Home » Nederland » Schiphol

Schiphol

Filter

Demonstraties

1 resultaten

Kroniek

29 resultaten
*

Deze woensdag ontstaat grote commotie op sociale media over een wervingstekst van een uitzendbureau voor een vakantiebaan als bagagemedewerker op Schiphol. Ze gebruiken teksten als “Doekoe verdienen met bagage tillen op Schiphol? Ga je niet dood dan? Nee, valt wel mee. Je werkt 3 tot 7 uur op een dag. Daarna lekker chillen“. De tekst is in straattaal, maar zou een racistische ondertoon hebben. Het uitzendbureau verwijdert de tekst direct. Ze gebruiken nog meer straattaal zoals skeer, batra’s, patta’s en fissa’s en lezers vinden het racistisch. Het uitzendbureau zegt nog dat het niet de bedoeling is de suggestie te wekken dat ze vooral op zoek zijn naar Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse Nederlanders met een gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal.

*

Een man uit Frankrijk moet in Haarlem voor de rechter verschijnen wegens het plegen van groepsbelediging op Schiphol in november 2016. Hij krijgt een boete.

*

Op Schiphol beledigt een jongeman een Joodse man die met zijn ouders staat te wachten met de kreet: “kankerjood“. Als de joodse man vraagt wat hij zegt, herhaalt de jongeman meerdere malen: “je bent een kankerjood“. De Joodse man schakelt de douane en politie in, waarop de dader wordt aangehouden.

*

De rechtbank op Schiphol (in Badhoevedorp) doet uitspraak in de strafzaak tegen Geert Wilders in de ‘minder Marokkanen‘ zaak. De rechters bepalen dat de uitspraken van de PVV-voorman strafbaar zijn, maar leggen toch geen straf op. Het vonnis alleen is al straf genoeg voor de politicus. Wilders zette aan tot discriminatie, omdat hij zich keerde tegen een duidelijke groep mensen, afkomstig uit dezelfde streek. Juridisch gezien is er dan sprake van ras. Van het aanzetten tot haat wordt Wilders vrijgesproken. De uitspraken zijn een vorm van bewuste groepsbelediging. De hele Marokkaanse bevolkingsgroep in Nederland werd weggezet als minderwaardig. Wilders is niet aanwezig bij de uitspraak en hij gaat in hoger beroep tegen het vonnis. De politieke partij Voor Nederland noemt het een “zwarte dag voor de vrijheid van meningsuiting“. Buiten zijn twee betogers aanwezig met een protestbord waarop “En …. willen jullie meer of minder politieke processen?” staat. Ook het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep.

*

Het College voor de Rechten van de Mens buigt zich over de klacht van een man met de Afghaanse nationaliteit die in Groot-Brittannië woont. Hij werd begin februari 2016 geweigerd op een vlucht van Schiphol naar Groot-Brittannië omdat hij zijn visum en verblijfsvergunning niet wilde tonen. Hij had het gevoel dat hij als enige gecontroleerd werd en ervoer de behandeling als vernederend. Het personeel gaf toen ook geen antwoord op vragen waarom de controle gebeurde. Het College stelt dat hij vanwege zijn nationaliteit anders werd behandeld dan EU-onderdanen. Daarmee is sprake van indirect onderscheid op grond van nationaliteit. Dit is in dit geval echter gerechtvaardigd vanuit de wetten van Groot-Brittannië en Nederland. De weigering was volgens het College dus niet discriminerend, ook al is dit gevoel wel ontstaan bij de man.

*

In het proces tegen Geert Wilders in de “minder-Marokkanen-zaak” op Schiphol (in Badhoevedorp) is de PVV-voorman sinds lange tijd weer eens aanwezig. Hij vraagt “namens miljoenen” om vrijspraak.

*

In de strafzaak tegen Geert Wilders om het “minder Marokkanen” eist het Openbaar Ministerie (OM) een boete van vijfduizend euro tegen de PVV-leider. De zaak wordt op Schiphol in Badhoevedorp gehouden. Ondertussen ontvouwt een aantal Tweede Kamerleden van de PVV in de vergaderzaal in Den Haag een groot spandoek met een foto van Geert Wilders met zijn mond afgeplakt met een rood kruis. Geert Wilders stelt dat het OM de kant van terroristen heeft gekozen en hem de mond wil snoeren.

*

In de strafzaak tegen PVV-leider Geert Wilders op Schiphol (Badhoevedorp) wegens het “minder Marokkanen” is een aantal slachtoffers aan het woord. Namens Wilders is hoogleraar Tom Zwart (hij was ook actief voor de denktank Forum voor Democratie) aan het woord en stelt dat de zaak helemaal niet gevoerd had mogen worden. Hij stelt dat “Marokkanen” een nationaliteit is en geen ras. Geert Wilders is niet aanwezig bij de zitting.

*

Op Schiphol pleegt een persoon uit Frankrijk het delict groepsbelediging. Een strafzaak hierover dient in mei 2017.

