Home » Kroniek » 11-06-2015 | – 13188
*

De Tweede Kamerfractie van Voor Nederland dient een motie in met de tekst: “Overwegende dat de grote asielstroom ontwrichtend werkt en door de infiltratie van I.S.-terroristen ook een bedreiging vormt voor de veiligheid in Europese landen. Verzoekt de regering, zich in te zetten voor militaire inzet rondom de Libische kust, waarbij asielzoekers niet worden opgevangen maar worden tegengehouden en teruggestuurd”.

Terug naar het overzicht
Organisaties: