Home » Kroniek » 07-12-2015 | – 14623
*

Een motie van de PVV in het parlement over de Turkije-deal. Ze stippen drie punten uit die deal aan, die Nederland zouden schaden: een afdracht van drie miljard euro, visumvrije toegang tot de EU voor Turkse burgers en de heropening van de toetredingsonderhandelingen van Turkije tot de EU. Hierom verzoekt de PVV de regering deze Turkije-deal terug te draaien.

Terug naar het overzicht
Organisaties: