Home » Diversen » Nationaal Offensief

Nationaal Offensief

Sinds het verdwijnen van de organisatie Hou Kontakt (#1) in het midden van de jaren negentig zijn de Hollandse nazi-skinheads organisatorisch dakloos geworden. In deze kringen is onlangs een nieuw initiatief ontstaan dat door haar oprichters Nationaal Offensief is gedoopt. De oprichting vond in het voorjaar van 1999 plaats, maar het duurde tot februari 2000 voor de organisatie iets van zich liet horen. In eerste instantie doken er op diverse plaatsen stickers op met teksten over allerhande extreem-rechtse thema’s.

De vijand speelt dit natuurlijk lekker mee en probeert ons af te schilderen als domme figuren. Maar helaas hebben ze over het algemeen nog gelijk ook.” (Nationaal Offensief nr.1)

Tegelijkertijd kwam Nationaal Offensief met twee tijdschriften: Nationaal Offensief en Extreem Delft. Nummer 1 van Nationaal Offensief vertelt waar de organisatie voor wil staan. “In feite is Nationaal Offensief min of meer te vergelijken met het vroegere Hou Kontakt maar dan meer politiek gericht. Het moet dus duidelijk zijn dat Nationaal Offensief geen politieke partij is of dat wil worden, en staat volledig buiten andere partijen en of organisaties in zijn geheel. Nu moet iedereen voor zichzelf weten wat hij steunt buiten Nationaal Offensief. Ik zelf werk bijvoorbeeld met plezier en inzet voor de Nederlandse Volks Unie, terwijl anderen meer heil zien in een Nieuw Rechtse stroming” staat in het voorwoord.

Logo Nationaal Offensief
Logo Nationaal Offensief

Verder staan er in het blad diverse bijzonder slecht geschreven artikelen voor de moderne nazi-skin. Bijzonder grappig is een artikel over linkse “herkenningstekens” zoals de rode ster en de anti-fascisme driehoek, die beschreven worden om infiltratie te voorkomen.

Minder leuk is een interview met de Amerikaanse band “Ethnic Cleansing”. Ethnic Cleansing pleit voor verspreiding van AIDS onder homo’s, druggebruikers en “rassenvermengers” als een vorm van evolutie. Er is volgens hen sprake van een vorm van genetische manipulatie van het blanke herenvolk, dat door rasvermenging en alcoholisme miljoenen jaren evolutie teniet doet. AIDS zou de zwakke schakels uit onze samenleving kunnen verwijderen. Een citaat: “De mensheid bestaat uit twee categorieën: Ariërs en niet-Ariërs. Ariërs (on-getatoeëerde blanken) vormen .01% van de wereldbevolking, terwijl niet-Ariërs 99.99% daarvan uitmaken. Ethnic Cleansing is voor de gewelddadige verwijdering van de grootste groep. Bommen, sluipmoorden, brandstichtingen, verkrachtingen, molestaties, verminking, auto-ongelukken, zelfmoorden en sporadische doodslag zijn nuttige manieren voor deze schoonmaak. Massa moorden zijn ecologisch gezien goed voor de planeet!”

Omslag uitgave Nationaal Offensief
Omslag uitgave Nationaal Offensief

Van de overige pagina’s van het blad druipt het nazisme, racisme en anti-semitisme af. Een groot deel wordt gevuld met het bespreken van allerhande muziek-CD’s (“straalplaten”). Vooral CD’s van Berzerker-records krijgen uitgebreide en zeer lovende recensies. Het blad wordt afgesloten met een vraaggesprek met Ed Polman, nazi-skinhead en ANS’er uit Rotterdam die daar een lokale afdeling voor Nationaal Offensief aan het vormgeven is. Polman eindigt met de prachtige uitsmijter: “Ik vind dat we allemaal toch moeten gaan werken aan een betere eenheid die langzaam aan het verzwakken is.”

Het tweede blaadje van Nationaal Offensief is Extreem Delft, dat zichzelf in de inleiding primitief en knullig noemt. Dit blaadje zal elke twee maanden gaan verschijnen. Deze lokale activiteit is minder verbazingwekkend dan het lijkt, gangmaker Jasper Ruijtenbeek van Nationaal Offensief woont namelijk in Delft. Inmiddels zijn er volgens Extreem Delft ook lokale blaadjes in voorbereiding in Leiden en Eindhoven.

