Home » Kroniek » 26-06-2014 | – 11331
*

Enkele Kamerleden van de PVV, waaronder Geert Wilders, stellen Kamervragen over een ronselfilm over Syrië die jongeren tot de jihad dient te motiveren. Ze stellen dat “het hier vooral derdegeneratieallochtonen betreft, die in de door de regering gehanteerde definitie als autochtoon te boek staan’. Ze willen de makers van de film opgepakt zien en als ze een tweede paspoort hebben, het Nederlandse paspoort afnemen en hen uitzetten.

De PVV dient ook een motie in om de regering te verzoeken af te zien van de implementatie van een arbeidsmarktmodule in de inburgeringscursus. De partij stelt dat van immigranten mag worden verwacht dat ze voor vertrek naar Nederland op eigen kracht al hebben gewerkt aan een probleemloze integratie.

Terug naar het overzicht
Personen:Organisaties: