Home » Kroniek » 20-09-2015 | – 16841
*

Filemon Wesselink interviewt Thierry Baudet van Forum voor Democratie voor Radio 1. In de uitzending wordt onder meer het volgende gezegd:
Baudet (0.34-0.52):
Ik heb wel gezegd dat ik ehh, heel veel mensen hier wil welkom heten, maar dat ik wel graag wil leven in een wereld of in een land wat hoofdzakelijk blank is. Of dominant blank. Eh, dus een etnische, ik wil geen etnische minderheid worden.
en
Baudet (1.11-1.19):
Maar ehh, ik denk dat we best mogen zeggen dat we cultureel en etnisch geen minderheid willen worden.
en
Wesselink (2.22-2.27):
Nou dat je, ja, dat je onderscheid maakt aan de hand van rassen.
Baudet (2.27-2.33):
Oh ja. Onderscheid in de zin van: ik wil geen etnische minderheid worden?
Wesselink: (2.33):
Ja.
Baudet: (2.34-2.40):
Nou, als je dat racistisch noemt, dan eh, ja, dan ben ik dus racistisch ja. Ja, ik heb geen idee.
en
Wesselink:(2.55 3.24):
Maar ik kan me voorstellen dat je zegt ik wil bepaalde culturen hier niet, of ik wil bepaalde, eh, godsdiensten hier niet, of in ieder geval niet dat die de overhand maar als je zegt puur op ras, dat zegt toch niks? Als hier, als, als hier 70% van de bevolking hier hoog opgeleide donkere mensen zijn met een christelijke achtergrond, of zelfs humanistische achtergrond, dan maakt dat dan toch niet uit? Daar gaat het natuurlijk om.
Baudet (3.25-4.06):
Iedereen moet dat voor zichzelf bepalen. Ik denk dat eh, ik denk dat het, dat het de voorkeur geniet, maar goed. Dat is, ja eh, dat weet ik niet. Het is ook een beetje een theoretische vraag, want dat is natuurlijk niet wat nu deze kant op komt. Het overgrootste deel van de mensen die hier naartoe komen zijn moslim. Eh, hebben een hele andere culturele achtergrond. Er bestaat geen eh, er bestaat geen westers land dat een hele andere etnische samenstelling heeft dan, dan, de Europese of Noord Amerikaanse landen. Dus het is een volstrekt theoretische vraag die je nu opwerpt.
en
Wesselink (4.29 4.35):
Of je mensen op ras beoordeelt of mensen op religie, is volgens mij, of ja, is volgens mij heel iets anders.
Baudet (4.35-5.02):
Ja, dat is het natuurlijk ook. Dat is evident, alleen ja. Willen we … willen we een bepaalde ontwikkeling die nu gaande is, en ik heb dat als etnisch en cultureel gekenschetst, en als je die twee helemaal uit elkaar gaat trekken. Ja, dan evident dat de cultuur veel belangrijker is dan etniciteit. Dat is, dat, ik denk dat we daar allemaal heel snel over eens zijn. Maar in de situatie die er nu is, is dat natuurlijk niet echt zo te scheiden.

Terug naar het overzicht
Personen:Organisaties: