Home » Kroniek » 24-07-2015 | Amsterdam – 13606
*

Het College voor de Rechten van de Mens doet een uitspraak over een klacht van een  Marokkaans-Nederlandse promovenda tegen een universiteit in Amsterdam. De vrouw is moslima en zou in 2013 gaan promoveren. In mei 2013 wordt er een anonieme tip aan de universiteit gestuurd waarin de vrouw van plagiaat wordt beticht. De moslima zegt dat deze anonieme persoon discriminerende motieven heeft. Nadat de universiteit de tip op haar site heeft gezet, schrijven kranten erover. Ze noemen haar naam en maken melding van haar Marokkaanse achtergrond. Ook worden roddels genoemd over een vermeende affaire, die ze met haar promotor zou hebben. De vrouw vroeg de universiteit haar te beschermen tegen deze negatieve pers, maar dat deed de instelling niet. Het College stelt dat de universiteit haar niet gediscrimineerd heeft door de anonieme klachten over haar promotieonderzoek in behandeling te nemen. Maar de instelling had wel meer moeten doen om de vrouw te beschermen tegen publicaties met een discriminatoir karakter. De universiteit heeft zich dus wel schuldig gemaakt aan het maken van verboden onderscheid op grond van ras en godsdienst door niet te onderzoeken welke mogelijkheden er waren om haar te beschermen.

Terug naar het overzicht