Home » Michiel van Eyck

Michiel van Eyck

Filter

Artikelen

1 resultaten

Verkoper Mein Kampf begint rechtse beweging

In februari 2017 sprak de Hoge Raad de Amsterdamse winkelier Michiel van Eyck vrij van het aanzetten tot discriminatie van Joden. In zijn “Totalitarian Art Gallery” verkocht hij het antisemitische boek Mein Kampf van Adolf Hitler, naast allerlei andere naziprullaria. De uitspraak zorgde voor belangrijke jurisprudentie over het vraagstuk of Mein Kampf in Nederland verkocht… Lees verder

In de media

2 resultaten

Kroniek

5 resultaten
*

De Hoge Raad doet uitspraak over een cassatieberoep van het Openbaar Ministerie tegen de vrijspraak van de Amsterdamse winkelier Michiel van Eyck van begin februari 2016. Toen is gesteld dat zijn verkoop van het boek ‘Mein Kampf‘ van Adolf Hitler niet strafbaar is. De Hoge Raad oordeelt vandaag hetzelfde. Het boek speelt in het maatschappelijk debat over antisemitisme en de bestrijding daarvan  een belangrijke rol als historische bron van het antisemitische gedachtegoed. De winkelier verkocht de boeken alleen vanwege de historische betekenis. Ook stelt de Hoge Raad dat ‘Mein Kampf‘ beschikbaar is in bibliotheken en op internet.

*

Het Gerechtshof in Amsterdam doet uitspraak in de strafzaak in hoger beroep tegen een boekverkoper uit Amsterdam, die het boek Mein Kampf van Adolf Hitler verkocht in zijn winkel in 2013 en 2014. Hij was in november 2014 vrijgesproken, maar het Openbaar Ministerie was in beroep gegaan. Volgens het Gerechtshof is hij terecht vrijgesproken. Ze ontslaan de boekverkoper van rechtsvervolging. Het Hof vindt dat het boek een belangrijke rol speelt in het maatschappelijke debat en dat de verkoper niet aanzet tot haat. Ook omdat de teksten uit Mein Kampf overal te vinden zijn. Het Openbaar Ministerie gaat in cassatie tegen deze vrijspraak. Ze stelt dat de verkoper zich schuldig heeft gemaakt “aan het ter verspreiding in voorraad hebben van een voorwerp waarin uitlatingen zijn opgenomen die zijn aan te merken als groepsbelediging en aanzetten tot haat en discriminatie van Joden wegens hun ras en godsdienst“. De zaak komt in februari 2017 voor de Hoge Raad.

*

De rechtbank van Amsterdam spreekt een boekhandelaar vrij nadat hij was aangeklaagd voor het verkopen van het boek Mein Kampf van Adolf Hitler. Het boek staat vol met antisemitische passages. Het verkopen van het boek is weliswaar strafbaar, een veroordeling zou echter indruisen tegen de vrijheid van meningsuiting. Het besluit betekent niet dat er geen omstandigheden denkbaar zijn waaronder de verspreiding van het boek wel strafbaar is. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep omdat het boek aanzet tot haat, discriminatie en geweld tegen Joden.

*

De politie neemt in Amsterdam twee exemplaren van het boek Mein Kampf, dat door Adolf Hitler is geschreven, in beslag bij een winkel die historische spullen verkoopt. Een Joodse organisatie heeft aangifte gedaan en de winkelier moet later voor de rechter verschijnen. Hij weet dat het boek beledigend is voor Joden en dat het discriminerende teksten bevat. De liberale jongerenorganisatie JOVD neemt het voor de winkelier op vanuit een standpunt voor de vrijheid van meningsuiting. De JOVD roept de wetgever op het verbod op Mein Kampf te schrappen.

*

Vandaag wordt bekend dat het boek ‘Mein Kampf’ van Adolf Hitler te koop staat bij een winkel in Amsterdam. Een joodse organisatie doet aangifte vanwege haatzaaien. De eigenaar van de winkel wil het verbod op het boek ter discussie stellen, maar zegt het boek niet vanuit een ideologie te verkopen. Door alle publiciteit heeft de winkel vier exemplaren verkocht en dertig bestellingen binnen. De winkelier gaat andere exemplaren proberen te vinden. Hij verkoopt ook nazi-parafernalia, sommige items hebben zelfs hakenkruisen.