Home » Nederland » IJsselmuiden

IJsselmuiden

Filter

Kroniek

2 resultaten
*

Het College voor de Rechten van de Mens doet uitspraak over een klacht van twee woonwagenbewoners tegen de gemeente Kampen. Die stopte met de verhuur van een standplaats in IJsselmuiden. Het College stelt dat er geen sprake van discriminatie op grond van ras is. De vrouw woont pas sinds kort in een woonwagen en de man kan niet aantonen dat hij de standplaats feitelijk bewoonde en hij draagt geen feiten aan waaruit blijkt dat hij gediscrimineerd zou zijn. Zijn familie woont al wel generaties in woonwagens.

*

Een vrouw uit IJsselmuiden meldt dat ze dit jaar meerdere e-mails heeft ontvangen van een kennis. In één van de e-mails schrijft hij dat: “…Satan door God gestuurd is om Adolf Hitler te gebruiken om 6 miljoen Joden aan het gas te leggen (…) doe die onbekeerde drekjoden daar de groeten.”