte Matthijsse medio 2009 met een aantal andere jonge nazi’s uit zijn woonregio West-Brabant de Nationale Jeugd Brabant (NJB) op. De jongeren die zich aansloten kwamen grotendeels uit NSA-kringen en een enkeling was ook al actief bij de NNE. Na de oprichting van de NJB was er korte tijd sprake van een onduidelijke overgangsfase. Het leek het idee dat de NNE als een landelijke organisatie moest functioneren, terwijl de NJB een Brabantse afdeling was en Volksfront de educatieve tak. Feitelijk ging het bij de drie organisaties om een handvol vrienden en activisten rond Roy Matthijsse met veel dubbele lidmaatschappen. Na enkele maanden trok Matthijsse klaarblijkelijk diezelfde conclusie en werd de NNE dan ook opgeheven en ging op in de NJB.

Matthijsse gearresteerd tijdens demonstratie in Duitsland, 2009

Met de NJB organiseerde Matthijsse in korte tijd een reeks aan bijeenkomsten en acties. Daarbij richtten ze zich onder andere tegen een nieuwe moskee in Roosendaal. De NJB weet ook interesse te wekken buiten Brabant. Dat is aanleiding om begin 2010 de ‘Nationale Jeugd Nederland’ (NJN) op te richten waar activisten uit heel Nederland actief worden. Deze NJN zet het inmiddels gebruikelijke concept van Matthijsse voort: meelopen in binnen- en buitenland met acties van anderen en het organiseren van eigen acties, concerten en studiebijeenkomsten organiseren. Opvallend aan de NJB en NJN is dat er met veel verschillende extreem-rechtse organisaties een goede verstandhouding werd opgebouwd. Zoals Matthijsse in het verleden meeliep met acties van zeer diverse groepen, zo lijkt de NJN in het doorgaans sterk verdeelde extreem-rechtse wereldje met zo goed als iedereen op te kunnen schieten. Er zijn goede contacten met NSA, Blood & Honour en NVU. Alleen Voorpost lijkt enigszins buiten beeld te vallen. Deze goede samenwerking blijft niet tot Nederland beperkt. Enkele maanden na de oprichting van de NJB komt Matthijsse in contact met mensen van het Vlaamse Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA, niet hetzelfde als de Nederlandse NSA!). Het gaat hier om een bundeling van radicale Vlaamse activisten die uitgesproken neofascistische ideeën huldigen. Zij zijn afkomstig uit diverse extremistische groepen en hebben als gezamenlijk kenmerk dat ze een heel stuk radicaler zijn dan het Vlaams Belang en bovendien een bloedhekel hebben aan die partij. Matthijsse en het N-SA blijken qua politieke ideeën elkaar bijzonder goed te kunnen vinden. Beiden zijn zeer extreem, maar willen zich voor de bühne nog wel eens wat gematigder voordoen. Verder hebben jongeren in beide organisaties de overhand en laten ze zich beiden inspireren door extreem-rechtse jongerenbewegingen uit Duitsland en (vooral) Italië. NJN en N-SA ondersteunen vanaf de eerste kennismaking met enige regelmaat elkaars bijeenkomsten. Vanuit de N-SA worden geregeld sprekers geleverd voor educatieve bijeenkomsten van de NJB/NJN en NJN’ers zijn aanwezig bij veel N-SA-activiteiten. Onlangs trokken activisten van N-SA en NJN nog op naar een demonstratie in Rome.

Bont gezelschap op NJN demonstratie Den Haag, 2010

Al deze goede samenwerkingen, het is al gezegd, zijn opvallend te noemen in het sterk verdeelde extreem-rechtse landschap. Een resultaat daarvan zagen we eind van het afgelopen jaar. In november 2010 organiseerde de NJN  een demonstratie in Den Haag. Doel was het steunen van een jonge Spaanse neonazi die vanwege de moord op een antifascist in de gevangenis zit. Op deze demonstratie komen verrassend veel mensen af, 80 demonstranten. (5) Deze tachtig personen waren afkomstig uit heel verschillende, elkaar vaak beconcurrerende groepjes. Bovendien kwam er ook een aantal demonstranten uit het buitenland (Duitsers, Engelsen, Vlamingen en Walen).

Wanneer we het bovenstaande samenvatten zien we met Roy Matthijsse een extreemrechtse activist met gevaarlijk losse handjes boven komen drijven. Hij blijkt met enige regelmaat, op onvoorspelbare momenten, zijn politieke ideeën met geweld te willen benadrukken. Wanneer we echter naar zijn andere politieke activiteiten kijken, blijkt hij bij machte te zijn om extreem-rechtse activisten van verschillende achtergronden aan zich te binden, zonder dat er snel onmin ontstaat. In het sterk versplinterde en gemarginaliseerde Nederlandse naziwereldje is zoiets al snel een hele prestatie. In het land der blinden is eenoog weer eens koning.

Antifascistische Onderzoeksgroep Kafka

Terug naar boven #boven

Noten:

(1): In de loop der tijd gebruikt Matthijsse nog diverse andere pseudoniemen. Op Internet onder andere ‘Rudolf Helmst’ en ‘Maalder’.

(2): Opvallend is dat de website van DJ Panzerfaust gehost wordt door de mensen achter Holland Hardcore (HH). HH is een website voor extreemrechtse gabbers met sterke banden met Voorpost. De beheerders van die site zetten zich luidruchtig af tegen imagobeschadigende neonazi’s en Skinheads. Matthijsse (Skinhead en neonazi) krijgt echter serverruimte aangeboden. Bovendien wordt ook zijn ‘DJ Panzefaust’-cd vol met nazi-symbolen en nazi-teksten verkocht door HH.

(3): Op de cd ‘Panzerfaust Hardcore’ staan nummers met titels als ‘Schutzstaffel’ en ‘White Revolution’. In het nummer ‘Aryan techno’ zijn delen van een toespraak van Adolf Hitler gemixt. Hitler staat vier keer afgebeeld op de hoes, te midden van een hakenkruis en een zwarte zon. In het nummer ‘The Eternal Jew’ worden joden ‘a race of parasites’ genoemd die de Holocaust zelf hebben bedacht. In een ander nummer, ‘Holocaust industry’, leert Matthijsse dat de Joden dat doen ‘because they make such a big profit of it’.

(4): Na een ingewikkelde ruzie tussen verschillende Nederlandse contacten van de Vlaamse organisatie Nieuw-Solidaristisch Alternatief (N-SA), spitste een deel van die ruzie zich toe tussen Roy Matthijsse en Voorpost-activist Thomas Wentzel. De ruzie ging vooral over persoonlijke zaken, maar er doorheen speelde ook de zelfverklaarde nazi-hekel van Wentzel en zijn pro-Israëlhouding. Beiden sporen vanzelfsprekend niet met de ideeën van Roy Matthijsse. Die ruzie ontspoorde dusdanig dat Wentzel alle informatie die hij over Matthijsse had op internet gooide. Daar schreef hij onder andere: “Van de NNE is hij (bedoeld wordt Matthijsse, red.) ook de drijvende kracht (geweest), hakenkruis-bekladdingen in Goes en nazi-gerelateerde schilderingen in Lelystad bijvoorbeeld”.

(5): Dat is een kleine demonstratie, maar voor Nederlandse extreemrechtse bijeenkomsten een behoorlijke opkomst. Een week eerder demonstreerde de NVU nog in Den Haag met 40 personen.