Home » Kroniek » 29-08-2016 | Amersfoort – 16533
*

Het College voor de Rechten van de Mens doet uitspraak over een klacht van een moslima die begin december 2015 een conflict had op het stadhuis van de gemeente Amersfoort. Ze kwam toen haar paspoort ophalen waarop ze zonder hoofddoek staat. Ze droeg een hoofddoek en de baliemedewerkers vroegen haar twee keer, bij bezoeken op twee dagen, haar hoofddoek af te doen ter identificatie. Er ontstond een discussie hierover. De gemeente Amersfoort legde haar hierna een toegangsverbod op, ze had het agressieprotocol overtreden. Vandaag acht het College zichzelf niet bevoegd om een oordeel te geven over deze zaak, omdat eenzijdig overheidshandelen niet onder de Algemene Wet Gelijke Behandeling valt. Dit valt onder de Paspoortwet. Ook de toegang tot een gebouw van de gemeente is geen aanbod van een goed of dienst. In deze zaak volgt in oktober 2016 nog een uitspraak van de rechtbank.

Terug naar het overzicht