Home » Politieke partijen » Nederlandse Volks-Unie » Nederlandse Volksunie – NVU

Nederlandse Volksunie – NVU

De Nederlandse Volksunie (NVU) neemt in vijf gemeentes deel aan de verkiezingen. Niet eerder deed deze nationaal-socialistische partij in zoveel plaatsen mee. Van een groei bij de NVU is echter geen sprake.

Nationaal Socialisme
De NVU is een uitgesproken extremistische partij. Strenge rassenwetten, antisemitisme en een nationaal-socialistische eenheidsstaat maken deel uit van het gedachtegoed van de partij. Een deel van de partijtop en haar leden, onder wie partijleider Kusters, is veroordeeld voor geweldsmisdrijven soms zelfs met een racistische achtergrond. Onlangs zat Kusters nog twee en een halve maand elektronisch huisarrest uit vanwege het houden van illegale demonstraties. Om verdere strafvervolging en een mogelijk partijverbod te voorkomen laveert de NVU momenteel langs de grens van de vrijheid van meningsuiting. Over het werkelijke gedachtegoed van de partij bestaat echter geen twijfel. In november 2000 vertelt Kusters de democratie te willen gebruiken om het vervolgens te ondermijnen. Op het neonazistische internetforum forum ´Stormfront Nederland & Vlaanderen´, waar veel NVU sympathisanten actief zijn, laat hij weten tot de SS te zijn toegetreden mocht hij in die periode hebben geleefd. Op NVU demonstraties dragen deelnemers nazi symbolen, zijn verkleed als Adolf Hitler of lopen rond in een SS gevechtsuniform. Officiële delegaties van de NVU demonstreren regelmatig mee in Duitsland.

Zo was de NVU in mei 2005 op een demonstratie in Marienfels aanwezig om de gevallenen van de SS te herdenken. In de toespraak die Kusters hier houdt noemt hij hen “helden” en vereenzelvigt hij zich met het nationaal-socialistische ideaalbeeld van “een Verenigd Europa der Vaderlanden.” Als vanouds gaat Kusters hier ook tekeer tegen antifascisten. Een wezenlijk onderdeel van het bestaan van de NVU bestaat dan ook uit het bedreigen van politieke tegenstanders. Op de website van “Neerlands extreemste partij” is een deel speciaal gewijd aan informatie betreffende antifascisten en politieke tegenstanders binnen het extreemrechtse spectrum.

Verkiezingen
Dat een politieke partij haar bestaansrecht niet persé hoeft te ontlenen aan een vertegenwoordiging in een democratisch gekozen orgaan bewijst de NVU. Deze heeft sinds haar oprichting in 1971 nooit een zetel bemachtigt. Toch waagt de partij weer een poging bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. In Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen, Oss en Venray is de NVU kandidaat. De NVU heeft weinig tot geen steun bij de bevolking. Dit uit zich in de altijd lage resultaten die de partij bij verkiezingen boekt, maar ook uit het ledenaantal van de partij. Ondanks de geruchten dat de NVU het afgelopen jaar flink zou zijn gegroeid bieden de kandidaatslijsten een genante inkijk in de NVU keuken. De partij kampt duidelijk met een gebrek aan kader. Op de vijf kandidaatslijsten staan slechts 18 namen. Het ontbreekt deze kandidaten doorgaans ook nog eens aan enige politieke ervaring. De lijsten van Nijmegen en Arnhem zijn bijna identiek. Kusters, Beumer, Priscilla van Limbeek (1977), Van Reem, Willemse, Boerboom en R.W. zijn allen verkiesbaar in twee steden. Dat is het maximum wettelijk toegestaan aantal lijsten waarop een kandidaat mag staan.

