Home » Publicaties » MDI jaarverslag 2003

MDI jaarverslag 2003

Jaar:
2004
Taal:Aantal blz:
18
Soort Uitgave:
Beschrijving:

In het zevende jaar van haar bestaan werden 1242 meldingen bij het MDI gedaan, in totaal over 1496 uitingen op Internet. Dit is wederom een lichte stijging ten opzichte van 2002. In dat jaar ontving het MDI 1008 meldingen, echter over een groter aantal uitingen, 1798. Terwijl het aantal meldingen steeg, daalde het aantal uitingen per melding. Gemiddeld lag het aantal meldingen in 2003 op 23 per week en het aantal uitingen op 28 per week.
Het MDI behandelde in 2003 in totaal 122 informatie– en adviesaanvragen.
Conclusies over 2003:
• Het aantal meldingen is gestegen maar het aantal gemelde uitingen is gedaald.
• De bereidheid tot het verwijderen van strafbare uitingen op Internet stijgt waardoor het verwijderingpercentage van het MDI is toegenomen tot 95,3 procent.
• Meldingen over Antisemitische uitingen zijn licht gedaald, maar in 2003 is Antisemitisme de grootste categorie gemelde uitingen met Islamofobie op de tweede plaats. Het grootste gedeelte van de Antisemitische uitingen wordt gedaan met als excuus dat dit ‘anti-zionistische’ of ‘anti-Israel’ uitingen zijn.
• De categorieën ‘Seksuele voorkeur’, ‘Discriminatie van Marokkanen’ en ‘Discriminatie van Turken’ zijn flink gedaald.
• De categorie ‘Anti-zwart racisme’1 is ten opzichte van 2002 verdubbeld.
• De verharding op Internet zet door. Oproepen en aanzetten tot geweld is, net als In Real Life, gemeengoed geworden.
• Extreemrechts gedachtegoed op Internet vindt steeds meer weerklank, ondanks de versplintering en verdeeldheid binnen extreemrechts.
• De meeste meldingen in 2003 gaan over webfora.
• Steeds meer Internetgebruikers weten de weg te vinden naar het MDI.

Lees verder in het jaarverslag