Home » In de media » Commissie is niet tevreden met accountantscontrole bij Forum voor Democratie

Commissie is niet tevreden met accountantscontrole bij Forum voor Democratie

De Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp), die jaarlijks adviseert over de verantwoordingsdocumenten van de politieke partijen, is niet tevreden met de verantwoording van Forum voor Democratie. De Audit Dienst Rijk (ADR) heeft daarom een review uitgevoerd van het accountantswerk bij Forum.

Organisaties: