4891 resultaten

*

Geert Wilders presenteert in New York zijn anti-islamboek. Hij pleit er verder voor dat Nederland uit de EU moet stappen om de baas te blijven over het geld en de immigratie. Verder wil Wilders moslims aanmoedigen de islam te verlaten om te kiezen voor “vrijheid en welvaart”. Hij stelt dat onze joods-christelijke en humanistische beschaving superieur is aan “de barbaarse islamitische beschaving”.

*

Net als op 24 april moet de gemeente Gouda vandaag in actie komen om het Joodse Poortje schoon te maken. Hier zitten vaak hangjongeren en is er ook overlast door graffiti. Enkele keren werden er zelfs hakenkruisen geklad.

*

Vanaf vandaag gaat de nieuwe regelgeving in dat coffeeshops in Zuid-Nederland geen softdrugs meer mogen verkopen aan buitenlanders. Alleen mensen met de Nederlandse nationaliteit mogen nog klant zijn. Veertien shops in Maastricht zijn van plan het verbod te negeren omdat ze niet willen discrimineren. Een rechtbank in Den Haag heeft echter bepaald dat er geen sprake van discriminatie is. Vandaag wil een groep buitenlanders aangifte van discriminatie doen, nadat ze geweigerd worden.

*

Een man uit Almelo krijgt vandaag vijf maanden gevangenisstraf wegens het plaatsen van een nepbom bij een moskee in zijn woonplaats in november 2010. De man heeft een bekentenis afgelegd, maar zijn motief blijft onduidelijk.

*

Vanuit groepen als NSA en NRA komt een oproep om vandaag mee te doen aan linkse antikapitalistische demonstraties Amsterdam en Rotterdam. Het is onduidelijk of er gehoor gegeven is aan deze oproep.

*

In Bonn, Duitsland wordt een antikapitalistische 1 mei demonstratie georganiseerd door extreemrechtse groepen. Vanuit groepen zoals B&H Nederland en de NSN gaan oproepen uit om hier aan deel te nemen. Een groepje NVU activisten geeft hier aan gehoor. Een van de NVU’ers krijgt een boete omdat hij een verboden symbool toonde tijdens de protestmars. Een van zijn tatoeages bevat een extreemrechts symbool dat op Duitse demonstraties afgedekt had moeten worden.

*

Een man mailt een groot aantal Kamerleden de volgende tekst: “Voor wie het nog niet wist: Anders Breivik vermoordde meer dan 75 onschuldige Noren in opdracht van de Mossad, de Israëlische geheime dienst. Dit stelt een zeer vooraanstaande Noorse socioloog en vredesactivist, professor Johan Galthung. Dat Galthung zo zeker is van zijn zaak komt doordat Breivik contacten heeft gehad met de vrijmetselarij, en die organisatie heeft, zoals wij natuurlijk allemaal weten, Joodse roots. Nog even een andere tip: vertrouw met name de Amerikaanse media niet, die is voor 96% in handen van Joden, zo stelt Galthung. En 20% van alle universiteiten in de VS is Joods, net als 70% van alle professoren. En dan nog dit: het was de Joodse invloed die uiteindelijk leidde tot Auschwitz.

*

In het kader van het verschijnen van het boek ‘Marked for Death: Islam’s War Against the West and Me’ van Geert Wilders in de USA, houdt hij deze avond een lezing voor het Gatestone Institute in New York. Wilders roept moslims in de hele wereld op de islam te verlaten.

*

Een voetbalwedstrijd in Enschede tussen Ajax en FC Twente. Er is sprake van agressief gedrag bij supporters van Twente en het roepen van antisemitische leuzen. Er wordt van alles op het veld gegooid, waaronder aanstekers en munten. Een speler van Ajax raakt gewond in zijn gezicht door een projectiel.

*

Dit weekend kladden hangjongeren hakenkruisen en andere nazistische symbolen met stoepkrijt op een bouwspeelplaats in Arnhem. Na het weekend treft de beheerder leuzen, adelaars en nazisymbolen op het sportveld aan. Het is gemakkelijk te verwijderen.

*

Een Kameraadschaps- en Familiedag van B&H Vlaanderen/RVF in Duffel, regio Antwerpen, België. Hier waren ook deelnemers uit Frankrijk en Nederland aanwezig uit deze politieke kringen.

*

Uitspraak van de rechtbank in Den Haag in de zaak van zeventig coffeeshops tegen de invoering van de wietpas in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland per 1 mei 2012. Een belangrijk bezwaar dat de coffeeshops opvoeren is dat buitenlanders gediscrimineerd zullen worden omdat ze niet meer welkom mogen zijn. Volgens de rechtbank druist het weren van buitenlanders echter niet in tegen het discriminatieverbod. Het ingezetenencriterium zou niet in strijd zijn met het discriminatiebeginsel. De coffeeshops gaan in hoger beroep.

*

Vandaag meldt een krant dat een bordje in Druten, dat verwijst naar het nabije monument voor de verdwenen synagoge, bekrast is met beledigende teksten en een hakenkruis.

*

Een vrouw stuurt een e-mail aan het CIDI in Den Haag en stelt het optreden van Joden, Israëli’s en de Israëlische regering gelijk aan dat van Nazi-Duitsland. Ze schrijft verder “Eigenlijk zijn jullie precies dezelfde lui als de idioten welke jullie betichten van zaken als een Holocaust! De nazi’s! Was het nu zo dat al jullie zionisten de wapens oppakken en vanuit Israël lekker Hitlertje willen spelen (…) en je te verschuilen achter zoiets als een Holocaust!”

*

Een man organiseert een feest ter gelegenheid van de Onafhankelijkheidsdag van de staat Israël. Hij ontvangt een e-mail van een antisemitische veelschrijver uit Amsterdam met beschuldigingen dat hij een nazi zou zijn en dat “Joden het antisemitisme hebben veroorzaakt.”

*

Een man uit Alkmaar krijgt van de rechter uit diezelfde plaats vandaag een voorwaardelijke boete voor zijn aandeel in een burenruzie in 2010. Hij had zich toen schuldig gemaakt aan een bedreiging en belediging met de kreet “vuile klerejood”.

*

De Commissie Gelijke Behandeling stelt dat een gerechtsdeurwaarder uit een niet nader genoemde stad verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van godsdienst door in december 2011 een moslima af te wijzen voor een vacature. De deurwaarder had de vrouw gevraagd of ze bereid was haar hoofddoek af te doen voor haar werk, maar dat wilde ze niet vanwege haar geloof. Ze werd hierop afgewezen voor de functie.

*

De controversiële journalist Micha Kat wordt deze avond op Schiphol gearresteerd wegens diverse aangiftes van bedreiging. Ook ligt er voor 250.000 euro aan dwangsommen voor hem klaar. Hij wordt verdacht van twee valse bommeldingen en beledigde joden op zijn website, onder andere door de Holocaust te ontkennen.

*

De PVV stelt Kamervragen over moskeeën die op zouden roepen tot geweld. De partij wil die laten sluiten en imams die deze oproepen doen denaturaliseren en uitzetten.

*

In Gouda laat de gemeente een hakenkruis overschilderen dat al geruime tijd in de poortdeur van het Joodse Poortje staat. Er was begin februari al melding van gemaakt, maar nadat het was overgeschilderd werd het er opnieuw in gekrast.

*

De Commissie Gelijke Behandeling behandelt een klacht van een autochtone werkzoekende tegen een publieke omroep uit Hilversum. De Nederlandse werkzoekende had zich gestoord aan een zin in een personeelsadvertentie waarin stond dat vooral mensen met een niet-westerse culturele achtergrond werden uitgenodigd te solliciteren. De autochtone Nederlander voelde zich hierdoor gediscrimineerd en besloot niet te solliciteren. De Commissie stelt dat er geen onderscheid op grond van ras is gemaakt, omdat de afkomst van de kandidaten verder geen selectiecriterium was.

*

Een Marokkaanse vrouw die bij een zorginstelling in Heeswijk-Dinther werkt, klaagt bij een vertrouwenspersoon dat twee collega’s haar discrimineren en pesten. Er volgt een gesprek en een collega biedt excuses aan. Als de Marokkaanse vrouw in 2013 ontslagen wordt door de zorginstelling maakt ze van een serie discriminatieklachten een zaak aanhangig.

*

De Commissie Gelijke Behandeling spreekt vandaag haar oordeel uit over de klacht van een Turkse man die zich in 2011 gediscrimineerd voelde door een bank uit Amsterdam die hem bepaalde leningen niet wilde geven. Hij meende dat zijn afkomst of tijdelijke verblijfsvergunning hier de oorzaak voor was. De bank weet dit te weerleggen. Hij kreeg een aantal leningen wel en aantal niet vanuit financiële afwegingen. Er is dus geen verboden onderscheid op ras gemaakt.

*

Bij een amateurvoetbalwedstrijd in Groesbeek slaken supporters van het thuisteam discriminerende kreten zoals: ‘bananenvreters, satévreters, tjaptjoivreters’. Ook maken ze apengeluiden en dito gebaren. Een Molukse supportster van de bezoekers voelt zich gegriefd en dient klachten in bij de voetbalploeg en antidiscriminatie instellingen. De voetbalvereniging neemt hierna een aantal maatregelen tegen discriminatie.

*

In Rotterdam werkt een islamitische vrouw met een hoofddoekje op vandaag op een demonstratiedag voor koffiemachines voor bedrijven uit Rotterdam en Sneek. Bij aanvang van haar werkzaamheden maakt een verkoopleider zijn bezwaar kenbaar tegen het dragen van een hoofddoek door de vrouw. Ze zet evengoed haar werkzaamheden voort met een hoofddoek, maar wordt daarna nooit meer ingehuurd. Ze dient een discriminatieklacht in.

*

Bij een amateurvoetbalwedstrijd in Lent maken supporters van de thuisploeg racistische opmerkingen richting een speler van de bezoekende ploeg. De wedstrijd wordt hierom enige tijd onderbroken. Na afloop in de kantine gooit de gediscrimineerde speler een stoel tegen het hoofd van de Lentse trainer. Later wordt zowel de boze speler als het team uit Lent door de KNVB bestraft.

*

De Voorpost-afdeling Rijnmond uit Rotterdam organiseert een vormingsmiddag over: “Actievoeren: theorie, praktijk en uitvoering. Acties, actievoorbereiding en beeldvorming”. Er is een lezing door actieleider Florens van der Kooi.

*

In de nacht van vrijdag de 20e op zaterdag de 21e april gaat een gebouw in Deventer in vlammen op na brandstichting. De dader is een man die ook op camerabeelden staat. Hij kladt ook hakenkruisen en een nazi-leus. Dit is de derde keer dit jaar dat er daar brand wordt gesticht. De vorige keren waren in februari.

*

In de landelijke politiek trekt gedoogpartner PVV vandaag plotseling de stekker uit de samenwerking met het CDA en de VVD. De besprekingen op het Catshuis over bezuinigingen zijn mislukt. Er komen hierdoor nieuwe verkiezingen in september.

*

Divisie Zuidland van B&H organiseert een besloten filmdag, alleen voor de eigen aanhang. De provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland vallen onder deze divisie. Ze vertonen de film “Triumph des Willens” van Leni Riefenstahl ter gelegenheid van de 123e verjaardag van Adolf Hitler gisteren. Een van de leden houdt een toespraak en hierna wordt de maandelijkse Divisie Zuidland vergadering gehouden.

*

Dit weekend wordt er in het Urkerbos bij Urk racistische graffiti gesignaleerd. Het staat rond een open plek die overduidelijk als hangplek wordt gebruikt. Er zijn bomen beklad met hakenkruisen en de letters W.P. (White Power).

*

Op de verjaardag van Adolf Hitler leggen leden van de NVU een bloemstuk op het graf van de zwarte weduwe Rost van Tonningen in Rheden.

*

Leden van B&H Nederland vieren samen de verjaardag van Adolf Hitler.

*

In de provincie Limburg springt de coalitie tussen de PVV, de VVD en het CDA. Het CDA is boos dat de PVV koningin Beatrix en de Turkse president geschoffeerd en beledigd heeft. De Gedeputeerde Staten-leden van de PVV beëindigen hierdoor hun functie.

*

In Rotterdam heeft een moslimvrouw een sollicitatiegesprek voor een functie als pedagogisch medewerkster. Het sollicitatiegesprek wordt afgebroken als duidelijk wordt dat de vrouw haar hoofddoek niet af wil doen tijdens haar werk met jonge kinderen. Ze dient een discriminatieklacht in.

*

Een Marokkaanse werknemer van een hogeschool in Utrecht is in september 2011 uitgescholden voor “niet-geïntegreerde Marokkaan” door een collega. Hij was niet tevreden met de reactie van de hogeschool op dit voorval en diende een klacht in. Vandaag stelt de Commissie Gelijke Behandeling dat de school adequaat heeft gereageerd om de man een discriminatievrije werkvloer te bieden.