Home » Kroniek » 24-11-2014 | – 12120
*

Kamervragen door de parlementariërs van Voor Nederland over geweld in en om asielzoekerscentra. Ze willen weten hoeveel geweldsincidenten er per jaar in AZC’s voor komen. Ze willen dat de minister erkent dat etnische en religieuze spanningen tot geweld leiden. Zo schrijven ze dat christelijke asielzoekers geïntimideerd worden door asielzoekers met een islamitische achtergrond. De partij ziet enorme spanningen door de constante instroom van asielzoekers in de AZC’s zelf, maar ook in de Nederlandse samenleving. Men wil opvang in de eigen regio en een maximumaantal asielzoekers dat in Nederland toegelaten kan worden.

Terug naar het overzicht
Organisaties: