Home » Partij van de Arbeid

Partij van de Arbeid - PvdA

Filter

Artikelen

1 resultaten

Provincie Limburg: Verkiezingen 2014

Landgraaf De Partij van de Arbeid schrok wel even toen de tip binnenkwam dat ze een rechts-extremist gekandideerd had. De lijsten in Landgraaf waren echter al definitief geworden en van schrappen kon dus geen sprake meer zijn. Als Koos Julicher (1955) echt van politieke kleur veranderd is, had hij beter open kaart kunnen spelen over… Lees verder

Kroniek

6 resultaten
*

Een krant maakt melding van een toename aan antisemitische aanvallen op PvdA-leider Lodewijk Asscher uit Amsterdam. Er is een bloemlezing van scheldberichten gepubliceerd met grove beledigingen zoals “zionistenhond“.

*

Het Gerechtshof in Amsterdam bepaalt dat de PvdA kopstukken Samsom en Spekman niet worden vervolgd voor hun omstreden uitspraken over Marokkanen in 2008 en 2011. Ze deden toen uitspraken over een “Etnisch monopolie op dit soort overlast” en het “vernederen voor de ogen van hun eigen mensen”. De PVV had het Hof gevraagd het Openbaar Ministerie te dwingen de twee mannen te laten berechten. De PVV vind het oneerlijk dat Geert Wilders wel wordt vervolgd en de twee PvdA’ers niet. Het Hof bepaalt dat de PVV’ers Marcel de Graaff en Marjolein Faber geen belanghebbenden zijn in deze zaken en wijst de zaak dus af. Er is niet inhoudelijk naar de vermeende discriminatie in deze zaak gekeken.

*

De PvdA burgemeester van Gilze-Rijen geeft een interview aan een landelijke krant. Hij stelt dat alle inwoners van Turkse afkomst op de hoogte zijn van illegale drugspraktijken in de gemeenschap. Hij krijgt kritiek over het generaliseren en criminaliseren van de Turkse inwoners. Hij biedt hierna snel zijn excuus aan.

*

De PvdA in Breda zet een Marokkaans-Nederlands raadslid uit de fractie vanwege een reeks antihomo-uitlatingen op een Marokkaanse nieuwssite. De PvdA had een gesprek met het raadslid en kwam tot de conclusie dat diens uitspraken lijnrecht tegenover het gedachtegoed van de PvdA staan.

*

Enkele prominente PVV’ers doen aangifte tegen de PvdA-kopstukken Samsom en Spekman omdat deze ook discriminerende uitspraken over Marokkanen gedaan zouden hebben. Gisteren had Geert Wilders heel Nederland opgeroepen tot deze aangifte. Het is een tegenreactie op de duizenden aangiftes tegen Wilders vanwege de minder-Marokkanen uitspraak.

*

De Partij van de Arbeid (PvdA) presenteert een landelijk actieplan om woonoverlast door Poolse arbeiders tegen te gaan. Een controversieel onderdeel van dit plan is het beperken van het aantal Polen dat maximaal in een huis mag wonen. De PvdA wil hiermee huisjesmelkerij en uitbuiting voorkomen. Hierop beschuldigt Henk Bakker junior van Leefbaar Amsterdam de PvdA van racisme. Het Meldpunt Discriminatie Amsterdam is wat milder. Die stelt dat het plan een goede intentie heeft, maar denkt dat ze het op punten beter kunnen corrigeren.