*

Een zittingsdag in het proces tegen Geert Wilders vanwege het ‘minder Marokkanen” bij een rechtbank op Schiphol in Badhoevedorp. Ze dienen een wrakingsverzoek in tegen een rechter omdat die bevooroordeeld zou zijn. Paul Cliteur treedt vandaag aan als getuige voor de verdediging. Op de publieke tribune zitten enkele aanhangers van de PVV.

*

De rechtbank Den Haag bepaalt dat de strafzaak tegen Geert Wilders van de PVV start bij de rechtbank op de locatie Schiphol. Dit gaat om de “minder Marokkanen” uitspraken op die op een PVV-bijeenkomst in Den Haag gedaan zijn in maart 2014. Geert Wilders komt niet opdagen, hij wil dat de mensen die hem voor de rechter hebben gedaagd de kosten van het proces betalen, met name de Marokkanen. Buiten staan drie demonstranten met een spandoek en Yvette Evers heeft een protestbordje waarop “Shoot de Messenger, again” staat.

*

De rechtbank op Schiphol beslist vandaag dat de strafzaak tegen Geert Wilders van de PVV door kan gaan. Dit is een van de vele zittingen in de “Minder Marokkanen” zaak. Wilders is zelf niet aanwezig bij deze beslissing. Hij twittert wel direct “Vervolgd voor wat miljoenen mensen vinden #politiekproces #pleurop“. De zaak start op 31 oktober.

*

Een zittingsdag in de strafzaak tegen Geert Wilders vanwege het “minder Marokkanen” in de rechtbank van Schiphol in Badhoevedorp. Hij is aanwezig met een aantal kaderleden van de PVV. Wilders blijft achter zijn uitlatingen staan.

*

Tweede zittingsdag in de strafzaak tegen Geert Wilders van de PVV in de “minder Marokkanen-zaak”. Wilders en zijn advocaat komen echter niet opdagen bij de rechtbank op Schiphol in Badhoevedorp. Mogelijk is dit een vertragingstactiek om de strafzaak te saboteren. De actiegroep DSDA roept iedereen op om hier heen te komen om Geert Wilders te steunen.

*

Het Tweede Kamerlid van de PVV Dion Graus, zegt dat de PVV na de aanslagen in Brussel geen mensen met een nationaliteit van een islamitisch land meer toe wil laten als werknemer op de beveiligde delen van Nederlandse luchthavens. Hij stelt dat meerdere oud-werknemers van de luchthaven in Brussel jihadstrijders zijn. Graus wijst er ook op dat zich op Schiphol een islamitische gebedsruimte bevindt in het hart van de luchthaven. Hij vindt dat “dit soort onveilige situaties op Nederlandse vliegvelden waar mogelijk voorkomen dient te worden“.

*

De rechtbank van Den Haag houdt de eerste openbare regiezitting in de strafzaak tegen PVV-voorman Geert Wilders in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol (te Badhoevedorp). Hij staat terecht voor belediging op grond van ras en aanzetten tot discriminatie en haat. Wilders liet zijn aanhangers om minder Marokkanen roepen op een verkiezingsbijeenkomst op 19 maart 2014 in Den Haag. De zaak wordt vandaag nog niet inhoudelijk behandeld, maar toch komen zijn aanhangers hier heen voor steunbetuigingen. Er zijn ruim dertig Pegida demonstranten om Wilders te steunen. Een groepje mensen van DSDA wordt door de marechaussee gearresteerd vanwege verboden wapens in hun auto: messen, peperspray en een ploertendoder. Bij het proces zelf is Geert Wilders is aanwezig en blijft hij achter zijn uitlatingen staan. Hij zegt opnieuw dat hij minder Marokkanen in Nederland wil hebben en dat we “een Marokkanenprobleem” hebben.

*

Een man van Nigeriaanse afkomst wil op Schiphol aan boord gaan van een vlucht naar Milaan, maar de gate is al vijf minuten gesloten. Hierom wordt hem de toegang tot het vliegtuig geweigerd. Als hij ziet dat blanke passagiers van andere vluchten, die ook te laat zijn, wel worden toegelaten op hun vluchten, voelt hij zich gediscrimineerd. Hij dient een discriminatieklacht in vanwege rassendiscriminatie.

*

Een man met de Afghaanse nationaliteit die in Groot-Brittannië woont, wordt geweigerd op een vlucht van Schiphol naar Groot-Brittannië. Hij weigert op verzoek zijn visum en verblijfsvergunning te tonen en wordt hierom geweigerd. Hij zegt dat hij de enige was die extra gecontroleerd werd en voelde zich vernederend behandeld. Hij krijgt geen antwoord van het personeel waarom dit gebeurt. Hij dient een discriminatieklacht in.