Jasper Ruijtenbeek
Jasper Ruijtenbeek

In de inleiding geeft Extreem Delft aan wat ongeveer de bedoeling is: “Ruzies bijleggen en er voor gaan, Gabbers drugsvrij, Skinheads, Metalfans, het maakt niet uit, we zijn allemaal kameraden en we moeten onze vijanden geen “ruzie en verdeeldheid” gunnen. Er valt zeker wat op te bouwen in Nederland want er lopen genoeg gelijkdenkenden rond, er zijn er alleen veel die nog een duwtje nodig hebben. Meerdere mensen moeten het initiatief nemen (zoals in Delft), langzaam bouwt het geheel op, daarna gaat het wat makkelijker en gaat het geheel draaien.”

Nationaal Offensief hult zich op dit moment nog in anonimiteit. Er worden geen namen of adressen genoemd. Het enige dat een mogelijk geïnteresseerde kan doen is contact opnemen via een afgeschermd e-mailadres. Het is echter duidelijk dat Nationaal Offensief is opgericht vanuit de kring rond de Skinhead-band Landstorm. De leden van deze band en dan met name zanger Dave Blom en bassist Jasper Ruijtenbeek vormen de kern van Nationaal Offensief. Ook de drummer van de band, Ed Polman (#2), is betrokken en probeert een kring in Rotterdam van de grond te krijgen.

In de rubriek Nieuws van het Nationaal Offensief-blaadje “Extreem Delft” staat het volgende stukje:

“Onlangs werd in Delft een moskee beklad met racistische leuzen en symbolen. Dit gebeurde vorig jaar al eerder, en gezien de tekst “WE’RE BACK!” zijn de daders dezelfde als toendertijd. Onze enige reaktie: volgende keer in het NEDERLANDS a.u.b!”

Naast de leden van Landstorm is ook Jasper Velzel van Berzerker Records uit Oegstgeest actief bij Nationaal Offensief. Velzel plakt de laatste weken Leiden en omgeving vol met stickers van deze organisatie. Hij combineert zijn propagandistische uitstapjes met het stickeren voor Voorpost. Velzel was in oktober vorig jaar één van de twee Voorpost-activisten die in Leiden actief waren op de internationale Anti-McDonald’s-dag. De banden tussen Velzel en Landstorm bestaan al langer; zijn Berzerker Records distribueert de CD van Landstorm. Leden van Landstorm vormden op hun beurt de “security” bij een onlangs gehouden festival van Berzerker Records in Alkmaar.

Dave Blom
Dave Blom
Ed Polman
Ed Polman
Jasper Velzel
Jasper Velzel

Nationaal Offensief ziet zichzelf als een erfgenaam van Hou Kontakt, maar dan wat politieker. Dat is enigszins opportunistisch uitgedrukt. Nationaal Offensief moet meer gezien worden als een organisatie van vroegere CP’86-skinheads, die via de muziek proberen jongeren te werven voor hun nazistische ideeën. Nationaal Offensief is dus minder dan Hou Kontakt een organisatie voor en door skinheads, maar meer een poging om nieuwe aanwas te creëren uit een aantal verschillende musicale subculturen, zoals Gabbers, Black Metalfans en Skinheads.

Gezien de organisatorische capaciteiten van de betrokken personen in het recente verleden hoeven we voorlopig niet al te zenuwachtig te worden van dit nieuwe verschijnsel.

Noten

1. Hou Kontakt was begin jaren negentig een organisatie, met een gelijknamig blad, van en voor nazi-skinheads. Door diverse interne problemen, het afhaken van enkele topfiguren, gebrek aan succes en het opkomen van de concurrerende Gabber-cultuur stierf Hou Kontakt rond 1995 een stille dood. Opmerkelijk is dat uit de Amstelveense kring van Hou Kontakt een skinhead-band ontstond. Deze band heette Rune, maar doopte zichzelf in 1997 om in Landstorm.

2. Polman werd in januari 2000 gearresteerd bij een skinhead-concert in Rotterdam. Bij dit concert waren een aantal neonazi’s nadrukkelijk aanwezig. Er ontstonden problemen en de politie werd ingeschakeld. Bij de vechtpartij die hier ontstond werd Polman gearresteerd nadat hij een agent met een fles op het hoofd had geslagen. Polman zat een maand in voorarrest en werd tot een even lange celstraf veroordeeld.