Home » Kroniek » 03-07-2014 | – 11357
*

Het College voor de Rechten van de Mens heeft zich over de zaak gebogen van een man die geen invaliditeitsuitkering krijgt terwijl hij slachtoffer is van oorlogsgeweld tijdens de Bersiapperiode in Indonesië. Hij woont niet in Nederland en heeft geen Nederlandse nationaliteit. Het College acht zichzelf niet bevoegd om uitspraak te doen in deze zaak, maar ziet er ook geen discriminatie op grond van ras in.

Terug naar het overzicht