Home » Politieke partijen » Centrumdemocraten » Jonge Centrumdemocraten

Jonge Centrumdemocraten

Jonge Geuzen

Al in 1983 heeft de toenmalige Centrumpartij (CP) een jongerenbeweging onder de naam Jonge Centrum Democraten, met onder andere een afdeling in Rotterdam. Waarschijnlijk is dit hetzelfde als de Jonge Geuzen die in die tijd actief zijn als jongerenorganisatie van de CP.

CD-jongeren

De huidige Jonge Centrumdemocraten of CD-jongeren komen pas in 1992 weer in de publiciteit als Theo van Dijk uit Vijfhuizen namens de JCD een pamflet op een school in Heemstede verspreidt. Desgevraagd verklaart hij af en toe leiding te geven aan de JCD. In 1993 komt de JCD uitgebreider in beeld wanneer Martin van de Grind tot voorzitter wordt gekozen. Een golf van negatieve publiciteit doet hem echter vrij snel afhaken. Zijn achtergrond van gewelddadige skinhead brengt de gehele CD zodanig in diskrediet dat hij al zijn partijfuncties moet neerleggen. Vanaf begin 1994 staat Bas Rietveld uit Hoorn te boek als voorzitter. Er wordt echter zo weinig van de organisatie vernomen dat het vermoeden al snel rijst dat enkel financiële motieven een drijfveer voor het bestaan vormen. Jongerenorganisaties van politieke partijen met Tweede Kamervertegenwoordigers zijn namelijk goed voor enkele tienduizenden guldens subsidie per jaar.

Samenwerking

Als de CD en de CP’86 in het voorjaar van 1996 een toenaderingspoging doen is er ook sprake van het oprichten van een gezamenlijke jongerenvereniging ‘De Nieuwe Jonge Geuzen’. Dit initiatief wordt genomen door de Rotterdamse CD’ers Jan Teijn en Marcel Spanjersberg en Ricardo Goverts van de CP’86. Als de fusie mislukte was het ook gedaan met dit initiatief.

In de zomer van 1996 kondigt het Rotterdamse CD-gemeenteraadslid John de Keijne een heroprichting van de JCD aan. Hiermee geeft men in feite toe dat de JCD in die jaren daarvoor enkel een papieren club is. Top CD’er Wim Elsthout uit Haarlem schrijft in de CD-Nieuwsbrief van januari 1997: “Door de enorme groei van het aantal jonge leden heeft het Dagelijks Bestuur besloten op zeer korte termijn een volwassen jongerenvereniging neer te zetten die tot taak heeft hun leeftijdgenoten wakker te schudden en hen klaar te stomen voor de (politieke) strijd tegen de verloedering van onze Nederlandse samenleving.”

CD Haarlem

Robert Schaap
Robert Schaap

De redelijk goed georganiseerde Haarlemse kring van de CD speelt een niet onbelangrijke rol binnen de huidige JCD. Vanuit deze kring is men druk doende met het verspreiden van stickers en folders en heeft men een heus bestuur gekozen. In dit bestuur zitten onder andere Robert Schaap uit Huizen en Bert Teeuwen uit Haarlem. Schaap is hoofdredacteur van een kringblad van de CD en waarnemend voorzitter van de afdeling Gooi en Vechtstreek. Teeuwen is bestuurslid van de kring Haarlem. Men heeft kaderdagen en jongerenweekends in de planning staan en is van plan een jongerenblad uit te gaan geven.

Met de stickers die februari 1998 verspreidt werden; ‘Kleur Bekennen? Rood-Wit-Blauw op je mouw!’, richt men zich vooral op gabbers. In deze hoofdzakelijk jonge en blanke doelgroep zal men echter weinig serieus rechts-extremistisch gedachtegoed aantreffen. Toch is het niet ondenkbaar dat een bepaald gedeelte van de gabbers gevoelig is voor de JCD propaganda en lid wordt.

Een ander opmerkelijk gegeven is de deelname in 1997 van enkele JCD’ers aan de Willem van Oranje herdenking van Voorpost. Na de gestrande fusiebesprekingen in 1996 (tussen CD en CP’86) is dit weer één van de eerste openlijke samenwerkingen vanuit de CD met een andere rechts-extremistische organisatie. Op 12 juli 1997 blies Voorpost deze herdenking echter af omdat anti-fascisten tegenacties aankondigden. Hierna trachten enkel de JCD en de Volksnationalisten Nederland (VNN) gezamenlijk een herdenking te houden, de politie maakt hier echter snel een einde aan. Het zou een ongezonde ontwikkeling zijn als de JCD een brug tussen de CD en andere rechts-extremistische organisaties kan vormen en zo de verdeeldheid in deze kringen zou verkleinen.