Home » Kroniek » 22-03-2012 | Amsterdam – 9171
*

Uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling in zaak van een Amsterdamse moslim die vrouwen de hand weigert te schudden vanuit zijn geloof en hierom in augustus 2011 afgewezen werd voor een baan bij een bedrijf dat parkeercontroles uitvoert. De Commissie bepaalt dat het bedrijf geen verboden onderscheid op grond van godsdienst heeft gemaakt door de man af te wijzen. In de functie zou het weigeren handen te schudden belemmerend kunnen werken. Het bedrijf heeft de man wel discriminatoir bejegend bij de sollicitatie. Toen liet een vrouw openlijk in de ontvangsthal haar afkeuring over het gedrag blijken, duidelijk hoorbaar voor derden.

Terug naar het overzicht