4990 resultaten

*

In de Tweede Kamer stelt de PVV vragen over extra politie-inzet tegen “Ramadan-criminaliteit”. De partij wil weten hoeveel extra kosten zijn gemaakt tegen “Ramadan-tuig” en vragen of er een verband is tussen de Ramadan en criminaliteit. Ook willen ze cijfers zien over de afname van criminaliteit tijdens de zomerperiode “als gevolg van Marokkanen die Nederland verlaten voor hun vakantie”.

In een tweede vragenronde kaart de PVV “islamitische sekseongelijkheid bij de naturalisatieceremonie” aan. Vreemdelingen moeten het westerse gelijkheidsbeginsel tussen man en vrouw erkennen. Anders mogen ze van de PVV geen Nederlander worden. Ook wil de partij dat ze een assimilatiecontract tekenen en het land uitgezet worden als ze zich hier niet aan houden.

*

De Commissie Gelijke Behandeling bepaalt dat een school in Utrecht een Spaans-Nederlandse studente niet heeft gediscrimineerd door haar in een klas te plaatsen voor leerlingen voor wie Nederlands niet de moedertaal is. Ze voelde zich gediscrimineerd op grond van haar afkomst. De school voerde aan dat ze vanwege haar dyslexie in de klas geplaatst was.

*

Een Joodse man, die een keppel draagt, fietst door een parkje in Amstelveen. Hij wordt antisemitisch uitgescholden en de schelder roept dat ze zijn volledige familie hadden moeten uitroeien in de Tweede Wereldoorlog.

*

De PVV stelt Kamervragen over het, in hun ogen, grote aantal ingewilligde asielaanvragen in Nederland. Ze koppelen het aan problemen met criminaliteit en uitkeringsafhankelijkheid. De partij wil maximaal duizend asielzoekers per jaar opnemen.

*

Vandaag schrijft een krant dat er vorige week een oorlogsmonument in Assen zwaar is beschadigd.

*

In Veröce, Hongarije start vandaag het extreemrechtse “Festival Boreal”. Dit is een opwarmer voor het meerdaagse extreemrechtse Magyar Sziget Festival, dat van 12 t/m 15 juli in dezelfde plaats gehouden wordt. Het Magyar Sziget Festival wordt georganiseerd door de extreemrechtse jeugdbeweging HVIM. Hier is een groep Voorposters uit België en Zuid-Afrika aanwezig. De Nederlandse neonazi Ben van der Kooi ziet de Duitse hooliganband Kategorie C optreden met een anti-antifa nummer.

*

De gemeente Zoetermeer meldt aan een uitzendkracht dat hij binnen een week ontslagen zal worden. De man is moslim en wil vanuit zijn geloof geen handen schudden met vrouwen. Een aantal collega’s heeft hier bezwaar tegen gemaakt. De man dient een discriminatieklacht in.

*

Een ruzie binnen de Provinciale Statenfractie van de PVV-afsplitsing van Hero Brinkman (OBP) escaleert in Noord-Holland. Statenlid Monica Nunes wordt ontslagen als fractiemedewerker en sluit zich bij Forza! Nederland aan. Brinkman en Nunes vliegen elkaar deze avond verbaal in de haren tijdens een Statenvergadering in Haarlem. Brinkman beschuldigt een ander Statenlid een spion van de PVV te zijn.

*

Voorpost Twente organiseert in de middag een informele Stamtafel in een café in de regio Enschede.

*

De NVU jeugdorganisatie GJN organiseert een manifestatie tegen Polen in Boskoop. De actiedag start in Alphen aan den Rijn. Vervolgens reizen ze naar Boskoop om folders te verspreiden en te protesteren voor het zogenaamde Polenhotel.

*

Vandaag meldt een lokale krant dat er op een woning in Edam hakenkruisen zijn gekalkt. De wijkagent denkt jeugdige verdachten in het vizier te hebben.

*

Voorpost organiseert haar jaarlijkse voetbaltoernooi ditmaal in Nederland. Naast de voetbalploegen van de regionale Voorpost-afdelingen doen er teams mee van allerlei extreemrechtse organisaties uit Vlaanderen en Nederland. Deelnemers komen uit organisaties als de N-SA, Dietse Kameraden en de Vlaams Belang Jongeren. De winkel Fenris Postorder, die materiaal verkoopt dat gericht is op de extreemrechtse beweging, staat er met een verkoopstandje. Er zijn enkele tientallen mensen aanwezig.

*

Deze avond stapt Tweede Kamerlid Jhim van Bemmel uit de PVV-fractie nadat hij te horen heeft gekregen dat hij op een onverkiesbare plaats op de kandidatenlijst van september terecht zou gaan komen.

*

B&H Nederland heeft haar Duitse geestverwanten van B&H Deutschland ontvangen op een informele bijeenkomst in Nederland.

*

De rechtbank van Den Haag veroordeelt twee jonge mannen tot werkstraffen. Het duo kladde in september 2011 Nieuwerkerk aan den IJssel vol met hakenkruisen, Davidssterren en de naam “Anne Frank”. Ze verdedigen zich met de stelling dat ze niet uit racisme, maar uit baldadigheid gehandeld zouden hebben.

*

Vandaag stelt de Commissie Gelijke Behandeling dat een allochtone leerling met een donkere huidskleur uit Amsterdam Zuidoost niet is gediscrimineerd. Hij was door zijn school een klas teruggezet na tegenvallende resultaten. De ouders van de leerling stellen dat er onderscheid op grond van ras is gemaakt, maar daar vindt de Commissie geen bewijs voor.

*

De buren van een homoseksuele man in Helmond intimideren hem en zijn bezoek op twee momenten op 5 en 6 juli. Ze versperren de weg en schelden met antihomo-kretologie. Ook uiten de buren geweldsbedreigingen. Op de 6e mishandelen de buren een vriend van de man op de galerij. De man vlucht hierna uit zijn woning en doet aangifte tegen de buren, maar ook tegen de woningbouwvereniging die homodiscriminatie zou toestaan.

*

De Commissie Gelijke Behandeling spreekt vandaag een kliniek in Groningen vrij in een discriminatieklacht van een Surinaamse gedetineerde. Die was in december 2011 door een medegevangene racistisch uitgescholden. Omdat de kliniek de klacht afdoende had behandeld en de dader een straf had opgelegd, valt hen niets te verwijten.

*

Een moslima uit Den Haag heeft vandaag een sollicitatiegesprek met een teamleidster van een landelijke supermarktketen. Ze voelt zich door deze teamleidster afgewezen als sollicitant omdat ze een hoofddoekje draagt en dient een klacht in over discriminatie.

*

In Rotterdam organiseert de lokale Voorpost afdeling haar informele Stamtafel ontmoetingsavond.

*

De rechtbank in Haarlem veroordeelt een 38-jarige man uit Zaandam tot zestig uur werkstraf. Hij kladde racistische antimoslim- en antisemitische teksten in Zaandam in de periode van februari tot mei 2010. Er volgt nog een hoger beroep in deze zaak in juni 2014 en een uitspraak op 14 juli 2014.

*

Geert Wilders geeft in Den Haag een persconferentie waarin hij het nieuwe verkiezingsprogramma van de PVV presenteert. Als hij klaar is kondigen twee dissidente PVV’ers aan uit de partij te stappen, maar aan te blijven als onafhankelijke Kamerleden.

*

De NSN maakt vandaag op het extreemrechtse internetforum Stormfront bekend dat ze de komende weken propagandamateriaal zal verspreiden in Nederland om op te roepen voor deelname aan de jaarlijkse treurmars in het Duitse Bad Nenndorf. Die wordt dit jaar gehouden op 4 augustus 2012. De NSN stelt dat ze ook in Nederland aan de actie deel zullen nemen.

*

In Oude Pekela worden ’s nachts twee in de stoep ingemetselde struikelstenen gestolen. Het gaat hier om herdenkingsstenen voor een joods echtpaar dat in de Tweede Wereldoorlog door de naziterreur is omgekomen. De stenen waren er net gelegd.

*

In het Belgische Merksem (Antwerpen) houdt de Heelnederlandse actiegroep Voorpost haar Radicale Sporenherdenking. Traditioneel herdenkt de Vlaamse Beweging rond deze tijd een historische veldslag uit het jaar 1302 waarbij Vlaamse strijdkrachten het Franse leger bij Kortrijk versloegen. Voorpost geeft aan deze Guldensporenherdenking een radicaalnationalistische draai. Vanuit Nederland zijn er enkele activisten aanwezig en staat er een verkoopstandje van Fenris Postorder. Actieleider Florens van der Kooi houdt een toespraak.

*

In de CIDI-monitor wordt op deze datum melding gemaakt van een Joodse leerling in Vlaardingen die sinds november 2011 wordt belaagd en gepest door een Palestijnse medeleerling. De pester heeft de jongen in het gezicht geslagen spreekt hem voortdurend aan met ‘Jood’, bijvoorbeeld: “Jood, kom hier”. Sinds die eerste klap wordt de jongen op school gepest en getreiterd door de Palestijnse medeleerling en diens broer. Hij durft nauwelijks nog naar school te gaan.

*

De PVV stelt in de Tweede Kamer vragen over de onrust over de komst van een moskee in Utrecht. De partij wil vastleggen dat een kerk nooit zal mogen wijken voor een moskee.

*

Iemand doet zijn beklag bij het Meldpunt Discriminatie regio Amsterdam. Hij wordt door zijn buurvrouw uitgescholden voor “Jood.” Ook anderen worden door deze buurvrouw voor “Jood” uitgescholden. Schelden met “Jood” wordt gerekend als antisemitisch incident wanneer er iets slechts, minderwaardigs of negatiefs mee wordt bedoeld.

*

Op een niet genoemde bouwlocatie, ergens in Nederland, weigert een bouwbedrijf uit Rosmalen vandaag een Roemeense arbeider de toegang. Ze doen dit met het argument dat hij geen tewerkstellingsvergunning heeft. Maar omdat hij met een Nederlandse vrouw getrouwd is heeft hij deze niet nodig. Hij heeft een formulier bij zich waaruit dit blijkt. Toch wordt hem de toegang geweigerd. Hij dient hierom een discriminatieklacht in.

*

In het provinciebestuur van Noord-Holland maakt de voormalige PVV’er Gerton van Unnik vandaag bekend dat hij opstapt als Statenlid. Samen met zijn collega Monica Nunes stapt hij ook uit het partijtje OBP van Hero Brinkman. In tegenstelling tot Van Unnik behoudt Nunes haar Statenzetel. Net als Hero Brinkman vormt ze vanaf vandaag dus een eenpersoonsfractie in de Provinciale Staten van Noord-Holland. Monica Nunes is deze maand ook in opspraak geraakt door haar vroegere deelname aan het extreemrechtse discussieforum Stormfront.

*

De Hoge Raad doet uitspraak in een strafzaak tegen een 32-jarige man uit Krommenie die een website had gemaakt welke vol stond met beledigingen jegens Joden en moslims. Hij was in oktober 2010 hiervoor veroordeeld tot een geldboete, maar tekende een beroep in cassatie aan. De website was vanaf eind 2006 online. De man was ook actief op diverse extreemrechtse webfora zoals internetforum Stormfront. De Hoge Raad wijst de cassatie af en de veroordeling blijft dus gewoon staan.

*

Op een familiedag van de NVU in Friesland zouden dertig mensen aanwezig zijn geweest, waaronder voorzitter Constant Kusters.

*

Een aantal leden van de Blood & Honour Divisie Noordland uit de provincie Groningen is aanwezig op een zomerzonnewende in het Duitse Dortmund. Hier zouden 150 neonazi’s aan deel genomen hebben. Er worden oproepen verspreid voor komende nazidemonstraties in Duitsland. Op het nachtelijke hoogtepunt van deze heidense bijeenkomst staan zestig deelnemers met fakkels in een grote kring rond het kampvuur.

*

De politie arresteert zaterdagavond drie mannen voor openlijke geweldpleging na een vechtpartij tussen Marokkanen en Molukkers in Culemborg. Er zijn hier al langere tijd spanningen tussen deze bevolkingsgroepen.

*

In Almelo ontstaat een vechtpartij vanuit een al langer slepende burenruzie tussen een Turks gezin en hun Nederlandse buren. De Turkse vader wordt tegen de grond geslagen en overlijdt later hierdoor. In diverse krantenartikelen wordt over mogelijk racisme geschreven bij het Nederlandse gezin. Ze zouden een hekel aan Turken hebben.

*

Vandaag schrijft een krant over een groep autochtone buurtbewoners in Amsterdam-Nieuw-West die geen buitenstaanders in de buurt tolereert. Ze plaatsen hakenkruisen in de portieken en treiteren de buren weg. Een journalist die buurtbewoners om commentaar vraagt krijgt vooroordelen over Marokkanen te horen.

*

De Commissie Gelijke Behandeling stelt dat een bedrijf in Zaanstad verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van politieke gezindheid tegenover de rechtsextremist Tim Mudde uit Sassenheim. Het bedrijf wees Mudde in februari af bij een sollicitatie vanwege zijn extreemrechtse achtergrond bij CP’86, Voorpost en Radio Rapaille. Ook zou Mudde gelogen hebben over zijn vorige baan. Mudde stelt al geruime tijd niet meer actief te zijn in extreemrechtse kringen en zijn ideologie niet meer actief uit te dragen.