Home » Publicaties » MIVD jaarverslag 2010

MIVD jaarverslag 2010

Jaar:
2011
Taal:Aantal blz:
92
Beschrijving:

Rechts-extremisme
Rechts-extremisme binnen de defensieorganisatie kan de paraatheid en veiligheid van de
krijgsmacht in gevaar brengen. Voor de MIVD is het daarom belangrijk personen of groepen
binnen de defensieorganisatie die het rechts-extremistische gedachtegoed aanhangen, dan wel (actief ) steun verlenen aan rechts-extremistische partijen en organisaties, tijdig te onderkennen.

De MIVD verricht daarom onderzoek naar rechts-extremistische partijen, organisaties,
groeperingen en personen. Tevens worden de nationale en internationale trends, voor zover te relateren aan Defensie, op het gebied van rechts-extremisme gevolgd.

In 2010 heeft de MIVD alle incidenten en meldingen die mogelijk waren terug te voeren op
een rechts-extremistische grondslag onderzocht. Een beperkt aantal hiervan vereiste nader
onderzoek. Ten opzichte van 2009 is dit aantal in 2010 afgenomen. Uit de onderzoeken is
gebleken dat in deze gevallen geen sprake was van rechtsextremisme, maar van adolescent
gedrag en de behoefte tot provocatie. De MIVD zal ook in 2011 alle relevante incidenten en
meldingen op dit gebied onderzoeken.

Bijzonderheden: Extreem rechts blz 50