Home » Organisaties » Oud-Strijders Legioen » Oud Strijders Legioen

Oud Strijders Legioen

Het Oud Strijders Legioen is de meest succesvolle extreem-rechtse organisatie van Nederland. In 1958 wordt het opgericht door de huidige voorzitter Prosper Ego. Het OSL wordt groot in de hoogtijdagen van de Koude Oorlog in het begin van de jaren ’80. Zij profileert zich als meest uitgesproken tegenstander van de succesvolle vredesbeweging die op dat moment honderd duizenden mensen op de been weet te krijgen.

Vele prominenten (vooral uit de rechterflank van de VVD) sluiten zich bij het OSL aan.

Aangezien het OSL grossiert in extreem-rechtse uitspraken (vooral anti-communistisch en pro-apartheid) kan zij ook op sympathie rekenen vanuit extreem-rechtse partijen als de Centrumpartij en later vanuit de CP’86. Er vindt dan ook regelmatig ‘kruisbestuiving’ plaats. Actieve CP- en CP’86- leden als Marcel Rüter, W.J. Bruyn en W. Helms hebben een OSL- verleden.

OSL logo
OSL logo

Wanneer de Koude Oorlog is afgelopen vindt het OSL een nieuwe speerpunt in de dreiging van de Islam. Ook voor dit item kunnen ze op steun uit extreem-rechtse hoek rekenen. In dit kader verschijnen in het OSL-blad ‘Sta Vast’ regelmatig artikelen met een ernstig racistisch karakter. Deze artikelen krijgen in 1995 echter een justitieel gevolg wanneer Prosper Ego als hoofdredacteur wordt vervolgd en veroordeeld tot 5000 gulden boete (waarvan 2000 gulden voorwaardelijk). Als reactie hierop begint het OSL een meldpunt voor discriminatie van autochtone Nederlanders.

Opvallend is verder nog dat in ‘Sta Vast’ regelmatig bericht over extreem-rechtse partijen. Deze berichtgeving begint veelal met een halfslachtige veroordeling van het bruine gedachtengoed, gevolgd door een tirade tegen links dat altijd veel erger gevonden wordt. Zo wordt het geweld vanuit de CP’86 tegen Groen Links wel veroordeeld, maar toont het OSL er begrip voor aangezien Groen Links zelf medeplichtig zou zijn aan jarenlange bestrijding van extreem-rechts.