Home » In de media » Pro-life heeft de wind mee: de macht van de anti-abortusbeweging wordt steeds groter

Pro-life heeft de wind mee: de macht van de anti-abortusbeweging wordt steeds groter

Internationale samenwerking maakt de anti-abortuslobby steeds professioneler. Tijdens geheime bijeenkomsten worden strategieën bedacht om haar doel te verwezenlijken.