Home » In de media » Daling aantal antisemitische incidenten

Daling aantal antisemitische incidenten

Het aantal registraties van antisemitische incidenten in Almere is gedaald. Dit blijkt uit cijfers van het Bureau Gelijke Behandeling Flevoland. Over 2014 zijn er vijf incidenten bekend, een jaar later waren dat er twee.

De Almeerse PVV-fractie had schriftelijke vragen gesteld aan het college van b en w over antisemitische dreigementen die in juni in de Faunabuurt zouden hebben plaatsgevonden.

Organisaties: