Home » Politieke partijen » Nederlandse Volks-Unie » Neuken voor volk en vaderland

Neuken voor volk en vaderland

Spermabank strijdmiddel voor neonazi’s

Centraal in het wereldbeeld van veel neonazi’s staat de vermeende superioriteit van het blanke ras. Een ras dat volgens hen vanwege een laag geboortecijfer, vermenging en immigratie ten onder dreigt te gaan. De remedie: Gaat heen en vermenigvuldigt u! Is het niet binnen je relatie, dan wel via zaaddonatie. Minimaal één Nederlandse spermabank werkt bewust aan deze gang van zaken mee.

Dat bij Nederlandse en Vlaamse rechts-extremisten het demografische aspect een onderdeel van hun politieke strijd is blijkt wel uit de verschillende discussies en publicaties over dit thema. Het meest bekende onderdeel daarvan bestaat uit klagen over het hoge geboortecijfer van niet-westerse migranten. De Islam zou Nederland en Europa “veroveren via de baarmoeder“. De oplossing tegen deze zogenaamde verovering bestaat uit “massale remigratie”en “het sluiten van onze grenzen” en voor sommigen “de gewapende strijd”. Maar ook blanke vrouwen hebben baarmoeders.

Afbeelding uit BBET tijdschrift

Het massaal ’produceren’ van blanke kinderen is een optie. Rechtsextremisten deinzen er niet voor terug één van de meest persoonlijke en intieme aspecten van het leven, het verwekken van kinderen, als politieke activiteit te benaderen.

“Op het moment maakt het niet eens uit of de moslims en joden en negers de boel komen verzieken of niet, we zijn al aan het uitsterven” schrijft een anonieme gebruiker op het Stormfrontforum in 2004. “Als je echt geeft om je ras en je wilt je leven hiernaar indelen, trouw dan jong met een blanke en breng een pak of 10 kinderen groot“ vervolgt hij. Een medestander reageert hierop door te stellen dat de demografische achterstand zo zorgelijk is, dat “blanke gezinnen omgetoverd moeten worden in baarfabrieken”. Om zoveel mogelijk kinderen te kunnen verwekken suggereren Frank van den Dungen uit Brabant en Hendrik Noordhoek uit Zeeuws Vlaanderen zaad te doneren aan een spermabank. Voor Noordhoek is eiceldonatie door zijn vrouw ook een optie. “Ik zou er geen moeite mee hebben als een vrouw van mij haar eitjes doneerde, en indien ik door onvruchtbaarheid of krijgsgevangenschap geen kinderen bij hen kon verwekken zou ik de verwekking van kinderen door zaad van een ander toejuichen.”

“Niet de adelaar is het symbool van de overwinning, wel de ooievaar”

De noodzaak voor het stichten van grote gezinnen wordt breed gedeeld. Zo schrijft de Nederlandse Volks-Unie (NVU) in 2004 dat het gezin “de kiemcel van ons volk is”. De NVU spoort haar leden aan “kinderen op de wereld te zetten en ze op te voeden tot medestrijders.” In het tijdschrift Bloed, Bodem, Eer en Trouw (BBET) van Blood&Honour Vlaanderen verschijnt een jaar later een artikel met als titel “Doneer uw zaad aan het arische ras”. In dit stuk wordt elke lezer die niet meedoet aan zaaddonatie beschouwd als een lafaard en een moordenaar van zijn ras. De schrijver stelt dat er momenteel een biologische oorlog woedt, die alleen maar kan worden gewonnen door de macht van het getal. “Laat de kwalitatief waardevollen dus maximaal voortplanten, en de minderen eruit fokken.” Een gezonde overheid zou kinderloze mensen zwaar strafrechtelijk moeten vervolgen en vrouwen kunnen in inrichtingen worden ondergebracht om daar “moeder te worden”. “Zo zal het blanke ras de gehele wereld veroveren en expanderen in het universum.” Tot zover de ideeën uit het tijdschrift BBET, die grote overeenkomsten vertonen met de gedachte achter het Lebensborn project uit het Derde Rijk. Dit project, dat in 1935 door de SS is gestart, was erop gericht de negatieve bevolkingsgroei van het ‘arische’ ras op te heffen. Hiervoor werden onder meer de juiste ‘raszuivere’ mannen en vrouwen aan elkaar gekoppeld met als doel zich voort te planten.Via dit project zijn in tien jaar tijd naar schatting 20.000 kinderen geboren. De bedoeling van een project als dit is gebaseerd op het achterhaalde idee dat mensen via hun genen de juiste eigenschappen, zowel qua uiterlijk als persoonlijkheid, aan hun nageslacht kunnen doorgeven. Dat de invloed van de omgeving, opvoeding en eigen persoonlijkheid veel groter is wordt niet onderkend. Anni-Frid Lyngstad, een zangeres van ABBA, is het bekendste Lebensbornkind. Zij heeft echter geen blond haar en blauwe ogen, noch past haar levensstijl binnen het gewenste normen en waarden patroon van het nationaal-socialisme.

“Alles voor het Lebensbornproject”

Patrick de Bruin (met zonnebril) op NVU demonstratie, 2009

Niet gehinderd door enige kennis heeft Patrick de Bruin uit Veenendaal zich toch laten inspireren door het artikel uit BBET. In de periode tussen april en juli 2010 meldt hij zich aan bij vier spermabanken in Nederland. Op het moment dat hij de intake procedure bij de kliniek Geertgen in het Brabantse Elsendorp doorloopt, wordt hij gewezen op de mogelijkheid voorwaarden te stellen aan wie zijn zaad gedoneerd wordt. De Bruin laat opnemen dat zijn zaad alleen door blanken gebruikt mag worden. Bij een andere spermabank, die van het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem is De Bruin reeds donor. Naar aanleiding van zijn ervaring bij Geertgen schrijft hij aan Rijnstate: “Hierbij wil ik aangeven dat ik mijn zaad alleen beschikbaar wil stellen voor blanken. Ik kan niet met de gedachte leven dat er een halfbloed/gemixt kind van mij rond loopt.” Als antwoord krijgt hij: “We zullen uw wens noteren en hiermee rekening houden”. Twee andere spermabanken werken echter niet mee aan het politieke project van De Bruin.

NVU voorzitter Kusters op het stormfront forum

In de hoop medestanders te vinden voor zijn project, beschrijft De Bruin nauwgezet op het Stormfrontforum hoe het doneren van sperma eraantoe gaat. De reacties zijn grotendeels positief, zoals die van de voorzitter van de NVU, die zijn leden via het partijblad steevast aansprak met de aanhef “Medestrijders voor het behoud van het blanke ras“. Hij juicht het project van De Bruin toe en roept op het forum “Alles voor het Lebensborn project!” Nadat de Nederlands-Belgische Vereniging voor Kunsmatige Inseminatie (NBVKI) kennis neemt van het project van De Bruin barst er een hevige discussie onder de spermabanken los. De Bruin is niet meer welkom bij de spermabanken, op de Geertgen kliniek na. Er blijkt bij de spermabanken geen overeenstemming te bestaan over de vraag of donoren wel of geen voorwaarden mogen stellen. “We zijn er om patiënten met vruchtbaarheidsproblemen te helpen, niet om donoren te helpen aan nageslacht”, stellen de meeste klinieken.

Het doneren van sperma is niet geheel anoniem. Na 16 jaar kan een donorkind op zijn verzoek geïnformeerd worden over de identiteit van de donor. De Geertgen kliniek stelt dat een zaaddonor daarom ook zelfbeschikkingsrecht heeft. Een confrontatie tussen een donor als Patrick de Bruin en een gesluierd meisje “zou niet eerlijk naar de donor toe zijn” aldus de directeur van deze kliniek.

Ethiek

Volgens de richtlijnen van de Geertgen kliniek mag het doneren van sperma niet plaatsvinden op basis van persoonlijk voordeel of gewin. Daarnaast wordt een donor getoetst op de vraag of het kind wat te zijner tijd met de donor in contact kan treden van dit contact schade zal oplopen. Deze richtlijnen zijn in strijd met de motieven van De Bruin. Hij beschouwt zijn donatie immers als onderdeel van een (hoe klein dan ook) bevolkingspolitiek project. Dit gegeven, en het feit dat De Bruin een bekende rechts-extremist is, kan leiden tot schade bij het kind en de ouders van het kind wanneer deze in contact zou treden met de donor. Op dat moment zal kunnen blijken dat de betreffende vrouw door De Bruin als broedmachine voor het verwekken van een arisch kind is gebruikt. Toch accepteert Geertgen deze extreemrechtse activist, die vanuit een politieke motivatie donor wil worden. Hoe kan dat verklaard worden? Er is hier waarschijnlijk sprake van een puur pragmatische keuze die is ingegeven door het bestaande tekort aan zaaddonors. Volgens De Bruin heeft een dokter van de Geertgen kliniek hem zelfs duidelijk gemaakt dat hij “mag discrimineren als de pest” en het niet erg te vinden wanneer neonazi’s komen doneren. Over de versterking van het arische ras maakt deze kliniek zich geen zorgen. “Met een zaaddonorschap kunnen maximaal tien gezinnen worden geholpen. Daar bevorder je een ras niet mee” laat directeur Henk Ruis aan de Volkskrant weten. Dat het bevorderen van een ras een onzinnig en idioot idee is berust op waarheid, maar dat is geen reden lichtzinnig met deze thematiek om te gaan. Met het legitimeren van beperkende voorwaarden rondom het doneren van zaad begeeft Geertgen zich op een hellend vlak, en verliest het maatschappelijk belang uit het oog. In hoeverre zal de invloed van donors toenemen wanneer hun aantal verder afneemt? Welke voorwaarden zijn nog acceptabel? De voorwaarde van een conservatief die niet geconfronteerd wil worden met een kind bij een alleenstaande moeder? Die van een racist die geen ‘gemixt’ kind wil zien? En wanneer een donor vanuit zijn levensbeschouwelijke overtuiging niet kan leven met het idee dat er een kind met een handicap wordt geboren? Mag die als voorwaarde stellen dat zijn zaad alleen mag worden gebruikt bij vrouwen die instemmen met een prenataal onderzoek? Om vervolgens in te moeten stemmen met abortus wanneer de kans op een aangeboren handicap boven een bepaald percentage ligt?

De afgelopen jaren hebben verschillende neonazi’s te kennen gegeven vanuit politieke motieven spermadonor te zijn. Verschillende activisten hebben positief gereageerd op het project van De Bruin. Zo roept de NVU activist Chis Beumer uit Arnhem zijn geestverwanten op allemaal te gaan doneren. Robin Winkel uit Voorhout laat ook blijken geïnspireerd te zijn door het project van De Bruin.

Chris Beumer op NVU demonstratie, 2010
Robin Winkel op demonstratie in Den Haag, 2008

Het is daarom absoluut niet uit te sluiten dat er meerdere politiek gemotiveerde extreemrechtse spermadonors actief zijn. Zeker niet wanneer kliniek Geertgen bekend maakt open te staan voor de donaties van neonazi’s. De beroepsvereniging van spermabanken is  dan ook tegen het beleid van Geertgen. De vereniging gaat onderzoeken of de richtlijnen voor spermadonatie moeten worden aangepast. Volgens een bestuurslid van deze vereniging, gaat intern de discussie losbranden over hoe de richtlijnen kunnen worden aangescherpt. Het uitblijven van een aanscherping  zou volgens Jetta Klijnsma, Kamerlid van de PvdA, kunnen leiden tot nieuwe wetgeving. Henk Ruis van de Geertgen kliniek wil geen uitspraken doen over individuele cliënten, maar beweert dat “als we zijn sperma zouden hebben, het zouden blokkeren in afwachting van de maatschappelijke discussie.“ Begin september had De Bruin een afspraak bij deze kliniek, die niet is doorgegaan. Hiermee lijkt De Bruin (voorlopig) buitenspel te zijn gezet.

Gerelateerde artikelen:

Patrick de Bruin, drugsdealer bij de NVU

Anderen over dit onderwerp:

Advies tegen discriminatie door zaaddonoren (Trouw)

Advies aan de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie ten behoeve van de richtlijn spermadonatiezorg (College voor de Rechten van de Mens)

Spermabanken: ga niet in op discriminerende voorwaarden donoren (College voor de Rechten van de Mens)

(Nederlands Juristenblad)