Home » Kroniek » 02-03-2012 | Beesd – 9203
*

De Commissie Gelijke Behandeling spreekt een uitgaanscentrum uit Beesd vrij van het voeren van een discriminerend deurbeleid. Er is onvoldoende bewijs gevonden dat men in september 2011 een half-Egyptische jongen de toegang geweigerd heeft op basis van zijn afkomst. Er was geen getuige die de portier racistische uitspraken heeft horen doen. In de klachtenbehandeling heeft de club wel verboden onderscheid gemaakt op grond van ras. Zo stelden ze na een klacht van de moeder van de jongen, dat ze maar tien procent Turken en Marokkanen toelaten.

Terug naar het overzicht