*

Het Tweede Kamerlid Dion Graus van de PVV dient een motie in waarin staat dat er geen mensen met een (tweede) paspoort van een islamitisch land zouden mogen werken als beveiligers in de veiligheidszone van Schiphol. Hij krijgt aanvankelijk zelfs te weinig steun om de motie sowieso in te kunnen dienen en haalt daarom uit naar Kamerleden van de andere partijen. Hij stelt ze medeverantwoordelijk voor een mogelijke aanslag op Schiphol. Als hij de motie dan toch in kan dienen krijgt hij veel kritiek op zijn discriminatoire uitlatingen. Graus wil ook de gebedsruimte van islamitische medewerkers van Schiphol sluiten.

*

Het College voor de Rechten van de mens ziet geen bewijs voor discriminatie van een Pakistaanse man die eind februari 2013 op Schiphol extra werd gecontroleerd op zijn reis van Kiev naar Canada. Hij voelt zich gediscrimineerd door een beveiligingsbedrijf uit Badhoevedorp en een luchtvaartbedrijf uit Amstelveen. Er was twijfel of hij wel op de foto op zijn paspoort leek, omdat hij flink was afgevallen.

*

Het College voor de Rechten van de Mens doet uitspraak in een zaak van een Pakistaans-Nederlandse studente uit Amsterdam tegen een Israëlische luchtvaartmaatschappij met een vestiging in Amstelveen. De studente heeft een getinte huidskleur en ze werd in januari 2011 veel zwaarder gecontroleerd op Schiphol, dan haar blanke medereizigers. Het College stelt dat de luchtvaartmaatschappij jegens de student verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van ras. Er wordt geen onderscheid geconstateerd op grond van nationaliteit, politieke overtuiging of godsdienst.

*

De PVV stelt Kamervragen over een vrouw die bij Marechaussee werkte en geen “Verklaring van Geen Bezwaar” kreeg van de militaire inlichtingendienst. Ze werkte in de beveiliging van het Koninklijk Huis, de premier en op Luchthaven Schiphol. De reden van de weigering wordt niet genoemd, maar de PVV stelt dat ze tot de islam is bekeerd en dat haar partner het huis deelde met de zus van een in 2008 veroordeeld lid van de Hofstadgroep. De PVV vraagt hoe het kan dat dit vermeende risico niet eerder is opgemerkt.

*

Op Schiphol wordt een transitreiziger die van Kiev naar Toronto reist extra gecontroleerd. De man is oorspronkelijk van Pakistaanse afkomst. Hij voelt zich gediscrimineerd en doet hierover zijn beklag bij het College voor de Rechten van de Mens. De klacht is gericht op luchtvaartbedrijven uit Amstelveen en Badhoevedorp.

*

Het College voor de Rechten van de Mens doet uitspraak in een zaak van een joodse jongen die in mei 2012 geweigerd werd als Luchthavenbeveiliger bij een opleiding in Amsterdam. Hij had gemeld dat hij vanwege zijn geloof geen stage kon lopen gedurende de sjabbat, de joodse rustdag. Hierom werd hij geweigerd als leerling. Hij zou dan namelijk geen stage kunnen lopen bij een beveiligingsbedrijf op Schiphol en bij een bedrijf uit Schiedam. Het College oordeelt vandaag dat de school en de bedrijven verboden onderscheid hebben gemaakt op grond van godsdienst.

*

Na jarenlange processen doet het Gerechtshof in Arnhem vandaag uitspraak over het in beslag nemen van 82 dolken die op 7 juni 2006 vanuit de USA werden ingevoerd op Schiphol. Het ging om replica’s van dolken van het naziregime. Op de meeste dolken staan hakenkruisen, SS-tekens en slogans uit de nazitijd zoals “Arbeid adelt” en SS-leuze “Meine Ehre heist Treue”. Vijf dolken waarop alleen een Duitse Rijksadelaar staat zijn in een eerder stadium al aan de invoerder teruggegeven. Het Gerechtshof bepaalt vandaag dat de resterende 77 dolken niet terug gaan naar de man die ze invoerde. Omdat er discriminerende tekens op staan is de ongecontroleerde verkrijgbaarheid van de dolken in strijd met de wet.

*

Dit weekend wordt een Turkse zanger, die in Nederland op zou treden, dermate lang op Schiphol ondervraagd, dat hij Nederland niet meer in wil en terug naar Istanboel vliegt. Hij zou een concert geven in het kader van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije. Hij voelt zich schandelijk behandeld. Het Kabinet stelt later dat de Marechaussee de zanger correct heeft behandeld.

*

Een joodse jongen meldt zich aan voor de opleiding van luchthavenbeveiliger bij een school in Amsterdam. Hij meldt hierbij dat hij geen stage kan lopen op de sjabbat vanwege zijn religie. De school weigert hem hierop als leerling omdat twee beveiligingsbedrijven uit Schiedam en van Schiphol hem dan geen stageplek willen bieden. Hij dient een discriminatieklacht in.

*

De controversiële journalist Micha Kat wordt deze avond op Schiphol gearresteerd wegens diverse aangiftes van bedreiging. Ook ligt er voor 250.000 euro aan dwangsommen voor hem klaar. Hij wordt verdacht van twee valse bommeldingen en beledigde joden op zijn website, onder andere door de Holocaust te ontkennen.