Home » Publicaties » MDI jaarverslag 2005

MDI jaarverslag 2005

Jaar:
2006
Taal:Aantal blz:
39
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Het MDI heeft in 2005 1289 meldingen ontvangen over in totaal 1308 unieke uitingen van discriminatie op internet. In 2004 lag het aantal meldingen dat het MDI ontving hoger: 1812. Het jaar 2004 was met de nasleep van de moord op Van Gogh achteraf bezien een uitschieter. In de periode kort na de moord op Van Gogh stond het internet bol van haatzaaiende uitingen, zowel van mensen die van mening waren dat de islam een halt toegeroepen moest worden, als mensen die hun vreugde uitten over de moord op Van Gogh en blij waren dat de ‘jihad in Nederland’ was begonnen. Daarnaast was er in 2004 driemaal sprake van op grote schaal verstuurde extreem rechtse email, ofwel spam. Deze spamruns waren in 2004 verantwoordelijk voor enkele honderden meldingen. In 2005 werd er slechts eenmaal op grote schaal extreem rechtse spam verstuurd. Het MDI heeft sinds 1 januari 2005 een nieuw registratiesysteem waarbij ‘unieke’ uitingen worden geregistreerd. Het uitgangspunt daarbij is hoe vaak de uiting op een specifieke locatie op internet wordt geconstateerd en niet meer hoe vaak een uiting bij het MDI wordt gemeld. Dit heeft als gevolg dat het aantal uitingen lager uitvalt dan voorheen. Zo komt het bijvoorbeeld voor dat er spam met een discriminerende content aan een groot aantal email-adressen tegelijk wordt verstuurd. In dat geval stellen meerdere mensen het MDI daarvan op de hoogte. Voorheen werd elke afzonderlijk ontvangen email als aparte uiting geregistreerd. In het nieuwe systeem wordt uitgegaan van de zogenaamde ‘unieke uiting’2. Dat maakt de cijfers over de afgelopen jaren moeilijker te vergelijken.

Lees verder in het jaarverslag