Home » Kroniek » 29-09-2015 | Zaandam – 14011
*

Het College voor de Rechten van de Mens doet uitspraak over een klacht tegen een bedrijf uit Zaandam. Dit bedrijf had een vacature waar ze iemand voor zochten die Turks spreekt. In de herfst van 2014 wezen ze iemand af die niet van Turkse afkomst is. Volgens het College is er hier sprake van indirecte discriminatie, dat alleen verboden is als er geen goede reden voor is. In het werkveld moet het personeel met hoogbejaarde, alleenstaande Turkse mensen werken, die vaak analfabeet zijn en die weinig sociale contacten hebben. Daarom is de taaleis in dit geval gerechtvaardigd en is er dus geen sprake van verboden discriminatie.

Terug naar het overzicht