Home » Kroniek » 29-04-2014 | – 11074
*

Geert Wilders stelt met zijn PVV-collega Kamerleden Kamervragen over een in Nederland studerende Saoediër die is opgepakt in Kenia. Ze willen weten waarom studenten uit islamitische landen in Nederland studeren en wat de tegenprestatie is. Ze willen dat studenten uit islamitische landen geweerd worden “aangezien het knettergek is dat wij bijdragen aan de kennis van dergelijke barbaarse sharialanden”. Ze willen dat de huidige studenten uit islamitische landen worden weggestuurd.

In een tweede ronde stellen de PVV’ers Kamervragen over ‘de mislukking van het anti-radicaliseringsbeleid’. Ze vragen of er zonder de islam in Nederland geen anti-radicaliseringsbeleid nodig was geweest. Ze willen dat ‘de islamisering’ wordt teruggedrongen als enige remedie tegen islamitische radicalisering.

Terug naar het overzicht
Personen:Organisaties: