Home » Kroniek » 08-05-2012 | – 9058
*

Kamervragen door de PVV over het gebruik van het woord “allochtoon”. De PVV denkt dat de overheid het gebruik van dit woord wil vermijden om de “waarheid te verdoezelen” dat “niet-westerse allochtonen extreem zijn oververtegenwoordigd in de statistieken over schooluitval, taalachterstand, bijstandsafhankelijkheid en criminaliteit”. Ook stelt de partij dat “zaken als eerwraak, uithuwelijking en vrouwenbesnijdenis wel degelijk samenhangen met de afkomst van groepen”. De PVV vindt dat een adviesraad wereldvreemd is als het geen culturele eisen aan immigranten meer wil stellen.

Terug naar het overzicht
Organisaties: