Home » Kroniek » 09-05-2014 | Diemen – 11149
*

Het College voor de Rechten van de Mens doet uitspraak in de klacht van een Iraakse moslim tegen een zorginstituut uit Diemen. Het College stelt dat niet is gebleken dat de man als werknemer gediscrimineerd is. Er is geen onderscheid gemaakt op ras of godsdienst door geen nieuwe arbeidsverhouding met hem aan te gaan, noch bij de hoogte van zijn loon. De man had hierover geklaagd, maar leverde geen bewijs aan.

Terug naar het overzicht