Home » Publicaties » MDI Jaarverslag 2007

MDI Jaarverslag 2007

Jaar:
2008
Taal:Aantal blz:
38
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Het MDI heeft in 2007 1049 meldingen ontvangen over 1581 unieke uitingen.
Zowel het aantal meldingen als het aantal uitingen is licht afgenomen ten
opzichte van 2006. Het aantal gemelde uitingen dat door het MDI als strafbaar is
beoordeeld, is echter gestegen van 984 in 2006 tot 1078 in 2007. Vooral dit
laatste cijfer is van belang, omdat het de belangrijkste indicator is voor het
bepalen van de ernst van discriminatie op het internet. Uit de cijfers van het MDI
kan worden opgemaakt, dat het aantal strafbare uitingen sinds 2005 is
toegenomen.
Naast de kerntaken (bestaande uit meldingsafhandeling en aangiftebeleid), heeft het MDI zichzelf in 2007, bij wijze van proef, een proactieve benadering van
interactieve websites en webfora aangemeten. Bijvoorbeeld over de interactieve
website telegraaf.nl, ontving het MDI bijzonder veel meldingen. Hoewel de
strafbare uitingen op verzoek van het MDI altijd werden verwijderd, is het MDI
geen gratis moderator. Daarom is besloten om onderzoek te doen naar de
problematiek van onder meer deze website. Aan de hand van dit onderzoek heeft
het MDI telegraaf.nl een groot aantal aanbevelingen gedaan, om discriminatie
effectiever te bestrijden. Nadat de aanbevelingen waren uitgevoerd, daalde het
aantal meldingen enorm. Meer hierover in hoofdstuk 3.

Lees verder in het jaarverslag