Home » Nederland » Diemen

Diemen

Filter

Kroniek

3 resultaten
*

Het College voor de Rechten van de Mens doet uitspraak in de klacht van een Iraakse moslim tegen een zorginstituut uit Diemen. Het College stelt dat niet is gebleken dat de man als werknemer gediscrimineerd is. Er is geen onderscheid gemaakt op ras of godsdienst door geen nieuwe arbeidsverhouding met hem aan te gaan, noch bij de hoogte van zijn loon. De man had hierover geklaagd, maar leverde geen bewijs aan.

*

Er komt een melding binnen dat er in Diemen en Duivendrecht honderden stickers van de NVU en Voorpost aangeplakt zijn. In de week hierna worden opnieuw veel van dit soort stickers verspreid. Er wordt half december een Voorpost-sticker op de woning van een Marokkaanse vrouw geplakt in Diemen.

*

Bij de intocht van Sinterklaas in Amsterdam is er een klein antiracisme protest tegen de Zwarte Pieten traditie. Een verwarde man belaagt de demonstranten en slaat een vrouw in haar buik. Hij wordt door agenten weggevoerd. Op Facebook circuleert een oproep van een neonazistische tiener uit Diemen die het “anti zwarte piet tuig met de grond gelijk te maken”. Hij zoekt medestanders om dit plan uit te voeren.