Home » Nederland » Giethoorn

Giethoorn

Filter

Kroniek

3 resultaten
*

Een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens over een klacht van een Turks-Nederlandse moeder wiens zoon op verschillende momenten met discriminatie te maken kreeg op een basisschool in Giethoorn. Zo werd de Turks-Nederlandse leerling in februari 2015 op het schoolplein toegeroepen: “rot op naar je eigen land” en in februari 2016 zou hij door medeleerlingen gediscrimineerd zijn. De moeder heeft haar klacht echter niet tegen medeleerlingen ingediend. Haar klacht is op de directeur van de school gericht omdat die haar had aangesproken op gedragsproblemen bij de jongen. Het College ziet echter geen bewijs voor discriminatie door de directeur van de school jegens de jongen. Ook zijn de klachten van de moeder zorgvuldig behandeld.

*

Een Turks-Nederlandse moeder van een leerling op een basisschool in Giethoorn stuurt op 12 en 15 februari twee e-mails naar de school. Ze geeft daar in aan dat haar zoon in de dagen daarvoor op verschillende momenten is gediscrimineerd door medeleerlingen. Ze dient een discriminatieklacht in tegen de school.

*

In Giethoorn krijgt een Turks-Nederlandse leerling ruzie met een klasgenoot op het schoolplein. Zijn moeder spreekt die klasgenoot hier in de middagpauze op aan. Een andere leerling roept dan tegen de Turks-Nederlandse leerling: “rot op naar je eigen land“. Dit is een van de incidenten waarover de moeder een discriminatieklacht tegen de school indient.