Home » Politieke partijen » Partij Voor de Vrijheid » Grootste PVV donateur ondersteuner Centrumdemocraten

Grootste PVV donateur ondersteuner Centrumdemocraten

Sinds 2013 zijn politieke partijen verplicht jaarlijks alle giften vanaf € 4500 openbaar te maken. Uit het jaaroverzicht van 2015 blijkt de PVV € 108.000 van de David Horowitz Foundation te hebben gekregen. En twee keer € 4500 van een aanvankelijk anonieme donateur uit Nederland. Geen enkele andere Nederlandse donateur schenkt zo’n groot bedrag. Deze vrouw blijkt in het verleden de Centrumdemocraten (CD) van Hans Janmaat te hebben ondersteund. Zij herkent haar idealen van toen thans in de PVV.

Wilders laat er vaak geen misverstand over bestaan. Hij is niet extreemrechts en wil niets met rechtsextremisten te maken hebben. Wat komt daar in de praktijk van terecht? Een overzicht.

PVV-medewerkers

Ruud Sablerolle (rode sjaal) op demonstratie Nieuw Rechts in Den Haag, januari 2004
Ruud Sablerolle (rode sjaal) op demonstratie Nieuw Rechts in Den Haag, januari 2004

Bij de PVV zijn verschillende medewerkers en volksvertegenwoordigers actief, die prima in een lijst van mensen kunnen staat ‘waar Wilders niets mee te maken wil hebben’. Toch zijn zij nog steeds actief in de partij. Er is slechts een geval bekend waarin de PVV afstand neemt van een medewerker die bekend staat als rechtsextremist. Wanneer NOVA in 2009 onthult dat Ruud Sablerolle actief is geweest voor de splinterpartij Nieuw Rechts wordt hem de wacht aangezegd en stelt Wilders:“Wij willen ons nadrukkelijk distantiëren van extreemrechts”.

Des te opmerkelijker is even later de omgang met Alexander van Hattem, die net als Sablerolle actief was bij Nieuw Rechts. Hier geen distantiëring, maar een omarming van deze activist. In 2011 is hij PVV-kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen en sinds 2015 vertegenwoordigt hij de partij in de Eerste Kamer.

Sebastian Kruis neemt ook deel aan deze verkiezingen. Hij is sinds 2008 politiek actief als anti-Islam activist. Hierbij trekt hij op met beruchte rechtsextremisten als Ben van der Kooi en Paul Peters. In die tijd schrijft hij in een discussie op het Holland Hardcore-forum over het verkiezingsprogramma van de NVU, waarover hij “geen slecht woord” wil zeggen, dat de fascistische Italiaanse dictator Mussolini “het grootste staatshoofd dat de wereld ooit gekend heeft” is. Momenteel is hij nog steeds actief voor de PVV, als persvoorlichter van Wilders.

Zij zijn niet de enige PVV-medewerkers met een extreemrechts activistisch verleden. Raymond de Roon, vanaf de start bij de PVV betrokken was in de jaren 70 als bestuurslid actief bij de Nationale Veiligheids Brigade. Deze club wordt omschreven als “knokploeg” en roept in de zomer van 1971 middels advertenties op voor een extreemrechtse burgerwacht “Tegen ordeloosheid en gezagsondermijning”.

Wilders dreigt (net als De Roon in het verleden op iets andere wijze deed) over een revolte. NRC januari 2016
Wilders dreigt (net als De Roon in het verleden op iets andere wijze deed) met een revolte. NRC januari 2016

In een ingezonden brief aan een extreemrechts tijdschrift stelt hij “dat de zwijgende meerderheid er toe gedwongen zal worden het parlementair-democratische stelsel tijdelijk buiten werking te doen stellen om langs buitenparlementaire weg tot een krachtig bewind te geraken.” Als mooi voorbeeld ziet De Roon het dictatoriale Griekse kolonelsregime dat eind jaren zestig de macht had gegrepen in Griekenland.

In 2010 wordt de Vlaams Belang politicus en omstreden homo-hater Paul Beliën uit Vlaanderen beleidsmedewerker bij de PVV. Hij is een naaste medewerker van Wilders. Stuk voor stuk PVV’ers met een duidelijk extreemrechtse historie, die sleutelposities binnen de partij innemen.

PVV-ondersteuners

Ondersteuning J.A. de Keizer Centrumdemocraten, maart 1998 (adresgegevens verwijderd door Kafka)
Ondersteuning CD door J.A. de Keizer, maart 1998 (adresgegevens verwijderd door Kafka)

Om deelname aan verkiezingen mogelijk te maken, moeten nieuwe partijen ondersteuningsverklaringen van burgers verzamelen. Deze verklaringen worden actief geworven in de achterban van deze nieuwe partijen. Uit een analyse van de verklaringen voor de verkiezingen van 2006 en 2011 blijken tientallen rechtsextremisten de PVV te ondersteunen. Leden en activisten van de CD, CP, CP’86, Nieuw Rechts en andere extreemrechtse organisaties maakten verkiezingsdeelname voor de PVV mogelijk.

Op de enkele PVV-manifestaties die hebben plaatsgevonden krijgt de partij ook hartstochtelijke steun uit deze hoek.

Brief Wilders aan Ministerie overzicht inkomsten Stichting Vrienden van de PVV, juni 2016
Brief Wilders aan Ministerie overzicht inkomsten Stichting Vrienden van de PVV, juni 2016

En nu blijkt dat de grootste Nederlandse donateur ook in dit straatje te passen. Mevrouw J.A. de Keizer, die in april en juni 2015 €4500 doneert, helpt in 1998 tot twee maal toe de CD een handje. Om verkiezingsdeelname aan de gemeenteraad van Dordrecht en de Tweede Kamer mogelijk te maken tekent ze een ondersteuningsverklaring voor deze partij. En ze is haar idealen blijkbaar nog niet verloren. “Ik herken veel van de CD in de PVV”, laat ze telefonisch weten. “Helaas heb ik vanwege gezondheidsredenen onvoldoende energie om meer dan geld bij te dragen.”

Distantiëren

Wilders feliciteert extreemrechtse Britse activist Tommy Robinson (pseudoniem van Stephen Yaxley-Lennon), 2016
Wilders feliciteert extreemrechtse Britse activist Tommy Robinson (pseudoniem van Stephen Yaxley-Lennon), 2016

Van zowel het verleden van verschillende belangrijke PVV-medewerkers als van de ondersteuners van de partij met een duidelijk extreemrechtse achtergrond heeft de PVV (met uitzondering bij Sablerolle) nooit afstand genomen. De stelling dat Wilders niets met rechtsextremisten te maken wil hebben heeft in de praktijk weinig effect. Dat zou ook ongeloofwaardig zijn. Wat ondanks dat er duidelijke verschillen tussen een partij als de CD en de PVV zijn, heeft Neerlands grootste PVV donateur wel gelijk. De inhoudelijke positionering van de PVV past uitstekend bij die van de CD.