Home » Nederland » Bennebroek

Bennebroek

Filter

Kroniek

2 resultaten
*

Enkele mensen uit Vogelenzang en Bennebroek zijn vandaag insprekers bij een gemeenteraadsvergadering in de gemeente Bloemendaal, waar de dorpen onder vallen. Ze doen stevige en ongenuanceerde uitspraken tegen asielzoekers. Er ligt een plan om een groep statushouders op te vangen in Bennebroek en Bloemendaal. De insprekers gebruiken termen als ‘sociale onrust, geweld en burgeroorlog‘ die de komst van de vluchtelingen met zich mee zou brengen. “U zit hier om de burger te beschermen. Of moeten wij de wapens zelf ter hand nemen?”. Verder wijst een inspreker op de islamitische achtergrond van de vluchtelingen, want dat is dan ‘een geloof en opvatting die absoluut niet verenigbaar zijn met onze normen en waarden‘.

*

Het College voor de Rechten van de Mens doet uitspraak in een zaak van twee woonwagenbewoonsters uit Bennebroek die zich gediscrimineerd voelen door het beleid van de gemeente Bloemendaal jegens hen. Ook een woningbouwvereniging uit Haarlem en een bedrijf uit Eindhoven zijn onderdeel van deze klachten. Na een onderzoek ziet het College echter geen bewijs voor discriminatie door deze instellingen.