Home » Kroniek » 15-09-2016 | Nijmegen – 16619
*

Een uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens in een zaak van een woonwagenbewoonster tegen de gemeente Nijmegen. Die gemeente heeft haar in april 2015 aangezegd een standplaats op een woonwagenkamp te verlaten. Ze wilde die plek van haar ouders overnemen, maar dit wordt geweigerd omdat haar partner criminele antecedenten heeft. Het College ziet hier geen discriminatie in omdat dit beleid ook voor andere wijken in Nijmegen geldt en niet op alle woonwagenkampen in Nijmegen uitgevoerd wordt.

Terug naar het overzicht