De NVU verwacht zelf geen zetels te behalen, noch is de deelname bedoeld als generale repetitie voor de Tweede Kamer verkiezingen. De NVU neemt deel aan de verkiezingen om de leden iets te kunnen bieden en media-aandacht te genereren. Daags nadat de NVU aankondigt deel te nemen aan de verkiezingen hebben onbekenden vernielingen aangericht bij de joodse begraafplaats in Terborg. Op grafzerken en een gedenksteen voor de overledenen in de Tweede Wereldoorlog zijn hakenkruisen geplaatst. Twee zerken zijn in het gras gegooid. Op het huisje in het midden van de begraafplaats zijn hakenkruisen, SS-tekens en de naam ‘Adolf Hitler’ aangetroffen. Overal op de begraafplaats zijn stickers van de NVU gevonden. Eerder dit jaar hebben onbekenden soortgelijke stickers op de moskee in Terborg geplakt. Het is niet ondenkbaar dat deze vernielingen uit enthousiasme rondom de NVU verkiezingsdeelname zijn verricht.

Op 4 maart wil de NVU gaan demonstreren in Nijmegen. Officieel is deze actie gericht “tegen de sociale afbraak.” Dat het gemeentebestuur van Nijmegen één van de sterkste sociale politieke programma’s van Nederland uitvoert, doet kennelijk niet ter zake. In werkelijkheid is de demonstratie een rituele poging tot het verruimen van de uitingsvrijheden van extreemrechts. Bij NVU demonstraties ligt de nadruk van de overheid telkens bij het voorkomen van wanordelijkheden en confrontaties met politieke tegenstanders. Hierdoor kan de NVU sinds 2001 onder het toeziende oog en bescherming van de politie openlijk en ongestoord het nationaal-socialisme verheerlijken. Protesten tegen deze NVU demonstraties worden verboden en verhinderd.

De kandidaten

Apeldoorn
In zijn woonplaats Apeldoorn is R.W. (1980) de lijstrekker. Hij is zeker sinds 2002 actief betrokken bij de NVU en staat voor “Meer veiligheid en saamhorigheid in onze volksgemeenschap.” Dat uitgerekend hij voor meer veiligheid pleit is opmerkelijk. R.W.  is verschillende keren veroordeeld wegens het mishandelen van asielzoekers. Maar die horen natuurlijk niet tot zijn “volksgemeenschap”. Al in augustus 2000 haalt hij het nieuws als hij met een groepje skinheads een asielzoeker in Apeldoorn mishandelt. De mannen roepen hier racistische leuzen bij. Ze waren eerder die avond bijeen gekomen in de voormalige bunker van Seyss Inquart in Apeldoorn, welke de groep als hangplek gebruikte. De mishandeling is voor R.W. een opmaat voor meer geweld en veroordelingen. Zo heeft hij op 28 januari 2001 na een bijeenkomst van Stormfront Nederland een asielzoeker een mes in de rug gestoken. Dit leverde hem een veroordeling van zes maanden cel op. Boze tongen beweren dat hij uit Stormfront Nederland moest vertrekken nadat hij medestanders aan de politie had verraden.

Dit houdt de NVU niet tegen om hem in 2003 op de kandidatenlijst in Gelderland te zetten voor de provincie. En sindsdien verschijnt hij ook op vrijwel elke NVU demonstratie. Bijvoorbeeld de neonazimars voor Rudolf Hess in Duitsland, waar de NVU in 2004 met een delegatie aan deelneemt. In juli 2005 krijgt R.W. zes weken gevangenisstraf voor de mishandeling van een Antilliaanse jongen. Naast Apeldoorn, staat hij ook kandidaat in Oss.

Kandidaat nummer twee is Ralf van Reem (1983) uit Apeldoorn. Zijn naam prijkte in het partijblad ‘Wij Europa’ van maart 2004 nog op een lijst van wanbetalende leden. Op internet profileerde hij zich eens als “Apeldoorn Hooligan” en zette daarbij een afbeelding van de naziskinheadband Skrewdriver. Van Reem staat ook kandidaat in Oss.

Oss
Daarmee hebben we al twee van de drie kandidaten in Oss genoemd. Resteert de lijsttrekker John (of Johnboy) Willemse (1979). Willemse is in 2004 NVU lid geworden en komt uit Ravenstein. Hij speelde zich in de kijker van het NVU bestuur door na de ineenstorting van het Stormfront Nederland het Verenigd Nederlands Arisch Broederschap (VNAB) op te richten. Bij het VNAB sluit zich in korte tijd een redelijk grote groep gabberjongeren aan. Eind 2004 besluit het VNAB zich op te heffen en door te gaan als de ‘Germaanse Jeugd Nederland‘ (GJN), waarmee ze deze jongerenorganisatie van de NVU nieuw leven in blaast. Willemse is momenteel voorzitter van de GJN. Het is onduidelijk of het een pré is om op een NVU lijst te komen, maar ook Willemse heeft een strafblad wegens zijn gewelddadige politiek gemotiveerde gedrag. Zo probeerde hij in 2001, nadat hij tweemaal de Hitlergroet bracht, een Somalisch gezin met zijn auto aan te rijden. In hetzelfde jaar is Willemse tot twee maal toe betrokken bij mishandeling. Zo was hij in mei 2001 samen met enkele leden van Stormfront Nederland op weg naar een feest. Onderweg mishandelen zij een allochtone man in Boxmeer. In een krantenartikel over de strafvervolging tegen hem in dat jaar wordt de inrichting van zijn woonkamer geschetst. Die is geschilderd in nazistische sferen. Willemse krijgt een ruime maand celstraf, en dat was niet zijn eerste veroordeling. De afgelopen twee jaar is hij vaak op NVU demonstraties en bijeenkomsten present, onder meer als ordedienst. Hij staat ook kandidaat in Venray.

John Willemse

Venray
In Venray staat Christian Malcoci (1963) uit het Duitse Gevenbroich op de tweede plek kandidaat. Deze in Roemenië geboren prominente Duitse neonazi is al lange tijd politiek actief. Malcoci was in 1993 aanwezig bij de beruchte aanval op een asielzoekerscentrum in Rostock, Duitsland. In 1995 wordt hij veroordeeld tot anderhalf jaar celstraf wegens het voortzetten van de verboden organisatie ‘Aktionsfront Nazionaler Socialisten / Nationale Aktivisten’ (ANSNA). Deze groepering zag zichzelf als onderdeel van de nationaal-socialistische beweging in de traditie van de SA en werd in de jaren ‘80 verboden. Om de organisatiestructuur van het ANSNA te behouden richt Malcoci samen met anderen het ‘comité ter voorbereiding van de feestelijkheden van de honderdste geboortedag van Adolf Hitler’ op. In 1995 was hij een hoofdverdachte in de strafzaak tegen de verspreiding van het boekje “Eine Bewegung in Waffen” dat de gewapende strijd propageerde. Malcoci heeft het ook niet zo hoog op met zijn antifascistische tegenstanders. Hij hielp in de jaren negentig nog bij het opstellen van de Einblick-brochures, waarin adressenlijsten stonden van politieke vijanden, met de oproep daarbij ze “definitief uit te schakelen”. In mei 2001 wordt Malcoci de officiële landelijk secretaris van het NVU bestuur, en vanaf dat moment organiseerde hij samen met Kusters vijf demonstraties. In 2002 stond Malcoci ook al kandidaat voor de NVU bij de gemeenteraadsverkiezing in Kerkrade. In 2004 was hij deelstaatkandidaat voor de radicale Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) in Nordrhein-Westfalen.

Christian Malcoci (kale man rechts) met NPD voorzitter Udo Voigt (stropdas) op een NVU demonstratie

De lijsttrekker in Venray, komt daar zelf niet vandaan. Het is de Arnhemmer Michel Boerboom (1978) die eigenlijk in het dorpje Driel woont, vlakbij Arnhem. Hij staat ook in zijn administratieve woonplaats Arnhem zelf op de tweede plek van de lijst. Boerboom is vanaf 1999 lid van de NVU en sinds 2001 regelmatig op NVU demonstraties gezien. Zijn hobby free-fighting komt hem goed van pas bij zijn functie als het hoofd van de ordedienst van de partij. In die hoedanigheid is hij bij vrijwel elke partijdemonstratie aanwezig. Voorts is hij op enkele Rudolf Hess herdenkingen en demonstraties in Duitsland gespot. Boerboom is sinds 2003 de penningmeester van de partij, zit in de redactie van ‘Wij Europa’, en heeft ‘Mein Kampf’ als lievelingsboek. In 2003 stond hij ook al eens kandidaat voor de NVU bij de Gelderse verkiezingen voor de provincie.

Michel Boerboom

Ondersteuners
Het is opvallend dat veel van de handtekeningzetters in Apeldoorn, Oss en Venray onbekenden zijn. Of dit te wijten valt aan het grote verloop binnen de partij, of aan het feit dat de partij in deze plaatsen niet eerder aan verkiezingen mee deed valt moeilijk te zeggen. Slechts een enkeling was al eens eerder bij een verkiezingsdeelname van de NVU betrokken. In Venray zitten wel mensen die met John Willemse uit de VNAB komen. Een van hen is de 20-jarige Leo Bastiaans die in het tv-programma Premtime optreedt als racistische gabber en daardoor zijn baan kwijt raakt. NVU-prominent Tom van den Hoek (1985, hieronder op de foto) komt ook uit Venray en uit de VNAB. Kennelijk wilde hij geen kandidaat worden in zijn woonplaats, want hij zet slechts een handtekening voor zijn partij. Sinds anderhalf jaar duikt hij bij NVU activiteiten op. Verder bekleedt hij de functie van secretaris van de jongerenorganisatie van de partij “Germaanse Jeugd in Nederland (GJN).”

Tom van de Hoek

Arnhem en Nijmegen
In zowel zijn woonplaats Arnhem als in buurstad Nijmegen is Constant Kusters (1970) lijsttrekker. Kusters is partijvoorzitter en meerdere malen tot celstraffen veroordeeld wegens openlijke geweldpleging en (vuur)wapenbezit. Vanaf december 2004 zat hij twee en een halve maand elektronisch huisarrest uit wegens deelname aan verboden demonstraties, waaronder een Rudof Hess herdenking in het Limburgse Echt. In de strijd om de gunst van de kiezer in Arnhem windt Kusters zich enorm op over zijn directe concurrent Henny Selhorst. Deze neemt met de Gelderse Centrumdemocraten in Arnhem deel aan de verkiezingen en is volgens hem een drugsdealer die alleen om de centen in de raad wil. In 1994 wilde Kusters nog fractieassistent van Selhorst worden toen die nog raadslid was voor de oude CD. De politieke carrière van Kusters begint eind jaren tachtig bij de CD en de CP’86. Vanaf 1991 is hij prominent actief binnen de activistische kring Arnhem van de CP’86. Hij heeft dan al contacten met radicalere krachten zoals ANS-leider Eite Homan. Als de CP’86 steeds meer ineen stort neemt Kusters met anderen het initiatief op Joop Glimmerveen te vragen de NVU nieuw leven in te blazen. In 2000 neemt Kusters het roer definitief over.

Constant Kusters

Het gaat in het kader van dit artikel te ver om alle demonstratiedeelnames, veroordelingen en omstreden contacten van Kusters op te sommen, maar die lijsten zijn lang geworden de afgelopen vijftien jaar. Alleen op het gebied van geweld en veroordelingen is hij wat ingebonden. Na een celstraf heeft hij met zijn partij voor een meer legale koers gekozen. Illegale demonstraties, geweld, of overtreding van de discriminatiewetgeving tracht hij sindsdien te vermijden. Of hem dat laatste ook lukt, daarover zijn de meningen verdeeld, maar sinds hij een jaar geleden zijn elektronische huisarrest afrondde is hij niet meer opgepakt. Een ander opmerkelijk feit is dat Kusters graag “een waardige gedenksteen voor Theo van Gogh” wil maar zich tegelijkertijd in zijn eigen partijblad solidair verklaart met het antisemitische gedachtegoed van Mohammed B.

De nummer 2 in Nijmegen en nummer 3 in Arnhem is Christiaan Beumer (1968) uit Arnhem. Kennelijk zijn er geen Nijmeegse NVU’ers die kandidaat willen staan. De naziskinhead Beumer is sinds 1991 ook bij de CP’86 actief. Hij stond al vaker kandidaat bij gemeenteraadsverkiezingen, zowel voor de CP’86 als voor de NVU. Op het internetforum Stormfront beweert hij bij de zwarte weduwe Rost van Tonningen op bezoek te gaan en een foto van zichzelf te hebben met Ian Stuart Donaldson, de legendarische zanger van de naziskinheadband Skrewdriver. Verder schept hij in 2004 op dat hij een treffen had met antifascisten in Arnhem. Ook in de jaren negentig zou Beumer een gewelddadige reputatie gehad hebben, al zijn er geen geweldsveroordelingen van hem bekend.

Christiaan Beumer

Ook de hekkensluiter in Nijmegen komt van elders. Vincent de Kam (1970) komt helemaal uit Gorinchem. Daar zette hij in 1995 al een ondersteunende handtekening voor de verkiezingsdeelname van de CD-afsplitsing Nederlands Blok in Zuid-Holland. Hij zou sinds 1994 lid zijn geweest van deze zusterpartij van het Vlaams Blok. Hierna duikt hij in 1996 op bij een gezamenlijke demonstratie van de CD en CP’86 in Leerdam. Van die CP’86 is hij ook in 1994 lid geworden. Dan wordt het enige tijd stil rond hem, totdat hij in 2002 artikelen begint te schrijven voor het NVU partijblad Wij Europa. Een jaar later treedt hij toe tot de redactie van dit blaadje en met enige regelmaat verschijnen er artikelen van zijn hand. In het maartnummer van 2003 wordt een antisemitische cartoon van zijn hand geplaatst. Als de NVU in 2003 aan de Statenverkiezingen in Gelderland mee doet is Van de Kam een van de kandidaten, en nu dus weer.

Ondersteuners
Onder de handtekeningzetters in Arnhem en Nijmegen duiken meer dan twintig mensen op die al eerder voor de NVU tekenden bij verkiezingen. Een zestal van hen heeft ook een verleden bij de CP’86. Onder hen ook de moeder van Constant Kusters, mevrouw G. van Reem (1948) uit Arnhem. Zij steunt haar zoon al jaren bij zijn politieke activiteiten, zowel in de tijd van de CP’86 waarvan ze ook lid was, als nu met de NVU.

Een interessante ondersteuner in Nijmegen is Henk Wijnhoven (1968). Hij was in het verleden een zeer onplezierige “activist” van de kring Nijmegen van de CP’86. De Nijmegenaren vormden begin jaren negentig het ondergrondse Nijmeegs Bevrijdingsfront (NBF). Deze politieke vriendenclub was in 1992 en 1993 verantwoordelijk voor vernielingen, brandstichtingen en het plaatsen van nepbommen. Verder belde een NBF-lid de Marokkaanse familie van een misbruikt en vermoord kind op om hen te feliciteren met de dood van hun kind. Wijnhoven kreeg een celstraf hiervoor, maar leerde zijn streken niet af. Eind jaren negentig maakt hij zich schuldig aan een telefoonterreur naar GroenLinksleden. In het proces dat hierom tegen hem gevoerd wordt komt naar voren dat de man sinds 1984 dertig antecedenten op het gebied van vermogens-, wet wapens en munitie- en geweldsdelicten op zijn naam heeft staan. Kennelijk verwacht de rechter evengoed dat het nog wel goed komt met Wijnhoven, want hij krijgt een straf van 2 maanden voorwaardelijk.

Henk Wijnhoven in actie

Een opmerkelijke handeling voor zo’n radicale rechtsextremist verricht Henk Wijnhoven in 2002. Hij zet zijn handtekening voor de Tweede Kamerverkiezingsdeelname van de LPF. Hoe deze partij in contact komt met een dergelijk persoon is niet bekend, maar in de jaren erna keert Wijnhoven weer terug op het vertrouwde NVU-nest met deelnames aan demonstraties en verkiezingen. Het Anti Discriminatiebureau in Nijmegen schrikt zich in maart 2003 rot, als Wijnhoven plotseling hun kantoor binnenstapt en een foto maakt van een medewerker, “met de groeten van de anti-antifa”.

Een van de mannen die het langst actief is binnen radicaalrechts is de Arnhemse ondertekenaar Cornelis (Kees) Muhlhaus (1963). Hij zette twintig jaar geleden al zo’n steunhandtekening voor het partijtje Neerlands Herstel van de zwarte weduwe. Hij was ooit skinhead en actief bij het JFN en de CP’86. Voor die laatste partij zette hij in 1995 voor het laatst een krabbeltje toen die partij aan de Statenverkiezingen in Gelderland mee deed. Daarna werd het ruim tien jaar stil rond Muhlhaus, totdat hij nu toch uit de schaduw treedt en de NVU steunt.

Veel minder verlegen is Michiel Bos (1967) die op het Stormfrontforum beweert een vergelijkbare carrière als Muhlhaus te hebben. Via Neerlands Herstel en JFN richting CP’86 dus, om uiteindelijk bij de NVU te eindigen. Maar Bos is veel prominenter actief dan Muhlhaus. Hij is al heel lang de partner in crime van Constant Kusters, eerst als voorzitter van de Arnhemse CP’86 kring (sinds 1991), en momenteel als ombudsman van de NVU.

Michiel Bos

Het strafblad van Bos is niet zo goed gevuld als die van sommige van zijn partijgenoten. Hij heeft er een verboden politieke actie op staan uit 1995 toen een groep fascisten het huis van Paul Rosenmöller belaagden en daarna naar het partijcongres van GroenLinks optrokken. Michiel Bos wordt soms dan ook wel gezien als het vriendelijke gezicht binnen de NVU. Maar die schijn is bedrieglijk als je naar zijn activiteiten kijkt. In de jaren negentig was hij de spil van de anti-antifagroep Odin die linkse tegenstanders in kaart bracht. En in 2004 kondigt hij op het forum van Stormfront aan dat de NVU aan de Rudolf Hess mars in Duitsland mee gaat doen.

Hekkensluiter van dit artikel is handtekeningzetter Lodewijk Faber (1972) uit Arnhem. Het had eerder verbazing gewekt wanneer hij niet getekend zou hebben, want Faber is de laatste vijf jaar zeer actief voor de NVU geweest. Ook hij komt uit dezelfde CP’86 kring als Kusters en Michiel Bos en was daar de penningmeester sinds 1992. Hij stond in die tijd ook meermalen kandidaat voor de CP’86. Faber heeft ook geweldsdelicten op zijn strafblad staan, onder meer wegens mishandeling van een gekleurde man en wegens verboden wapenbezit. De politie had een pistool met munitie en traangas bij hem gevonden. Faber loopt in 2002 op een NVU demonstratie rond met een ANS-badge op zijn jas, dat wijst op een lidmaatschap op deze zeer radicale groep van Eite Homan, de Autonome Nationaal Socialisten.

Lodewijk Faber

Terug naar overzicht