Home » Kroniek » 14-10-2016 | Deventer – 16770
*

Het College voor de Rechten van de Mens doet drie uitspraken over het woonwagenbeleid van de gemeente Deventer. Allereerst stelt het College dat een woningstichting uit Deventer geen verboden onderscheid op grond van ras maakt, door vrijgekomen standplaatsen voor woonwagens niet meer te huur aan te bieden. Twee personen hebben een klacht ingediend omdat zij geen plek krijgen. Er is hier volgens het College geen sprake van een afbouwbeleid, want de woningstichting verhuurt wel nieuwe standplaatsen. Bij de twee andere uitspraken bepaalt het College dat het gemeentebestuur van Deventer zelf wel verboden onderscheid maakt op grond van ras door een beleid te voeren waardoor de woonwagenstandplaatsen worden afgebouwd en mensen op de wachtlijst niet meer aan de beurt komen.

Terug naar het overzicht