Home » Kroniek » 13-08-2015 | Utrecht – 13689
*

Het College voor de Rechten van de Mens beoordeelt een klacht tegen een jeugdwerkstichting uit Utrecht. Die ontsloeg eind september 2014 een homoseksuele werknemer die een relatie kreeg met een leidinggevende op de werkvloer. Het College stelt dat er geen sprake van discriminatie is door het ontslag en de behandeling van de situatie. Er waren andere redenen waarom er heteroseksuele collega’s, die ook een relatie hadden, niet ontslagen zijn. Wel heeft een regiomanager discriminerende opmerkingen gemaakt over de homoseksualiteit van de werknemer.

Terug naar het overzicht