Home » Kroniek » 12-11-2015 | Den Haag – 14380
*

Een groep van zo’n honderd buurtbewoners heeft zich deze avond enige tijd rondom het voormalige ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag verzameld. Ze houden een spontane tegendemonstratie als reactie op het protest van vluchtelingen deze middag. De vluchtelingen zijn ontevreden over de voorzieningen in de noodopvang in het gebouw. De protesterende buurtbewoners stellen dat de vluchtelingen ondankbaar zijn en klagen hierbij over het gedrag van de vluchtelingen in de buurt. De politie wil de buurtbewoners wegsturen, maar een deel van de groep probeert de ingang van het gebouw te bereiken. De politie grijpt in en schermt het gebouw af, met behulp van de Mobiele Eenheid. Hierna trekt een deel van de groep naar het huis van de voorzitter van het wijkberaad om verhaal te halen. Het wijkberaad zou te veel hebben meegewerkt aan de komst van de 600 vluchtelingen, luidt de beschuldiging. Pas na een forse scheldpartij vertrekt de groep weer. De betoging wordt als “grimmig” beschreven.

Terug naar het overzicht