Home » Publicaties » Overigen

Overigen

Filter

Publicaties

14 resultaten

Van actie tot zelfverwezenlijking: routes van toetreding tot radicaal- en extreemrechts

Routes van toetreding tot radicaal- en extreemrechts
Jaar:
2021
Taal:Aantal blz:
416
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Op de Haagse Hoefkade stond op 10 augustus 2014 een groep radicale moslims
uit de Schilderswijk tegenover de anti-IS-demonstratie van het gelegenheidscollectief
Pro Patria (‘Voor het vaderland’). Vooraf draaide de geruchtenmachine
op volle toeren. Zo zou Pro Patria een koran willen verbranden, andersom
zouden radicale moslims uit de Schilderswijk brandbommen naar de demonstratie
van Pro Patria willen gooien.1
Aan beide zijden weet niemand meer wie de geruchten verspreidde,
maar het leidde ertoe dat de groepen in het hart van de Schilderswijk lijnrecht
tegenover elkaar kwamen te staan. Pro Patria scandeerde leuzen als ‘Geen
jihad in onze straat’. Het andere kamp gooide meegebrachte bakstenen en
doopte de rel om tot ‘de slag om de Schilderswijk’.2
De Mobiele Eenheid besloot dat Pro Patria moest afbuigen, wat de stoet
van ongeveer 150 mensen uiteindelijk na veel protest deed.3 De groep bestond
onder meer uit bekende radicaal- en extreemrechtse activisten, Vlaamse
nationalisten,
ADO-fans die net terugkwamen van een verloren thuiswedstrijd
tegen Feyenoord, Assyrische christenen, bezorgde burgers en een handjevol
Koerden, die allemaal meeliepen onder de vlag van een anti-IS-demonstratie.
Vanwege de komst van een aantal bekende gezichten uit het radicaal- en
extreemrechtse milieu kondigde Pro Patria vooraf strenge regels aan: geen
extreemrechtse uitingen en alleen Nederlandse vlaggen.
Hoewel de stoet had moeten afbuigen, claimde mede-initiator Paul Peters
van Pro Patria een overwinning, zo vertelde hij toen ik hem driekwart jaar
later voor Elsevier Weekblad sprak. De toenmalige Haagse burgemeester Jozias
van Aartsen (VVD) had immers de uit de hand gelopen demonstratie van Pro
Patria aangegrepen om voorlopig op grond van de openbare orde demonstraties
in de Schilderswijk te verbieden. En dus konden radicale moslims ook niet
meer in de wijk demonstraties ontplooien – waarbij ze en passant de Islamitische
Staat aanmoedigden.

Bijzonderheden: Dit betreft een proefschrift

Jaarplan van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) 2021

Jaar:
2020
Taal:Aantal blz:
5
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Onder rechts-extremisten is, met name online, een steeds gewelddadiger discours zichtbaar. Vaker dan voorheen worden uitspraken gedaan en ideologieën aangehangen waarin geweld wordt aangemoedigd en verheerlijkt. De stap naar terrorisme door rechts-extremistische eenlingen in Nederland is voorstelbaar.

Bijzonderheden: Extreemrechts op blz 2

Voortgangsrapportage Aanpak Polarisatie, Radicalisering en Extremisme over de periode 2019

Van de gemeente Den Haag
Auteur:
Jaar:
2020
Taal:Soort Uitgave:
Beschrijving:

Over extreemrechts:

Na verschillende rechts-extremistische aanslagen in 2019, zoals in Christchurch, Oslo en Halle, zijn ook in Den Haag de eerste signalen opgevangen van extreemrechtse casuïstiek. Het DTN geeft aan dat de extreemrechtse scene in Nederland relatief klein, gefragmenteerd en geweldloos is. Echter, een aanslag van extreemrechts georiënteerde eenlingen kan ook in Nederland niet worden uitgesloten. Signalen worden, na zorgvuldige afweging, besproken in het Veiligheidshuis Haaglanden. In 2019 is extra geïnvesteerd in het trainen van het netwerk, zodat ook deze vormen van extremisme tijdig worden gesignaleerd. In 2020 zal dit verder worden doorgezet.

Bijzonderheden: Brief van burgemeester Den Haag aan de voorzitter van de commissie Bestuur.

Baudet gaat voor iets Wilders

Hoe grammaticale kenmerken van speeches van Baudet laten zien dat hij toch echt een man van het volk is
Jaar:
2019
Taal:Aantal blz:
44
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Taal beïnvloedt de manier waarop wij naar de werkelijkheid kijken en roept oordelen en associaties op. Om deze reden is taal een belangrijk middel voor politici: zij kunnen taal inzetten voor hun eigen succes. Zeer succesvolle politici van de laatste jaren zijn die met een populistische inslag. In dit onderzoek komen taal en populisme samen, in de vorm van een analyse van de grammaticale kenmerken van speeches van Baudet, een nieuwe politicus in de Tweede Kamer en tevens een zogenaamde populist.

Bijzonderheden: Masterscriptie MA Neerlandistiek

Stijl en politiek

Een taalkundig-stilistische benadering van Nederlandse parlementaire toespraken
Uitgever:ISBN:
978-94-6093-168-0
Jaar:
2015
Taal:Aantal blz:
250
Soort Uitgave:
Beschrijving:

In dit proefschrift wordt een methode voor taalkundig-stilistisch onderzoek uitgewerkt waarmee op systematische wijze globale indrukken van een tekst kunnen worden verklaard door formuleringskeuzes op woord- en zinsniveau. De methode wordt geïllustreerd aan de hand van verschillende gevalsstudies, waarin parlementaire toespraken van Geert Wilders (PVV), Ella Vogelaar (PvdA) en Alexander Pechtold (D66) centraal staan. Hoe draagt het taalgebruik van Wilders bijvoorbeeld bij aan de indruk dat hij zich positioneert als een ‘politieke buitenstaander’, en een ‘man van het volk’? Bij het beantwoorden van deze en andere vragen worden tal van stilistische verschijnselen behandeld waarvoor in de analyse van politiek taalgebruik tot op heden nauwelijks aandacht is geweest.

Besmet, levenslopen en motieven van extreemrechtse activisten in Nederland

Uitgever:Jaar:
2009
Taal:Aantal blz:
291
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Het is de eerste keer dat onderzoek is gedaan naar de structuur en drijfveren van extreemrechts. Linden interviewde langdurig en meerdere malen 36 rechts georiënteerde activisten. Op deze manier kwam zij te weten wat de mensen beweegt om actief te worden en te blijven bij een extreemrechtse beweging. Linden ontwikkelde een methode die het mogelijk maakte om motieven, ideeën en doelen van deze personen te duiden.

Uit haar analyse blijkt dat wat van buitenaf wordt beschouwd als een coherent geheel, van binnenuit bezien een bonte verzameling van groeperingen en individuen is met uiteenlopende beweegredenen om zich met extreemrechts in te laten. Bovendien stelt Linden dat radicalisering effectiever en sneller aan te pakken is door de individuele motieven van activisten onder de loep te nemen.

Symboliek in extreemrechtse jongerensubculturen

Jaar:
2008
Taal:Aantal blz:
31
Soort Uitgave:
Beschrijving:

In fullcolour laten Alert! en Kafka zien wat voor symboliek er in en op kleding door extreemrechtse jongeren in Nederland gebruikt wordt en door middel van welke woorden en getallencombinaties zij naar de buitenwereld en elkaar communiceren dat zij er racistische denkbeelden op na houden. Ook achtergrond als de geschiedenis van skinheads in Nederland, de opkomst van gabbers en nog veel meer. Een must voor iedereen die professioneel of vrijwillig bezig is met deze jongeren. De brochure is april 2008 in een herziene editie verschenen.

Toevluchtsoord voor een bedreigde soort

Over virtuele gemeenschapsvorming door rechts-extremisten
Jaar:
2006
Taal:Aantal blz:
22
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Stormfront, het grootste rechts-extremistische internetforum in het Nederlandse taalgebied, fungeert als een virtueel toevluchtsoord. Gedeelde ervaringen van sociale uitsluiting door een samenleving waarin individuele vrijheid en tolerantie hoog in het vaandel staan, vormen volgens Willem de Koster en Dick Houtman de drijvende kracht achter rechts-extremistische virtuele gemeenschapsvorming op Stormfront.