Home » Publicaties » Voortgangsrapportage Aanpak Polarisatie, Radicalisering en Extremisme over de periode 2019

Voortgangsrapportage Aanpak Polarisatie, Radicalisering en Extremisme over de periode 2019

Van de gemeente Den Haag
Auteur:
Jaar:
2020
Taal:Soort Uitgave:
Beschrijving:

Over extreemrechts:

Na verschillende rechts-extremistische aanslagen in 2019, zoals in Christchurch, Oslo en Halle, zijn ook in Den Haag de eerste signalen opgevangen van extreemrechtse casuïstiek. Het DTN geeft aan dat de extreemrechtse scene in Nederland relatief klein, gefragmenteerd en geweldloos is. Echter, een aanslag van extreemrechts georiënteerde eenlingen kan ook in Nederland niet worden uitgesloten. Signalen worden, na zorgvuldige afweging, besproken in het Veiligheidshuis Haaglanden. In 2019 is extra geïnvesteerd in het trainen van het netwerk, zodat ook deze vormen van extremisme tijdig worden gesignaleerd. In 2020 zal dit verder worden doorgezet.

Bijzonderheden: Brief van burgemeester Den Haag aan de voorzitter van de commissie Bestuur.