Home » Nederland » Zaandam

Zaandam

Filter

Demonstraties

3 resultaten
21 aug 2018
Door:
Rechts In Verzet
Plaats:
Zaandam
Deelnemers:
7 personen
Extra:
Op de dag van het islamitische offerfeest houdt Rechts in Verzet een manifestatie voor de deur van een slachthuis in Zaandam onder het motto 'Stop onverdoofd ritueel slachten!' en 'Halal Vlees = Dierenleed'. Hier zijn zeven demonstranten aanwezig. Er worden leuzen geroepen als: "De islam is barbaars" en "Stop de schapen-Holocaust". Een vertegenwoordiger van PVV-Zaanstad is aanwezig.
Organisaties:
7 nov 2009
Door:
Voorpost
Plaats:
Zaandam
Deelnemers:
Tussen 3 en 5 personen
Extra:
Tijdens linkse demonstratie tegen opsluiten illegale vreemdelingen staan activisten van Voorpost op een nabijgelegen dak met een spandoek
Organisaties:
17 okt 2009
Door:
Met de Dieren Tegen de Beesten
Plaats:
Zaandam
Deelnemers:
7 personen
Extra:
MDTB voeren actie in Zaandam tegen circus Belly Wien. Ze worden aangevallen door politieke tegenstanders.
Organisaties:

Kroniek

17 resultaten
*

Dit weekend duikt er een filmpje op waarop te zien is hoe een tiental asielzoekers in een AZC in Zaandam zich keert tegen ambulancepersoneel en de politie. Een asielzoeker schopt tegen een  politiewagen. Het filmpje levert talloze verbaal agressieve reacties op. Een groot aantal boze reacties is tegen asielzoekers in het algemeen gericht.

*

PVV-leider Geert Wilders zegt in een ochtendprogramma: “We moeten asielzoekerscentra hermetisch afsluiten, tot we weten wie er in zitten”, “we moeten geen drama’s hebben zoals in Parijs”. De aanleiding voor deze uitspraken is een asielzoeker uit Syrië die in Den Haag is aangehouden op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie. De man verbleef op een opvanglocatie in Zaandam, waar hij tegen andere vluchtelingen gezegd zou hebben dat hij een strijder is van Al-Qaeda en ISIS.

Op deze dag schrijft een krant ook dat Wilders een videoboodschap aan het Turkse volk gemaakt heeft waarin hij zegt: “Wij willen niet meer, maar minder islam. Dus Turkije, blijf weg bij ons, je bent hier niet welkom”. Wilders zegt dat Turkije nooit lid van de Europese Unie zal worden. “Een islamitische staat als Turkije hoort niet bij Europa”. Hij noemt Erdogan “een gevaarlijke islamist, die de islamitische vlag hijst”. Premier Mark Rutte noemt de video “echt totaal ongepast” en zegt dat Wilders de hele Turkse bevolking schoffeert.

*

Vrijdagavond wordt er een vuurwerkbom naar de asielzoekersopvang in Zaandam gegooid.

*

Een 34-jarige vrouw uit Zaandam zet in de periode van 26 oktober tot 19 november een racistisch nep-sollicitatieformulier op een sociale mediagroep over de Zaanstreek. Het gaat om een quasigrappig sollicitatieformulier voor asielzoekers in simplistisch Nederlands met suggestieve vragen met een racistische invalshoek. Ze moet in 2016 voor de rechter verschijnen.

*

Het College voor de Rechten van de Mens doet uitspraak over een klacht tegen een bedrijf uit Zaandam. Dit bedrijf had een vacature waar ze iemand voor zochten die Turks spreekt. In de herfst van 2014 wezen ze iemand af die niet van Turkse afkomst is. Volgens het College is er hier sprake van indirecte discriminatie, dat alleen verboden is als er geen goede reden voor is. In het werkveld moet het personeel met hoogbejaarde, alleenstaande Turkse mensen werken, die vaak analfabeet zijn en die weinig sociale contacten hebben. Daarom is de taaleis in dit geval gerechtvaardigd en is er dus geen sprake van verboden discriminatie.

*

Het College voor de Rechten van de Mens ziet geen bewijs voor discriminatie door een peuterspeelzaal in Zaandam. Die zette een groep kinderen van niet-Nederlandse afkomst bij elkaar, apart van autochtone Nederlandse kinderen. Het doel van de maatregel was het geven van extra voor- en vroegschoolse educatie om taalachterstand  te voorkomen. Het gaat juist om extra ondersteuning en begeleiding aan de peuters.

*

De gemeente Zaanstad meldt dat er geen moskee komt in Assendelft. De financiering zou niet op orde zijn en in de buurt was veel verzet tegen de komst van de moskee. De initiatiefnemers van de oprichting van de moskee zijn het niet eens met de gemeente. Ze stellen dat de financiering grotendeels rond is en ze beschuldigen de gemeente van het kiezen van de weg van de minste weerstand. Ze overwegen een kort geding.

*

Een voorbijganger maakt melding van graffiti van twee hakenkruisen in een tunneltje onder een snelweg in Zaandam. De gemeente Zaanstad reageert traag bij het verwijderen, na zes dagen staan ze er nog.

*

Kamervragen door de Kamerleden van Voor Nederland over de mishandeling van een jongen in Zaandam. Ze vragen of de laffe daders al opgepakt zijn en of het voornamelijk om personen met een Turkse achtergrond gaat. Ze willen dat de Minister erkent dat er groeiende multiculturele spanningen zijn in de samenleving. Uit het latere antwoord van de Minister blijkt dat de verdachte die is aangehouden niet van Turkse afkomst is.

*

Het Gerechtshof Amsterdam veroordeelt een veertigjarige man uit Zaandam tot een taakstraf omdat hij in 2010 discriminerende leuzen aanbracht op een flatgebouw waar hij krantenbezorger was. De teksten waren tegen Turken, Joden en moslims gericht.

*

In Amsterdam buigt het Gerechtshof zich over een strafzaak in hoger beroep tegen een portier uit Almere. Die kreeg in februari 2012 een boete wegens het selectief weigeren van Surinaamse bezoekers van een club in Zaandam. Hij zou op 14 maart 2010 gezegd hebben dat er “te veel bruine mensen binnen” waren en dat “alle bruine mensen” uit de rij moesten. Hij zei: “alle negers moeten uit de rij” en “mensen met een donkere huid mogen niet meer naar binnen”. Het Gerechtshof ziet te weinig bewijs om de eerdere veroordeling in stand te houden en spreekt de portier vrij.

*

Het College voor de Rechten van de Mens stelt dat een omgangshuis in de gemeente Zaanstad geen verboden onderscheid op grond van ras heeft gemaakt. In haar huisregels is de eis opgenomen dat er Nederlands moet worden gesproken. Het omgangshuis heeft voldoende goede redenen voor de taaleis aan kunnen dragen.

*

Na een jeugdvoetbalwedstrijd in Haarlem, waarbij een team uit Zaandam op bezoek is, maakt een 56-jarige vader van een van de Haarlemse speelsters een discriminerende opmerking naar een meisje uit Zaandam. Er ontstaat ruzie en hij slaat haar ook in het gezicht. Hierna ontstaat een vechtpartij waar ook andere mannen zich in mengen. De Haarlemse vader mag hierna nooit meer op de club komen, omdat racisme niet wordt getolereerd.

*

De rechtbank in Haarlem veroordeelt een 38-jarige man uit Zaandam tot zestig uur werkstraf. Hij kladde racistische antimoslim- en antisemitische teksten in Zaandam in de periode van februari tot mei 2010. Er volgt nog een hoger beroep in deze zaak in juni 2014 en een uitspraak op 14 juli 2014.

*

De Commissie Gelijke Behandeling stelt dat een bedrijf in Zaanstad verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van politieke gezindheid tegenover de rechtsextremist Tim Mudde uit Sassenheim. Het bedrijf wees Mudde in februari af bij een sollicitatie vanwege zijn extreemrechtse achtergrond bij CP’86, Voorpost en Radio Rapaille. Ook zou Mudde gelogen hebben over zijn vorige baan. Mudde stelt al geruime tijd niet meer actief te zijn in extreemrechtse kringen en zijn ideologie niet meer actief uit te dragen.

*

Tim Mudde uit Sassenheim is een voormalige voorman van verschillende extreemrechtse initiatieven. Hij krijgt vandaag te horen dat hij toch niet welkom is bij zijn nieuwe baan in Zaanstad. Hij was hier eerder deze maand aangenomen. Als reden wordt opgegeven dat hij heeft gelogen over zijn vorige baan. Daarnaast worden nadrukkelijk zijn extreemrechtse politieke activiteiten opgegeven als reden om hem niet aan te nemen. De organisaties CP’86, Voorpost en Radio Rapaille worden genoemd. Mudde dient een klacht in wegens het maken van verboden onderscheid op grond van politieke gezindheid.

*

De rechtbank in Haarlem veroordeelt een portier uit Almere tot een boete voor het selectief weigeren van Surinaamse bezoekers van een club in Zaandam, half maart 2010. Hij had toen gezegd dat er “te veel bruine mensen binnen” waren en dat “alle bruine mensen” uit de rij moesten. Hij zei: “alle negers moeten uit de rij” en “mensen met een donkere huid mogen niet meer naar binnen”. Er wordt een hoger beroep tegen deze veroordeling ingesteld en in oktober 2013 volgt daar een uitspraak van.