Home » Kroniek » 28-07-2016 | Haarlem – 16421
*

Een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens over het handelen van het gemeentebestuur van Haarlem. De klacht komt van vier mannen die in mei 2015 gecontroleerd werden omdat ze een uitkering kregen en op hetzelfde adres woonden. Het gaat om drie Somalische mannen en een Ethiopische man. Het College stelt dat er geen sprake van discriminatie is door toen gesprekken met hen te voeren en huisbezoeken af te leggen. Wel is er sprake van discriminatie bij het instellen van een fraudeonderzoek tegen één van de mannen, want uit de rapportage van de gemeente blijkt dat hierbij zijn afkomst een rol speelde. De gemeente had zich op een krantenartikel gebaseerd waarin staat dat Somaliërs veel fraude plegen en daarom extra onderzoek ingesteld.

Terug naar het overzicht